ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی معارف ۱۳۹۱/۹/۵ - ۲۶ بازدید

ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی معارف

ویژه استادان و گروه های معارف اسلامی دانشگاه های کشور
صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونت امور دفاتر،‌ اساتید و مبلغان
مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی
سردبیر: سیدمجتبی مجاهدیان
هیأت تحریریه: حجج اسلام:محمد امراللهی / دکتر عبدالله حاج علی / اکبر فرحزادی / دکتر محمد جواد نوروزی و آقای محمدحسین دانش کیا
دبیر تحریریه و مسئول بخش مقالات: سیدمجتبی مجاهدیان
معاون سردبیر: سید مهدی میرمسیب
امور رایانه و اینترنت: امیرحسین حسینعلی زاده
ویراستار: سید مهدی میرمسیب
سایت، عکاسی و دبیر سرویس مبلغان: حجت شعبانی
قابل توجه مشترکان گرامی
ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی معارف

ویژه استادان و گروه های معارف اسلامی دانشگاه های کشور
صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونت امور دفاتر،‌ اساتید و مبلغان
مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی
سردبیر: سیدمجتبی مجاهدیان
هیأت تحریریه: حجج اسلام:محمد امراللهی / دکتر عبدالله حاج علی / اکبر فرحزادی / دکتر محمد جواد نوروزی و آقای محمدحسین دانش کیا
دبیر تحریریه و مسئول بخش مقالات: سیدمجتبی مجاهدیان
معاون سردبیر: سید مهدی میرمسیب
امور رایانه و اینترنت: امیرحسین حسینعلی زاده
ویراستار: سید مهدی میرمسیب
سایت، عکاسی و دبیر سرویس مبلغان: حجت شعبانی
قابل توجه مشترکان گرامی
۱. از آنجا که این نشریه با هزینه بیت المال تهیه می شود برای جلوگیری از هدر رفتن آن، لطفاً در صورت تغییر نشانی فوراً ما را مطلع نمایید.
۲. اگر از تدریس دروس معارف به کلی منصر شده اید، یا از نشریه استفاده نمی کنید مراتب را جهت قطع اشتراک به دفتر نشریه اطلاع دهید.

۳. مقالات و مطالب منتشر شده از سوی معارف لزوماً بیانگر دیدگاههای این نشریه نیست.

۴. معارف در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

۵. معارف از مقالات علمی و پژوهشی در حوزه اندیشه معارف اسلامی استقبال می کند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.