ماهنامه فرهنگی _ اجتماعی _ دانشجویی ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ - ۱۳۴۹ بازدید

ماهنامه فرهنگی _ اجتماعی _ دانشجویی- مشاور و پاسخ گوى سؤالات فراوان شما در «حوزه دین و علوم انسانى» باشیم.
- آیینه سؤال ها، دیدگاه ها و اندیشه هایتان گردیم.- عرصه گفت و گو و مشاوره شما با ارباب خرد و نظر را فراهم سازیم.
- زمینه پاسخ اندیشمندان گرانمایه دین و فرهنگ را به پرسش هایتان مهیا کنیم.
- همدم تنهایى تان باشیم و خستگى روان را با الهام از کلام وحى و راهنمایان سعادت آرام سازیم، و با مدد خورشید خوبى ها، موعود منتظر زندگى را از نو بازخوانى کنیم.
پرسمان ، روایت گر پرسش شماست و در یافتن و طرح پاسخش تلاش مى کند.

ماهنامه فرهنگی _ اجتماعی _ دانشجویی- مشاور و پاسخ گوى سؤالات فراوان شما در «حوزه دین و علوم انسانى» باشیم.
- آیینه سؤال ها، دیدگاه ها و اندیشه هایتان گردیم.- عرصه گفت و گو و مشاوره شما با ارباب خرد و نظر را فراهم سازیم.
- زمینه پاسخ اندیشمندان گرانمایه دین و فرهنگ را به پرسش هایتان مهیا کنیم.
- همدم تنهایى تان باشیم و خستگى روان را با الهام از کلام وحى و راهنمایان سعادت آرام سازیم، و با مدد خورشید خوبى ها، موعود منتظر زندگى را از نو بازخوانى کنیم.
پرسمان ، روایت گر پرسش شماست و در یافتن و طرح پاسخش تلاش مى کند.
ادبیات پرسمان، بر رعایت انصاف، ادب و امانت استوار است و با بهره گیرى از آرایه هاى ادبى و هنرى، ماهانه همدم و همراز شما خواهد بود.
انجام شایسته و سترگ این وظیفه، همواره با موانع و هزینه هاى بزرگ به انجام مى رسد، اما آنچه که تسلاى خاطرمان مى باشد، این است که «براى شما» مى نویسیم و نشان خدمتگزارى شما را بر دوش مى کشیم.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.