ماهنامه فرهنگی _ اجتماعی _ دانشجویی ۱۳۹۱/۹/۵

صاحب امتیاز :
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
مدیر مسئول : علیرضا مستشاری
سردبیر: محمدعلی لیالی
ویراستار: سید مجید حسن زاده
هیئت تحریریه:
محمدباقر پور امینی ، حسن قدوسی زاده ، محبوبه زارع ، صالح قنادی ؛ محمد جواد واعظی ،حسین احمدی ،...
نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی
تلفن تحریریه : ۲۹۰۸۸۳۱
تلفن امور مشترکان: ۲۱۱۰۳۵۵
صندوق پستی: ۴۱۳-۳۷۱۸۵
پیامک : ۰۹۱۹۱۵۰۰۹۳۳
پست الکترونیکی: info@porseman.net
بسمه تعالی
مى شود با تو گفتگوها داشت
در نگاه تو جستجوها کرد
مى توان در حضور آبى تو
نظرى هم به آرزوها کرد
صاحب امتیاز :
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
مدیر مسئول : علیرضا مستشاری
سردبیر: محمدعلی لیالی
ویراستار: سید مجید حسن زاده
هیئت تحریریه:
محمدباقر پور امینی ، حسن قدوسی زاده ، محبوبه زارع ، صالح قنادی ؛ محمد جواد واعظی ،حسین احمدی ،...
نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی
تلفن تحریریه : ۲۹۰۸۸۳۱
تلفن امور مشترکان: ۲۱۱۰۳۵۵
صندوق پستی: ۴۱۳-۳۷۱۸۵
پیامک : ۰۹۱۹۱۵۰۰۹۳۳
پست الکترونیکی: info@porseman.net
بسمه تعالی
مى شود با تو گفتگوها داشت
در نگاه تو جستجوها کرد
مى توان در حضور آبى تو
نظرى هم به آرزوها کرد
جامعه جوان ما، نسل شاداب و پرنشاطى است که هماره در پى حیات زیباست و در پرتو نگاه و اندیشه اى نو، زندگى بهتر را جست و جو مى کند. این نسل که با توده اى از سؤال ها روبروست، دست یابى به خواست ها و آرزوهاى خویش را در گرو یافتن پاسخى نو، جذاب و قانع کننده مى داند .
پرسش گرى نسل نو، یک برازندگى است و آنان را در یافتن واقعیت و حقیقت عطشناک مى سازد. این پویایى گرانقدر در قشر دانشجو ظهور و نماى بیش ترى دارد.
پرسمان، پاسخى به این نیاز و آغازى براى یک حرکت است؛ تلاشى که مى توان آن را ترجمان این سخن علامه محمد تقى جعفرى دانست :
«ما باید در جوانان، حس پرسش و تحقیق را پرورش دهیم که براى کشف هر چیزى، پرسش کنند و با تعمق و تحقیق در پى کشف آن باشند. کسى که سؤال ندارد یعنى در پى معرفت نیست و الا براى او حقیقتى مطرح نشده است که بپرسد. کسى که در پى حقیقت و معرفت باشد، مى پرسد و جستجو مى کند و بالاخره به سمت کمال راه مى پوید»۱.

هرچه رویید از پىِ محتاج رُست تا بیابد طالبى چیزى که جُست
هرکجا دردى دوا آنجا رود هرکجا فقرى نوا آنجا رود
هرکجا مُشکل جواب آنجا رود هرکجا کشتیست آب آنجا رود
آب کم جو تشنگى آور بدست تا بجوشد آب از بالا و پست
رَو بدین بالا و پستیها بِدَو تا شوى تشنه و حرارت را گِرَو
آمده ایم تا:
- مشاور و پاسخ گوى سؤالات فراوان شما در «حوزه دین و علوم انسانى» باشیم.
- آیینه سؤال ها، دیدگاه ها و اندیشه هایتان گردیم.
- عرصه گفت و گو و مشاوره شما با ارباب خرد و نظر را فراهم سازیم.
- زمینه پاسخ اندیشمندان گرانمایه دین و فرهنگ را به پرسش هایتان مهیا کنیم.
- همدم تنهایى تان باشیم و خستگى روان را با الهام از کلام وحى و راهنمایان سعادت آرام سازیم، و با مدد خورشید خوبى ها، موعود منتظر زندگى را از نو بازخوانى کنیم.
پرسمان ، روایت گر پرسش شماست و در یافتن و طرح پاسخش تلاش مى کند.
ادبیات پرسمان، بر رعایت انصاف، ادب و امانت استوار است و با بهره گیرى از آرایه هاى ادبى و هنرى، ماهانه همدم و همراز شما خواهد بود.
انجام شایسته و سترگ این وظیفه، همواره با موانع و هزینه هاى بزرگ به انجام مى رسد، اما آنچه که تسلاى خاطرمان مى باشد، این است که «براى شما» مى نویسیم و نشان خدمتگزارى شما را بر دوش مى کشیم.
گامهاى مهربانتان را بر شانه هاى ما نهید، آسمان دلتان را بر فراز کاشانه ما بگسترانید و باران مهرتان را بر آن ببارید و با نقد و نظرِ خود، «پرسمان» را هماره سبز و بهارى سازید.
روزگارتان با صفا باد
سردبیر

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.