ماه های حرام ۱۳۸۷/۰۶/۰۴ - ۸۴۴ بازدید

ماه های حرام (محرم، رجب، ذی الحجه، ذی القعده) از چه زمانی مشخص شده اند؟ آیا علت مذهبی دارد یا عللی دیگر دارد؟ و اینکه حرام بودن این ماه ها به چه معنا است؟

[کامل از کد84839]
این ماه ها در زمان جاهلیت هم از احترام خاصی برخوردار بوده و آن عصر درآن ماهها از قتل و خون ریزی اجتناب داشند. احترام این چهار ماه را دین اسلام تایید کرد.
پیام آیه ى 36 توبه در خصوص حکمت فوق: تعدادِ ماه هاى سال طبق آن چه خداوند در کتاب آفرینش و شرایع الهى مقرر فرموده، دوازده ماه است؛ که از این تعداد، چهار ماه حرمتى ویژه دارند و دارنده ى عنوان «ماه حرام»اند. از این رو، با پرهیز از ظلم و ستم به خود، احترامِ این آئین مقدّس و پابرجا (=اشاره به حرمت ماه هاى حرام) را حفظ کنید! در غیر این صورت، با قَلَمِ ظلم، سرنوشتى ناگوار براى خودتان تقدیر نموده اید!
جالب است بدانید: «بعضى از مفسّران، تحریم جنگ در این چهار ماه را از زمان حضرتِ ابراهیم(ع) مى دانند؛ چنان که در عصر جاهلیّت عرب، نیز این حرمت به عنوان یک سنّت به قوّت خود باقى بود. هر چند آن ها طبقِ امیال و هوس هاى خود، گاهى جاى این ماه ها را تغییر مى دادند، ولى در اسلام این حکم همواره ثابت و لایتغبر است و از پاره اى روایات(ر.ک: تفسیر برهان، ج 2، ص 122).
استفاده مى شود که تحریم جنگ در این چهار ماه، علاوه بر آئین حضرت ابراهیم(ع) در آئین یهود، مسیح و سایر آئین هاى آسمانى نیز بوده است و جمله ى ذلک الدّین القیّم(که در همین آیه آمده) مى تواند اشاره اى باشد به ثابت بودنِ این قانون در همه ى آئین هاى توحیدى»(تفسیر نمونه، آیة الله مکارم، ج 7، ص 405).
[پایان کد انتخابی]

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.