مبانی درمان معنوی در اسلام ۱۳۹۱/۲/۶

نام نویسنده:
آیة‌الله جوادی آملی

گروه اخلاق پژوهشکده علوم وحیانی معارج
محقّق: محمدربیع میرزایی
عارفان و عارف‌نمایان
صدرالمتألهین در مقدّمه کتاب اسفار۱ضمن دعوت به تزکیه نفس از شهوات برمبنای بسیاری از آیات و روایات و استحکام معرفت و حکمت با اجتناب از ترّهات و مضلاّت، به عارف‌نمایانی اشاره می‌کند که از جمله صوفیه بوده و دارای ترّهات و لاطائلاتی هستند که هیچ سنخیتی با عقاید پاک ندارد و مردم را از شرّ آنها برحذر می‌دارد.
نام نویسنده:
آیة‌الله جوادی آملی

گروه اخلاق پژوهشکده علوم وحیانی معارج
محقّق: محمدربیع میرزایی
عارفان و عارف‌نمایان
صدرالمتألهین در مقدّمه کتاب اسفار۱ضمن دعوت به تزکیه نفس از شهوات برمبنای بسیاری از آیات و روایات و استحکام معرفت و حکمت با اجتناب از ترّهات و مضلاّت، به عارف‌نمایانی اشاره می‌کند که از جمله صوفیه بوده و دارای ترّهات و لاطائلاتی هستند که هیچ سنخیتی با عقاید پاک ندارد و مردم را از شرّ آنها برحذر می‌دارد.
در طول تاریخ چنین بوده است که در کنار هر حقیقتی، معادل ساختگی آن نیز جعل می‌شد؛ به همین جهت به برخی صوفیانی که از جهّال مردم بودند، اما سخن خود را به عرفان استناد می‌دادند، اشاره می‌کند و ترّهات این گروه کاذب را فتنه‌ای گمراه کننده می‌شمارد که موجب لغزش گامها از جاده صواب است و دیگران را نسبت به شرّ این طائفه آگاهی می‌بخشد.
همان‌گونه که در کنار انبیا(ع) متنبّیانی همچون علف هرز می‌رویند و در میان فقیهان، متفقّهانی می‌بالند و در جوار فلاسفه، متفلسفانی می‌خرامند، در دیار عرفا نیز جاهلانی کاذب سر بر‌آرند که میان اوهام باطلشان هرگز با مشهوداتِ عارفانِ شاهد مساوقت نباشد:
سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش‌دار
سامری کیست که دم از ید بیضا بزند۲
بر همین اساس، برای صیانت آسمان عرفان از عروج کاذبانه کسی که "نهاد دام و سرِ حقّه باز کرد"، همواره عارفان واصلی همچون سیّدحیدر آملی، علاّمه طباطبایی و امام خمینی رحمهم‌الله در جایگاه حراست از حریم الهی و تعالیم زلال و ناب نبوی قرار گرفته و تمام اهتمام خویش را به کار گرفتند تا هرگز سیّئات مدعیان کاذب، به حسنات سالکان واصل نیامیزد و آنان که "هزار نکته باریک‌تر ز مو" را شکافتند و یافتند و ساختند و پرداختند، به جرم داعیه‌داران قلندری که تنها گواهِ عرفانشان گیسوی درازشان است، مورد بی‌مهری قرار نگیرند و تشنه‌کامان معارف زلال را از زادراه این پرهیزکاران پرمحتوا و بی‌ادعا محروم نسازند؛ لذا پیش از هر گروهی، عرفای شامِخ دستی از آستین غیرت به در آوردند و با حلم و بردباری، اتهام کفره و زنادقه را به جان خریدند و توفیق یافتند که معارف بلند الهی را از عرفان به عرصه فلسفه وارد کنند.
صدرالمتألّهین(ره) نیز در بسیاری از آثارش نظیر"اسفار" به طرد و تکفیر جَهَله صوفیه پرداخته و کسی را که تمایز هویت مطلق و منزّه از کثرت با مجموعه قانونمند نظام کیهانی مقدور فهمش نبوده و لذا انسان کبیر را که انسان صغیر، نمونه اوست، معاذ‌الله خدا پنداشته، زندیق دانسته۳و از شرّ تُرّهات این گروه ضال مضلّ به خدای سبحان پناه برده است.۴
فقیهان ماهر نیز رجوع به اهل خبره را از نظر دور نداشته‌اند؛ به همین جهت براساس مطلبی که عرفا فرموده‌اند و حکما تکرار و تأیید و تثبیت و تشریح فرموده‌اند، فتوا داده‌اند.
بنابراین محور قَهر و مِهر و مدار جذب و دفع و مسیر قدح و مدح و طریق جرح و تعدیل و... کاملاً روشن است و همان‌طور که مرحوم سیّد‌حیدر آملی(ره) فرموده ‌است، تنها گروه ناجی، کسانی‌اند که مؤمن مُمْتَحن۵بوده، هم به همه احکام ظاهر معتقد و به آن عامل باشند، هم به همه اسرار باطن، مؤمن و به اهل‌بیت(ع) معتقد و به ولای آنان مؤمن بوده و اسرار علوم آنان را حمل کنند؛ یعنی در حقیقت به حدیث ثقلین معتقد و به آن عامل باشند.۶
باید عرفان و معرفت در آنان اثر کرده، ایشان را به مقام ایقان برساند نه اینکه با مشتی از اصطلاحات، خود را نمایان سازند. امام خمینی(ره) در بیانی رسا در این باره می‌فرماید: "ما به این عمر کوتاه و اطلاع کم، در این عرفای اصطلاحى و در علمای سایر علوم، اشخاصى دیدیم که [یقین داریم] این اصطلاحات در دلشان اثر نکرده، بلکه اثر ضد کرده! اى طلبه مفاهیم! اى گمراه حقایق! قدرى تأمّل کن ببین چه دارى از معارف؟ چه اثری در خود از حق و صفاتش می‌بینی؟"۷
اگر کسی بخواهد به چنین مقام منیعی راه یابد و اسفار چهارگانه را پشت سر بگذارد، باید بینشی عمیق داشته باشد: "شریعت" را در خدمت "طریقت" و هر دو را در خدمت "حقیقت" بداند و در مسیر طولی خود، بین این سه امر، جدایی نیندازد و در هیچ مرحله ای آنها را از یکدیگر جدا نکند.
عارف واقعی آن است که عالَم را محضر حق بداند و در همه حالات و لحظات عمر، نسبت به واردات انحرافی قلبی و صدور اعمال قالبی مراقبت کند و به ظاهر و باطن شرع اهتمام داشته باشد، نه اینکه آن را پوششی برای اهداف نفسانی خویش قرار دهد.
ملاک معرفت عارفان صادق و صوفیان کاذب
برخی می پندارند که اهل طریقت اند و کاری با احکام دین و ظواهر شریعت ندارند. می‌پندارند که می‌توان بدون توجه به شریعت، طیّ طریق کرد و به حقیقت رسید. آنان معتقدند که هدف، درک مقصود و محبوب است و عناصر دیگر، مانع وصول و سلوک است! همچنین احکام و تعالیم شریعت را ابزاری برای عوام می‌دانند و خواص را بی‌نیاز از وسیلت می‌شمارند و می‌پندارند که خواص می‌توانند به هر سبب و وسیله‌ای خود را به غایت مطلوب برسانند!
حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ چنین افرادی می‌فرماید: "آنها که فکر می کردند یا فکر می کنند که بدون "شریعت" می توانند به مقصد برسند، هیچ شاهد و دلیلی ندارند، زیرا ذات اقدس اله که راهنماست، تنها راه را عمل به شریعت می داند و آنها که می پندارند با عمل به "شریعت" نمی توان به "طریقت" رسید، آنها هم شریعت را درست نشناخته و به آن عمل نکرده‌اند؛ و آنها که با سیر و سلوک و شریعت و طریقت هماهنگ شدند، ولی به "حقیقت" بار نیافتند، برای آن است که به درستی طی طریق نکردند".۸
ایشان این سخن را ذیل آیه شریفه "وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِیلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَکَثِیرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا یَعْمَلُون"۹ که در بارة اهل کتاب است آورده است. ظاهر آیه این است که اگر اهل کتاب به تورات و انجیل خود عمل کنند و صاحبان شرایع آسمانی به آنچه به سوی آنها نازل شده است، عمل نمایند، هم روزی‌های آسمانی (باران، تابش به موقع آفتاب و...) نصیبشان خواهد شد، هم روزی‌های زمینی.
بزرگان اهل معرفت نیز از این آیه کریمه چنین برداشت کرده‌اند که اگر صاحبان هر شریعتی در زمان صحّت و سلامت آن، به احکامش عمل کنند، خدای سبحان، هم "طریقت" را بهره آنان می کند، هم "حقیقت" را. از "طریقت" به "علمُ الأرجُل" یاد می شود؛ یعنی علمی که با رفتن و طی طریق نصیب انسان می شود و از "حقیقت" به علمی که "لأکلوا من فوقهم" نام می برند؛ پس آیه فوق به دو قسم از علوم اشاره دارد:
۱. دانش‌های مدرسه ای که با کوشش نصیب انسان می شود.
۲. علومی که از بالا به انسان افاضه می شود: "دولت آن است که بی خون دل آید به کنار".۱۰
اکنون می‌توان برای این آیه چنین معنای دقیق تری ارائه کرد: اگر کسی به درستی به دین عمل کند، هم علوم سمائی از راه الهام آسمانی نصیبش می شود که "العلمُ نورٌ یقذفُه الله فی قلب من یشاءُ"،۱۱هم از راه کسب و سیر و سلوک، علوم صحیحی بهره‌اش خواهد شد.
حضرت امام خمینی(ره) ذیل این کریمه می فرماید:
"از این آیه به خوبی برمی‌آید که نیل به معرفت و باطن، جز از راه ظاهر و حفظ آن میسّر نیست. این چنین نیست که کسی بتواند ظواهر شرعی را رعایت نکند و بگوید من اهل سیر و سلوکم و به باطن رسیده ام".۱۲
براساس آنچه گفته شد، هم هماهنگی "شریعت" و "طریقت" بیان شد، هم صوفیان کاذب و عوام که بدون شریعت، دم از طریقت می زنند محکوم شدند، هم به متحجّران و مقدّس مآبانی که می‌پندارند شریعت، انسان را به جایی نمی رساند، تذکر داده شد که شما درست عمل نکرده اید؛ وگرنه می یافتید آنچه دیگران یافتند؛ زیرا نیل به باطن، تنها یک راه دارد که همان عمل به "شریعت" است.۱۳
به همین مناسبت و برای آگاهی بیشتر از انحرافات موجود در مسیر سیر الی‌الله و پیشگیری از گرفتاری در دام عارف‌نمایان کاذب، شایسته است که از بیماری‌های درونی و امراض قلبی و آفات نفسانی انسان و همچنین راه‌های درمان معنوی آنها آگاهی یافت؛ لذا به اجمال به نکاتی در این باره از منظر قرآن کریم پرداخته می‌شود. امید که رهروان طریق حق را به کار آید:
شناخت امراض دل و درمان آن
خدای سبحان در قرآن کریم، نظام عالم را به قلمرو عقل، منطقه مثال و محدوده طبیعت تقسیم کرده است که هر یک، موجودات ویژه خود را دارد و در کنار سفره‌ای عام با هم مرتبط هستند، اما در این میان، شاهکار خلقت و خلیفة‌الله، نه همانند فرشتگان، از صِرف فراطبیعت است، نه همتای گیاهان و حیوانات، فقط درگیر محدوده طبیعت؛ بلکه از خاک و گِل آغاز می شود و تا اوجِ "إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلاقِیه"۱۴پرّان و قربان می شود که خدای حکیم در شأن چنین وجود جامعی فرمود: "فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِین".۱۵ هموست که طبیعت و ماورای آن را در خود گرد آورده و دو سرخطِّ حلقه هستی را به یکدیگر وصل کرده است.
براین‌اساس می توان او را "مجمع‌البحرین"، بلکه مجمع‌البِحاری خواند که درونش سه دریای طبیعت، مثال و عقل، بدون اختلاط و امتزاجِ باغیانه۱۶ فراهم آمده و در ساحت و صحنه وجود او میان دنیا، برزخ و قیامت، جمع شده است.
آدمی گنجینه سـرّ حـق است
گرچه در بحر هوس مستغرق است
ازاین‌رو شناخت سلامتی و بیماری و راه‌های درمان امراض این آیت والای حق، اهمیّتی همتای شناخت اصل او دارد.۱۷
برای هر یک از بخش‌های وجودی او دو حالت صحّت و مرض محتمل است که تشخیص آنها در بخش طبیعت، در عین صعوبت و دقّت علمی، کاری سهل و آسان است و علاج آن نیز که در بخش‌های مختلف با دامپزشکی مشترک است، چندان دشوار نیست و پیشرفت پزشکی با همه زیر مجموعه وسیع، عمیق، دقیق، فنّی و...، نشانه سهولت دستیابی بشر به آن است، اما در بخش فراطبیعی و روحانی، شناخت، بسیار دشوار است و تشخیص صحّت و مرض و درمان بیماری‌های آن نیز کار آسانی نیست.
نشانه این دشواری نیز کثرت ابتلای مبتلایان از یک سو، تعدّد بیماری‌های اخلاقی صعب‌العلاج از سوی دیگر و کمیابی یا نایابی طبیبان روح و مربّیان روان و شافیان قلوب از سوی سوم است (فاعلی- کمّی- قابلی).
براین‌اساس، قرآن کریم کمتر به تبیین درد و درمان در جنبه طبیعت آسان انسان پرداخته و بخشِ مهمّ آیات را به امر دشوار روح و عوارض آن اختصاص داده است.
تمام اهتمام قرآن کریم بر بیان بیماری‌های معنوی انسان و نشان دادن راه علاج و درمان آن است. همان‌گونه که بعد روحانی او مجرد است، دشمنان و بیماری‌های او نیز چنین‌اند. خطر بزرگ همین است که این بیماری‌ها در تن نیست تا به راحتی محسوس باشد، بلکه چون فرد آنها را احساس نمی‌کند، خود را سالم می‌پندارد؛ حال آنکه واقعاً مریض است:
انسان که به نور معرفت مشهور است
در دیدن عیب خود به غایت کور است
برای مثال، انسان عادی، ربا را داد و ستدی چون دیگر معاملات می بیند و می گوید: "إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا"۱۸و با این دید، ربا را روا می داند و نظام بانکداریِ بین‌المللی را که ره‌آورد صاحب‌نظران و خردمندان دنیاست، شاهدی بر صحّت آن می‌شمرد و چون در محدوده طبیعت، خطری از سوی ربا نمی بیند، آن را مانند خرید و فروش کالا یا اجاره پول، با طبیعت انسانی سازگار می داند؛ حال آنکه حقیقت انسان به روح اوست نه طبیعتش: "أَصْلُ الْإِنْسَانِ لُبُّهُ"۱۹و آثار اصلی این امور به روحِ فراطبیعیِ آدمی بازمی گردد و در منطقه طبیعت، تنها آثاری تبعی و بالعرض دارد.
نمونه دیگر، نگاه به نامحرم و تأثیرپذیری از صدای نامحرمانه است که در بخش طبیعت آدمی، چندان نمودی ندارد، اما در فرهنگ قرآن کریم از مشکلات روحی و بیماری‌های قلبی انسان به شمار می آید و از همین رو خدای سبحان پس از اشاره به جایگاه ویژه همسران پیامبر اکرم با تعبیر "یا نِساءَ‌النَّبِیّ ِ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا"،۲۰ آنها را از نازک‌کردن صدا به هنگام گفتگو با مردان، برحذر می دارد و آن را موجبِ طمع بیماردلان می خواند؛ یعنی هم خوب سخن بگویید، هم سخنِ خوب بگویید تا هم چگونگی کلام شما و هم محتوای آن با سلامتِ روحی همراه باشد و بیماردلان را طمع نیفزاید.۲۱
از نمونه‌های دیگر، قلب فاصله گرفته از یاد خداست که هیچ سلم و امنیتی در او نیست. دلی که ذکر و یاد الهی در آن استقرار نیابد، مریض است و قلبی که خدا در آن مستقر گردد، سلیم می‌باشد: "الْقَلْبُ السَّلِیمُ الَّذِی یَلْقَى اللَّهَ وَ لَیْسَ فِیهِ أَحَدٌ سِوَاه"۲۲تشخیص این‌گونه امور و طریق درمان آن سهل‌الوصول نیست.
نسبت "درمان درونی" با "انسان شناسی"
انسان از نگاه اسلام، ترکیبی از روح و بدن و جسم و جان است. جسم از عالم طبیعت و ماده و روح از نشئه ملکوتیه مجرده است که دو مرتبه از مراتب وجود و هستی هستند؛ بنابراین لازمه شناخت او معرفت به این دو مرتبه از وجود و هستی است؛ پس شناخت عوالم هستی، مقدم بر انسان شناسی، و لازمه هستی شناسی، شناخت مبدأ است.
در بینش اسلامی، میان این سه، پیوند و ارتباط وثیقی وجود دارد و شناخت هر یک، بدون دیگری امری دشوار می‌نماید. اگر انسان مطالعات خود را به صورت افقی و بدون هیچ‌گونه ارتباطی با مبدأ هستی در علوم تجربی ادامه دهد، شاید همچون جوامع بشری معاصر، به پیشرفت‌هایی ظاهری دست یابد، اما آثار مخرّب آن به سبب عدم درک جایگاه انسان، بسیار زیاد خواهد بود.
براین‌اساس، اگر کسی برپایه هستی‌شناسی توحیدی، حقیقت انسان را جان ملکوتی او بداند، در معالجه او هرگز وی را با حیوان یکسان نمی پندارد و دائماً از بیماری‌های مشترک انسان و دام سخن نمی گوید و برای شناسایی درمان انسان، فقط به حیوانات آزمایشگاهی رو نمی آورد و هر دارویی، اعم از حلال و حرام را تجویز نمی کند؛۲۳زیرا توجه دارد که امور حرام، در قوس نزول، تنزّل کرده، در نسل او اثر می‌گذارد و فرزندانی ناصالح به وجود خواهد آورد.
بر همین اساس امام صادق(ع) مال حرام را در نسل‌های آینده انسان مؤثّر می دانند و می فرمایند: "کسب‌الحرام یبین فی الذّرّیة".۲۴
در قوس صعود نیز همین خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام و نامشروع، به اندیشه تبدیل می گردد، اما نه برهان عقلی و عرفان نظری، بلکه مغالطات، شبهات، موهومات، رسومات و رسوبات جاهلی را به بار خواهد آورد. ازاین‌رو بزرگانی چون "بوعلی سینا" تعهّد سپردند که هرگز برای درمانِ بیماری، از شراب استفاده نکنند.۲۵
رابطه قوای ظاهر و باطن
انسان با توجه به دو بعدش، دارای قلب، سامعه، باصره، ذائقه، شامّه و... است. هر یک از این حواس ظاهری و باطنی نیز دارای سلامت و مرض ویژه خود هستند. قلب ظاهری صنوبری شکل، امراضی ویژه دارد که نام‌گذاری و معالجه آن بیماری‌ها برعهدة دانش پزشکی است و قلب معنوی نیز امراض خاصی دارد که قرآن کریم عهده‌دار درمان آنهاست.۲۶
منظور همه آیاتی که سخن از "مختوم" و "مطبوع" شدن قلب دارند یا از "رین" و چرکی که قلب را می پوشاند و چهره شفاف و آیینه‌گون آن را مستور می کند، سخن می گویند یا درباره "قفل" و "غلاف" و "کنان" و "صرف" و "قساوت" آن معارفی را به بشر می آموزند، قلب روحانی است نه جسمانی.
ممکن است قلب جسمانی انسان در کمال سلامت باشد، ولی بر اثر کفر یا تبهکاری وی، قلب روحانی او بهره ای از سلامت نداشته باشد و ممکن است قلب جسمانی انسانِ مؤمن، بیمار، ولی قلب روحانی او سالم باشد: "إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیم"؛۲۷چنان‌که گاهی هر دو قلب بیمار است؛ مانند کافری که به بیماری قلبی مبتلاست؛ یا هر دو قلب سالم است؛ مانند مؤمنی که از سلامت قلب جسمی نیز بهره مند است.
همان گونه که فعالیت و کارآمدی قوا و حواس مادّی انسان به سلامت قلب جسمانی او وابسته است، فعالیت و کارآمدی قوا و حواس معنوی او نیز به سلامت قلب معنوی‌اش مرتبط است.
ادراک باطنی انسانی که مشمول قهر الهی و مبغوض حق قرار گیرد، مسدود خواهد شد. آنگاه با اینکه چشم ظاهری‌اش بیناست، دلی که در نهان و نهاد اوست، کور می شود: "فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُور"۲۸و آنگاه که بابِ قلب بسته شد، نه عقاید باطله و اوصاف رذیله از آن بیرون می رود، نه عقاید حقّه و صفات پسندیده در آن وارد می‌شود؛ همانند ظرفی سربسته:۲۹
موانع تا نگردانی زخود دور
درون خانه دل نایدت نور
همان‌گونه که اگر قوای بیرونی انسان از سلامت برخوردار باشد، می‌تواند صداها را بشنود، منظره‌ها را ببیند، بوها را استشمام کند، قوای درونی انسان نیز اگر از سلامت برخوردار باشد، می‌تواند صداهای معنوی را بشنود، مناظر زیبای آن را مشاهده کند، رایحه‌های دل‌انگیزش را استشمام کند و...
لب ببند و چشم بنـد و گوش بند
گـر نبینی سِـرّ حـق بر من بخند
اینکه حضرت یعقوب(ع) از فاصله بسیار دور، بوی یوسف(ع) را استشمام می‌کند و می‌گوید: "إِنِّی لأجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُون"۳۰ از دولت وجود این شامّه درونی است که براثر طهارت ضمیر و صفای باطن حاصل شده است؛ هرچند برای باز شدن روزنه این شامّه ملکوتی، صبر دردمندانه چندین ساله لازم است.
قدری از سوی بنده به سمت خدا رفتن بایسته است تا امداد الهی از آن سوی بیاید و دست انسانِ سالک را بگیرد؛ نه صِرف از این سو رفتن، به تنهایی مقصدرسان است، نه از آن سو آمدن و دستگیری کردن، بی‌مقدمه حاصل می‌شود:"إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى"؛۳۱ اصحاب کهف، چون ایمان آوردند و گام‌هایی برداشتند، ازدیاد هدایت الهی نصیبشان شد:۳۲
تو مپندار که مجنون سرخود مجنون شد
از سمک تا به سهایش کشش لیلا برد
من به سرچشمه خورشید نه خود بُردم راه
ذرّه‌ای بودم و مِـهر تو مـرا بالا برد
من خَس بی‌سر و پایم که به سیل افتادم
او که می‌رفت مرا هم به دل دریا‌ بُرد۳۳
تفاوت طبّ روحانی و جسمانی
در علم پزشکی، آثار غذاهای مختلف بر بدن ارزیابی و سپس با توجه به اصالت تن در طبّ ظاهری، به کارها و غذاهای مفید برای بدن توصیه و از اعمال و خوراکی مضرّ، نهی می شود، اما در طبّ باطنی با توجه به اصالت روح ملکوتی گفته می شود که رعایت تقوای الهی سودمند و سبب شکوفایی درونی انسان است و این اصل اصیل، انسان را در فرق گذاری میان حق و باطل، توانا می سازد: "إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا"؛۳۴همان گونه که در بُعد منفی گفته می شود: "ظلم و ستم، جفا به روح الهی است"، در بُعد مثبت، تقوا سبب بصیرت است.۳۵
امروزه بشر با این‌که خود را از پیشرفته‌ترین نسل‌ها می‌داند، بخش مهمی از درمان انسان را از آزمایش‌های خود بر روی حیوانات به دست می‌آورد و میان دامپزشکی و طبّ تفاوت چندانی قائل نیست و انسان را نیز حیوانی می‌دانند که سخن می‌گوید و فکر می‌کند! به همین دلیل، آنچه در آزمایشگاه‌ها درباره موش‌ها به دست می‌آورند، در درمان انسان نیز به کار می‌گیرند!
اینان انسان را همان حیوان ناطق پنداشته‌اند؛ حال آنکه براساس آیات قرآن کریم، خدای مبدِع به انسان، جز این حیات ظاهری، حیاتی دیگر بخشیده: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُم"۳۶و به ‌جز این درمان‌های جسمی، آب زندگانی دیگری ارزانی داشته که انسان به ظاهر زنده (و در واقع مرده) را حیاتی حقیقی می‌بخشد و حیات ظاهری در برابر آن، چیزی جز مرگ نیست.
برپایه آیه فوق، گروهی از انسان‌ها فقط حیات حیوانی دارند؛ یعنی "حیوان بالفعل" و "انسان بالقوه" هستند: "ذَرْهُمْ یَأْکُلُوا وَیَتَمَتَّعُوا وَیُلْهِهِمُ الأمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُون"؛۳۷"إِنْ هُمْ إِلا کَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ"۳۸و اگر این قوّه را به واسطه انبیا(ع) شکوفا نسازند: "وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول"،۳۹ انسان حقیقی نخواهند شد۴۰و این همان ره‌آورد معرفتی قرآن کریم است که جامعه بدون قرآن، مریض و انسان بدون وحی، بیمار است: "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلا خَسَارًا".۴۱
در طبّ جسمانی، ممکن است پزشکی در عین حال که خود بیمار است، بتواند بیماری دیگر را درمان کند، امّا در طبّ روحانی چنین نیست؛ مثلاً اگر جان یک دانشمند حوزوی یا دانشگاهی مریض باشد، هرگز توان تربیت دیگران را نخواهد داشت: "خفته را خفته کِی کند بیدار"؛ پس انسان باید پیش از درمان تن خود یا دیگری، به معالجه قلب و نفس خود بیندیشد و پیش از اینکه به معالجه جان بپردازد، باید سری به خویشتن خویش زند تا از سلامت درون یا بیماری آن آگاهی یابد.۴۲
یکی از تفاوت‌های بیماری‌های جسمی با درونی آن است که امراض ظاهری، معمولاً با درد همراه است و شخص مریض از بیماری خود آگاه می شود، اما بیماری‌های اخلاقی و روحی چنین نیست و این ناآگاهی، خود نوعی بیماری است که رهبران الهی با نهی از منکر و یادآوری کیفر الهی، می‌کوشند انسان‌ها را از بیماری‌های خود آگاه سازند، ولی بیمارانی که از یادآوری مرض خود می رنجند، طبیب را دشمن خویش می پندارند و این رنجش نیز نوعی بیماری اخلاقی است؛ زیرا پزشک باید عضو دردمند را نشان دهد و در صورت لزوم، آن را قطع کند تا دیگر اعضا سالم بمانند.۴۳
رهبران الهی، طبیبان واقعی
همان‌گونه که برای تعدیل قوای جسمانی، طبّ و پزشک لازم است که مرز به کارگیری این قوا را هدایت کند تا به انسان ضرری نرسد، خدای حکیم برای تعدیل قوای جسمانی و روحانی، "وحی و نبوّت" را ایجاد کرد تا بشریّت را به امور ذیل رهنمون شود:
خداوند علاوه بر قوای جسمانی، نیروی "عقل" و "فطرت" را نیز در نهاد و نهان انسان قرار داده است.
عقل و فطرتِ مبتلا به خواب غفلت را بیدار و آگاه سازد.
احکام و حِکَمی را که انسان می‌فهمد، تأیید کند.
انسان را به جهل خود نسبت به بسیاری از معارف آگاه سازد.
مجهول او را با شکوفایی درون وی معلوم سازد تا با تعلیم کتاب و حکمت از یک سو و تزکیه نفوس از سوی دیگر، غرایز نفسانی را مهار و با صلح و صفا کنار دیگران زندگی کند.۴۴
بر همین اساس، رهبران الهی، طبیب جان‌های مردم‌اند و بیماران باید به این پزشکان حاذق رجوع کنند تا بیماری آنان را کشف کرده، به درمان آن بپردازند، اما برخی از بیماردلان، چون به درد خود پی نمی برند، به سراغ درمان نیز نمی روند.۴۵
انسان، عصاره‌ای از عالم اکبر است؛ به همین سبب به او در عرفان "کَون جامع" یا عالم اصغر اطلاق شده است. همه انبیا و اولیا آمده‌اند تا همه نیازمندی‌های انسان را برآورده سازند تا با عمل به آنها، به سعادت مطلوبش نائل آید.
تردیدی نیست که انبیا و اولیای الهی همه اموری را که مربوط به روح و جنبه معنوی انسان می‌شود، برای ما تبیین کرده‌اند؛ لذا همه ادیان ابراهیمی در زمان خود از جامعیت برخوردار بوده‌اند و در امتداد آنها دین اسلام تمام نیازهای بشر را پیش‌بینی کرده است.
سیّدنا الاستاد امام خمینی(ره) با اندیشه بلندی که داشتند، می‌فرمودند: هم آن چیزهایی که وظایف شخصیه است و در ترقیات و تکامل انسان دخیل است، در سنّت و کتاب بیان شده است و هم چیزهایی که مربوط به اجتماع و امور سیاسی و تنظیم و تربیت اجتماع است. ما چنین کتابی داریم که مصالح شخصی، اجتماعی، سیاسی، کشورداری و... در آن هست.
آنهایی که اسلام را خلاصه می‌کنند در اینکه بخورند و بخوابند و نمازی بخوانند و روزه‌ای بگیرند و در گرفتاری ملّت و جامعه دخالت نکنند، به حسب روایت رسول اکرم(ص) مسلم نیستند. اسلام برای همه چیز؛ از طبیعت تا ماورای طبیعت و عالم الهیّت مراتب دارد.۴۶
اسلام برای تهذیب نفوس و تطهیر قلوب آمده است. همه سفیران الهی مأموریت داشتند که اخلاق و معنویات مردم و جامعه را اصلاح کنند. تردیدی نیست که انسان در زندگی و حیات خویش به علم محتاج است و از آموزش مستغنی نیست، اما همه کمالات او به علم محدود نمی‌شود، بلکه علاوه بر علم و آموزش، به پرورش نیز نیازمند است.
دانش، نقش ابزاری دارد و باید انسان را به سوی تعالی و ارتقاء سوق دهد نه اینکه مایه هلاکت و عامل انحطاط او گردد. تعالیم انبیا تنها راه برای تعالی و ارتقاست. انسان در پرتو تعالیم قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) می‌تواند راه صواب و سعادت را بیابد. هر طریقی غیر از طریق ایشان، بیگانگی است و داعیه طبابت نمودن، بدون تهذیب نفس و طهارت قلب، دیوانگی است.
این توصیه همه اساتید و بزرگان ما بوده است که هر عرفانی غیر از قرآن و سنّت و سیره اهل‌بیت(ع) عرفان کاذب است و هر آنچه در مسیر آنان باشد، صادق است؛ چنان‌که حضرت علاّمه(ره) همچون امام خمینی(ره) معتقد بودند که تهذیب نفس، تکمیل ایمان و معرفت دینی در متن جامعه و با تشریک مساعی دیگران به دست می‌آید.
تربیت شدگان مکتب اهل‌بیت(ع) و خصوصاً رسول اکرم(ص) و حضرت امیرمؤمنان(ع) همچون ابوذر و اویس قرنی و سلمان فارسی چنین روشی داشتند؛ پس عرفان را نباید مذهبی دربرابر مذاهب دیگر شمرد، بلکه عرفان راهی است از راه‌های پرستش و راهی است برای درک حقایق ادیان دربرابر ظواهر دینی و راه تفکر عقلی است.۴۷
عارف چون خود را تسلیم حق کند و امراض خود را به واسطه طبیب واقعی درمان کند، حقایق را شهود خواهد کرد. درباره کسی که در ادای عباداتش تردید و در تبعیتش از تعالیم اهل‌بیت(ع) تشکیک است، نمی‌توان گفت که به عرفان، قریب و در علاج امراض نفسانی، طبیب است.
پس درمان تمام دردها در تعالیم الهی منطوی است و معصوم(ع) که قرآن ناطق است و تالی تلو او که عارف و عالم ربّانی است، طبیب و پزشک واقعی است و آنکه از سیره نبوی و سنّت وحیانی منزوی است، نه عارف واقعی، بلکه از متلمذان مکاتب شیطانی است و حکم عقل در اجتناب از مسلک فریبنده ایشان متمشّی است.
پی‌نوشت‌ها:

۱. اسفار، ج۱، ص۱۲.
۲. دیوان حافظ، نسخة انجوی، ص۱۱۸؛ رحیق مختوم، ج۱-۳، ص۴۹۷-۴۹۸.
۳. اسفار، ج۲، ص۳۴۵.
۴. همان، ج۱، ص۱۲ و ۲۵۵.
۵. جامع‌الاسرار و منبع‌الانوار، ص۴۰-۴۱.
۶. سرچشمه اندیشه، ج۵، ص۶۹-۷۱.
۷. شرح چهل حدیث، ص۹۰، با اندکی تصرّف.
۸. تعلیقات علی شرح فصوص‌الحکم، "فص ایوبی"، ص۲۰۱.
۹. مائده/ ۶۶.
۱۰. دیوان حافظ، غزل ۷۴.
۱۱. مصباح الشریعه، ص۱۶.
۱۲. تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، ص۲۰۱.
۱۳. بنیان مرصوص امام خمینی(ره)، ص۹۷-۱۰۰.
۱۴. انشقاق/‌۶.
۱۵. مؤمنون/ ۱۴.
۱۶. اشاره است به آیات: "مَرَجَ البَحرَینِ یَلتَقیان ٭ بَینَهُما بَرزَخٌ لا یَبغیان"، الرحمن/۲۰-۱۹.
۱۷. صورت و سیرت انسان در قرآن، ص۸۳-۸۴.
۱۸. بقره/۲۷۵.
۱۹. بحار الأنوار، ج۱، ص۸۲.
۲۰. احزاب/۳۲.
۲۱. صورت و سیرت انسان در قرآن، ص۸۴-۸۶.
۲۲. بحارالانوار، ج۶۷، ص۲۳۹.
۲۳. تفسیر انسان به انسان، ص۷۳-۷۵.
۲۴. کافی، ج۵، ص۱۲۴، ح۴.
۲۵. صورت و سیرت انسان در قرآن، ص۲۳-۲۵.
۲۶. ر.ک: ادب فنای مقربان، ج۲، ص۱۴۷.
۲۷. صافات/۸۴.
۲۸. حج/۴۶.
۲۹. تفسیر تسنیم، ج۲، ص۲۲۹.
۳۰. یوسف/۹۴.
۳۱. کهف/۱۳.
۳۲. ادب فنای مقربان، ج۲، ص۱۴۷-۱۴۸.
۳۳. علاّمه طباطبایی(ره)؛ جمال آفتاب، شرحی بر دیوان حافظ، ج۲، مقدمه.
۳۴. انفال/۲۹.
۳۵. تفسیر انسان به انسان، ص۱۸۶.
۳۶. انفال/۲۴.
۳۷. حجر/۳.
۳۸. فرقان/۴۴.
۳۹. نهج‌البلاغه، خطبه۱.
۴۰. جلسات اخلاق، مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۸.
۴۱. اسراء/۸۲.
۴۲. مبادی اخلاق در قرآن، ص۲۷۳-۲۷۴.
۴۳. شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص۱۵۳-۱۵۴.
۴۴. تسنیم، ج۱۰، ص۴۳۷-۴۳۸.
۴۵. شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص۱۵۳.
۴۶. صحیفة امام، ج۳، ص۲۳۷ و ج۴، ص۹ و ج۱۴، ص۵۲۸ و ج۱۸، ص۴۲۳.
۴۷. شیعه در اسلام، ص۶۴.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.