نسخه آزمایشی

متوجه نمودن امام جماعت به اشتباه ۱۳۹۷/۶/۲۰ - ۷۶ بازدید

اگر در نماز مغرب امام جماعت حمد و سوره را آرام می خواند چگونه او را متوجه کنیم؟
آیه ۱۱۰ سوره اسرا را با نیت قرانیت بلند بخوانید «لا تجهر بصلاتک و لاتخافت بها» تا امام متوجه شود .

نظرات

نظر بدهید