مجمع روحانیون مبارز-جامعه روحانیت مبارز ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ - ۲۳۷۰ بازدید

درباره چگونگی شکل گیری -اساسنامه- مرامنامه مجمع روحانیون مبارز و تفاوت دیدگاهی آن با جامعه روحانیت مبارز توضیح کامل فرمائید.

در سال های اول انقلاب و حتی قبل از آن بسیاری از اعضای کنونی این دو جناح به صورت مشترک و در درون یک جناح به نام «روحانیت مبارز» به انجام وظایف و کار ویژه های خود مشغول بودند اما بعدها مجمع روحانیون مبارز در اوایل سال 1367 در آستانه انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی از انشعاب جامعه روحانیت مبارز تهران شکل گرفت . و علت آن وجود اختلاف دیدگاه ها بر سر کنترل دولت بر توزیع و اقتصاد, تعبیر و تفسیر اصل 44 قانون اساسی , شرعی یا غیر شرعی بودن تعاونی ها, حدود فعالیت بخش خصوصی , دولتی کردن تجارت خارجی , شرعی یا غیر شرعی بودن قانون ملی کردن صنایع و... باعث شد که به تدریج به اختلاف نظری که در جامعه وجود داشت , شفافیت بیشتری ببخشد و نهایتا اعضای فعلی شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز این موضع را با امام (ره ) در میان گذاشته ایشان ابتدا موافقت شفاهی فرمودند و سپس به صورت مکتوب موافقت خود را با تشکیل مجمع روحانیون مبارز اعلام می دارند. (صحیفه امام , ج 21, ص 28, همان , ص 178) حضرت امام (ره ) هر چند موافقت خود را با ایجاد تشکل های سیاسی مختلف اعلام می دارند ولی دو شرط اساسی و مهم را مورد اهتمام قرار می دهند: شرط اول - که یک شرط ماهوی است : اختلاف نظرها از مقوله رد خط مشی ها فراتر نروند. (اختلاف اگر زیر بنایی و اصولی شد, موجب سستی نظام می شود و این مسائله روشن است که بین افراد و جناح های موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد صرفا سیاسی است ... آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان برای خود و مردم می سوزد) (همان , ص 178) شرط دوم - که یک شرط شکلی است . تبلور بیرونی اختلاف نظرها, فقط باید به شکل رد انتقادات سازنده باشد و نه تخریبی و حذفی .« حضرت امام در این زمینه می فرمایند »انتقاد غیر از برخورد خطی و جریانی است اگر در این نظام کسی یا گروهی خدای ناکرده بی جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران بر آید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد, حتما پیش از آنکه به رقیب یا رقبای خود ضرب بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است « (روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی (ره ): ص 44) و نکته آخر این که باید به این موضوع هم توجه داشت که اصولا دو تشکل سیاسی فوق حزب نبوده، معیارها و کارکردهای احزاب را ندارند بلکه در قالب دو جناح سیاسی تعریف می شوند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1. جناح های سیاسی در ایران امروز، حجت مرتجی 2. فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بیات 3. تشکل ها و احزاب سیاسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات کمیل«جامعه روحانیت مبارزالف. تاریخچه:
تاریخچه جامعه روحانیت مبارز به صورت یک تشکل ارتباطی و نه یک تشکیلات منسجم سیاسی و فرهنگی به سالهای 1342 تا 1357 بر می گردد اما رسمیت این تشکل از سال 1357 به بعد است. در اوایل انقلاب اسلامی در سال 1357 عده ای از روحانیون مبارز که از بدو نهضت اسلامی امام خیمنی(ره) از سال 1342 با ایشان در شکل گیری و پیروزی آن همکاری داشتند با تأیید حضرت امام(ره) توسط شهید مطهری(ره) و با شرکت عده ای از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه گرد هم آمده و جامعه روحانیت مبارز را بوجود آوردند از آن تاریخ تا کنون جامعه روحانیت مبارز به عنوان یک گروه فعال منسجم در کشور فعالیت می کند.(شادلو، عباس، اطلاعاتی درباره احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز، تهران؛ نشر گسترده، 1379، ص39)
ب. اساسنامه:
اساسنامه جامعه روحانیت مبارز در کتاب احزاب و جناح های سیاسی ایران امروز نوشته عباس شادلو، نشر گسترده، 1379، ص38 آمده است.
ج. فعالیت ها:
«جامعه روحانیت مبارز هر چند یک تشکل حزبی رسمی محسوب نمی شود اما در عرصه های مخلتف سیاسی و فرهنگی کشور به ویژه در انتخابات فعالیت دارد.» تقریبا بین سالهای 1360 تا 1367 به طور کامل و از سال 1367 تا 1376 به طور نسبی جامعه روحانیت مبارز مهمترین تشکل سیاسی کشور به شما می رفت و اکنون نیز فراگیرترین تشکل سیاسی کشور است.(شادلو، عباس، پیشین، ص40)
« از تشکل های همسو با جامعه روحانیت مبارز می توان به جمعیت مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین جامعه زینب، انجمن اسلامی دانشگاهیان، انجمن اسلامی پزشکان، جامعه اسلامی کارگران، انجمن اسلامی اصناف و بازار تهران، جامعه اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی فرهنگیان و ... اشاره نمودند.»(شادلو، عباس، پیشین، ص46)
«مجمع روحانیون مبارز»
الف. تاریخچه
«مجمع روحانیون مبارز در اوایل سال 1367 در آستانه انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی از انشعاب جامعه روحانیت مبارز تهران شکل گرفت.»(مرتجی، حجت، جناح های سیاسی در ایران امروز، تهران: نقش و نگار، 1378، ص16) اختلاف دیدگاه ها و سلیقه ها در مسایل سیاسی کشور همچون اختلاف درباره فهرست نامزدهای دوره سوم مجلس شورای اسلامی و نخست وزیر و کابینه وی و اختلاف دیدگاه در بعضی از قوانین و مقررات از جمله قانون کار، قانون تعاونی های تولیدی، حدود مالکیت مردم و ... از زمینه های این انشعاب بود.(نظرپور، مهدی، لطیفی، لطفعلی، جریان شناسی، پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه، 1383، ص88 و 89) و باعث شد که به تدریج به اختلاف نظری که در جامعه وجود داشت، شفافیت بیشتری ببخشد و فعالین و اعضای فعلی شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، تصمیم به تشکیل سازمان جدیدی به نام مجمع روحانیون مبارز گرفتند و این موضع را ابتدا با مرحوم امام(ره) در میان گذاشتند و ایشان ابتدا موافقت شفاهی نمودند و سپس به صورت مکتوب موافقت خود را با تشکیل مجمع روحانیون مبارز اعلام نمودند. مرحوم امام(ره) در جواب نامه اعضای این مجمع این گونه مرقوم فرمودند: « انشعاب تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل و ایجاد تشکیلات جدید به معنای اختلاف نیست، اختلاف در آن موقعی است که خدای ناکرده هر کس برای پیشبرد نظرات خود به دیگران پرخاش کند که بحمد الله با شناختی که من از روحانیون دست اندر کار انقلاب دارم چنین کاری صورت نخواهد گرفت. من به شما و همه کسانی که دلشان برای اسلام عزیز می تپد دعا می کنم و توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم.(صحیفه امام، ج21، ص28) تا جواب مثبت و تأیید امام انشعاب مجمع روحانیون مبارز تهران از جامعه روحانیت مبارز تهران رسما اعلام شد و این تشکل فعالیت های خود به طور رسمی آغاز کرد.
ب. اساسنامه
اساسنامه مجمع روحانیون مبارز در کتاب شناسنامه تشکلها و احزاب سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین اداره کل سیاسی وزارت کشور، تهران: انتشارات کمیل، 1377، ص31 تا 35 آمده است.
ج. فعالیتها مجمع روحانیون مبارز نیز در عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی کشور به ویژه در انتخابات فعالیت دارد. از گروه های نزدیک به مجمع روحانیون می توان به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان سراسر کشور(دفتر تحکیم وحدت)، انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی دانشگاه های سراسر کشور، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران و ... اشاره نمود.(شادلو، عباس، پیشین، ص78)
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
- مرتجی، جهت، جناح های سیاسی در ایران امروز، تهران: نقش و نگار، 1378
- شناسنامه تشکل ها و احزاب سیاسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل سیاسی وزارت کشور، تهران، انتشارات کمیل
- شادلو، عباس، اطلاعاتی درباره احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز، تهران: نشر گسترده، 1379
- وقوفی، حسن، تشکل های سیاسی در آینه مطبوعات، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی زهد، 1378

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.