محفوظ ماندن اعمال خوب و بد انسان تا قیامت ۱۳۹۲/۵/۳۰ - ۱۹ بازدید

موضوع: محفوظ ماندن اعمال خوب و بد انسان تا قیامت
استاد:استاد فرزانه آیت الله سید محمد ضیاء آبادی
موضوع: محفوظ ماندن اعمال خوب و بد انسان تا قیامت
استاد:استاد فرزانه آیت الله سید محمد ضیاء آبادی


اعمال انسانها از کوچک و بزرگ محفوظ است و هیچ چیز آنها را از بین نمیبرد و تا روز قیامت بر ما مجسم می شود که یا به صورت نعمتهای بهشتی یا عذابهای جهنمی می باشد باید به این امر معتقد باشیم که اعمالمان در قیامت بر ما عرضه خواهد شد.

به اندازه مثقالی سنگینی اعمال خوب و بدمان را در قیامت خواهیم دید حتی اگر به قدر ذره ایی هم اگر باشد آن را خواهیم دید قرآن که آمده و نازل شده است برای هدایت ما آمده است تا ما را بسازد راه را نشان دهد پس چرا به سمت چاه می رویم؟ ما قالبا دین را بلد هستیم اما بدان عمل نمیکنیم .

هر انسانی اعمالش ملازم خودش است و از او جدا نیست آیه داریم که به کنایه میگوید ما اعمالتان را به گردنهایتان آویخته ایم و این اعمال به روح و قلبتان آمیخته است و همیشه هست.

عمل انسان مثل پرنده است وقتی حرف میزنید این عمل میپرد اما بالای سرتان هست این پرنده ایی است که از شما پریده است اما جدا نمیشود، روز قیامت از درونتان نامه عملتان را بیرون می آورند بهشت و جهنم مال اعمال خودتان است از بیرون که بهشت و جهنم را درست نکرده اند.

کتاب که در قرآن آمده است منظورش نامه عمل است روز قیامت نامه عمل را باز می کنند و مردم اعمالشان را می بینند و فریادشان بلند می شود هرچه کرده اید در این نامه حاضر است حال بهتر نیست خودتان در این شبها قبل از اذان صبح بیدار شود و با خدا حرف بزند خلوت نماید و بگوید خدایا من با این اعمال چه کرده ام اگر مرا نیامرزی من چه کنم از خدا آمرزش بخواهید .

قرآن دائما می خواهد که ما را بیدار کند

غذای جسم غذای مشترک انسان و حیوان غذای ما فقط این مرغان و نباتات نیست اینها غذای مشترک بین انسان و حیوان است گرگ بیابان هم بره می خورد اما او خام و ما پخته روباه کوهستان هم مرغ می خورد او خام و ما پخته اش را گوسفند هم جو گندم می خورد اما او خام و ما آن را آرد می کنیم و نان میپزیم و می خوریم اینها همش غذای مشترک بین ما و حیوان است دنبال غذای مخصوص خودتان باشیددنبال عرفان با خدا باشید .

زمین وقتی زیر آسمان رفت و آفتاب به نباتات خورد از درونش غذا تولید میشود و انسان هم تا زیر آسمان نرود نمیتواند برای جانش غذا تهیه کند.

غذای روح و وحشیگری امروز انسانهای بی دین

این انسان هم بدن و هم روح دارد و هر دو نیاز به غذادارد اگر به این بدن که جسم است غذا نرسد درنده می شود و اگر هم به روح غذا نرسد و روح به خدا نرسد روح هم درنده میشود.

غذای روح را نیز باید از آسمان گرفت باید از مغزهای روحانی و نبوت گرفت غذای جان و روحتان از آسمان می آید تا از مغزهای مرتبط با آسمان غذا برای روحتان نگیرید صورت انسانی پیدا نمیکنید.

امروز د ردنیا علمها فراوان و مغزهای دانشمندان فراوانی هستند؛ اما از آدمیت خبری نیست به جایش وحشیگری بی امان است که امروز شاهدیم که همه جا را آتش جنگ روشن نموده اند و به جان هم افتاده اند و هر روز به هر بهانه ایی در شرق و غرب آتش جنگ افروزی است دیروز شمشیر بود امروز بمب و موشک هست این که تمدن نیست این توحش است.

گرسنگی روحی بشر

امروز بشرگرسنگی روحی دارد، روح گرسنه است شکمها پر است و مغزهای بی دین این جنگها را به راه می اندازند بشر امروز روحا تشنه فضایل اخلاقی است و در یک کلمه بشر روحا گرسنه ی خداست تا خدا را به بشر ندهند و مرتبط نشود همش وحشیگری است.

آرامش دنیا با ظهور امام عصر (عج) و یاد خدا "الابذکر الله تطمئن القلوب" دلها آرام می شود این خداست که دلها را آرام میکند تا آن پدر بشر که اینک در پس پرده است نیاید این بشر آرام نخواهد شد ، او که آمد یک آسایش جهانی بر دنیای جسم و روح بشر پیدا می شود باید دعا کنیم که خدا غرجش را نزدیک کند.

چهار برنامه اساسی

انسان باید چهار مرحله را انجام دهد و این را برنامه خود نماید:

۱-اول بشنود.

۲-بعد بفهمد

۳-بعد با یقین باورکند

۴- عمل نماید امروز ما خوب

می شنویم، خوب هم می فهمیم، و خوب هم باور و یقین داریم؛ اما در آخرین مرحله که عمل است عمل نمیکنیم و در عمل گرفتار هستیم.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.