محورها و مأخذشناسی مهدویت ۱۳۹۷/۷/۱۷ - ۳۸ بازدید

محورها و مأخذشناسی مهدویت

موضوع
۱.‌ منبع‌شناسی مهدویت
الف) محورها
یک‌ـ انواع ویژگی‌های کتاب مطلوب مهدویت (مستند به کتاب و سنّت و عقل، تحلیلی، به‌روز بودن)؛
دوـ توجه به معتبر بودن مؤلف و متون و بزرگ‌نمایی نکردن مباحث آن از قبیل رؤیت، قیام، شمشیر و...؛
سه‌ـ موضوع‌بندی کتاب‌ها به روایی، تفسیری، تاریخی، تحلیلی، شبهه‌شناسی، علائم ظهور و حکومت؛
چهارـ کتاب‌های مهدوی و غیبت پیش از تولد حضرت؛
پنج ـ کتاب‌های مهدوی و غیبت پس از تولد تا غیبت کبرا؛
شش ـ کتاب‌های مهدوی و غیبت از غیبت کبرا تا به حال.
ب) منابع مطالعاتی

محورها و مأخذشناسی مهدویت

موضوع
۱.‌ منبع‌شناسی مهدویت
الف) محورها
یک‌ـ انواع ویژگی‌های کتاب مطلوب مهدویت (مستند به کتاب و سنّت و عقل، تحلیلی، به‌روز بودن)؛
دوـ توجه به معتبر بودن مؤلف و متون و بزرگ‌نمایی نکردن مباحث آن از قبیل رؤیت، قیام، شمشیر و...؛
سه‌ـ موضوع‌بندی کتاب‌ها به روایی، تفسیری، تاریخی، تحلیلی، شبهه‌شناسی، علائم ظهور و حکومت؛
چهارـ کتاب‌های مهدوی و غیبت پیش از تولد حضرت؛
پنج ـ کتاب‌های مهدوی و غیبت پس از تولد تا غیبت کبرا؛
شش ـ کتاب‌های مهدوی و غیبت از غیبت کبرا تا به حال.
ب) منابع مطالعاتی
۱.‌ بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، مرجع مهدویت، تهران، ۱۳۸۴، ۲ جلد.
۲.‌ پورسید، آقایی، مسعود و دیگران، تاریخ عصر غیبت، نگاهی به عصر غیبت امام دوازدهم، قم، مؤسسه فرهنگ حضور، ۱۳۷۹، ۴۵۹ صفحه.
۳.‌ حسین، جاسم، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ترجمه محمدتقی آیت‌اللهی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۷، ۲۵۶ صفحه.
۴.‌ ذبیح‌الله، علی‌نقی، مرجعیت و سیاست در عصر غیبت، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، ۲ جلد.
۵.‌ محرمی، غلام‌حسین، تاریخ تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغری، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، ۲۸۰ صفحه.
۶. مهدی‌پور، علی‌اکبر، کتابنامه، ۱۳۷۵، ۲ ج، ۸۳۲ صفحه.
۲. مهدویت و غرب
الف) محورها
یک ـ مشترکات اسلام، مسیحیت و یهودیت در منجی‌گرایی؛
دو ـ جامعه غرب و مهدویت؛
سه ـ پست مدرنیته و ناکامی‌های جهان غرب؛
چهار ـ دمکراسی و نظم نوین جهانی و مهدویت؛
پنج‌ـ سوء‌استفاده‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکمان غرب از مفهوم مهدویت؛
شش ـ سیطره صهیونیسم؛
هفت ـ دیدگاه مستشرقان؛
هشت ـ غرب و نیاز به منجی؛
نه‌ـ درآمدی بر مسئله‌شناسی سیاسی مهدویت (چیستی مفهوم سیاست، رویکردهای عمده به فعل سیاسی، مفهوم سیاست در آموزه‌ مهدویت)؛
ده‌ ـ ‌فرهنگ مهدوی (چیستی فرهنگ مهدویت، اهمیت فرهنگ مهدویت، ارائه راهکارهایی مناسب برای کاربردی کردن این فرهنگ)؛
یازده‌ـ مهدویت و بازآفرینی هویت اسلامی،
ـ فرهنگ مهدوی و نقش هویت‌بخشی آن،
ـ مهدویت و زندگی سیاسی معاصر اسلامی،
ـ مشترکات دیدگاه‌های آینده‌نگر میان ادیان و مکتب‌های بشری،
ـ دیدگاه‌های مشترک آینده‌نگر میان ادیان آسمانی،
ـ آینده‌نگری در اسلام و ویژگی‌های مدینه فاضله موعود؛
دوازده ـ الگوی توسعه سیاسی در پرتو عدالت‌مهدوی،
ـ مفهوم‌شناسی توسعه سیاسی،
ـ زندگی معاصر اسلامی و نقش الگوی توسعه سیاسی،
ـ مبانی نظری توسعه سیاسی در غرب،
ـ اصول و مؤلفه‌های توسع سیاسی غرب،
ـ بررسی و نقد نظریه توسعه سیاسی در غرب براساس مبانی اسلامی،
ـ الگوی توسعه سیاسی در جامعه مهدوی.
ب) منابع مطالعاتی
۱.‌ اعرجی، شرف‌الدین، تحلیلی از پیش‌گویی‌های نوستر آداموس، ترجمه: عباسعلی براتی، تهران، امیرمسعود، ۱۳۷۹، ۲۸۸ صفحه.
۲.‌ بهروز لک، غلام‌رضا، سیاست و مهدویت، قم، حکمت رویش، ۱۳۸۴، ۲۰۴ صفحه.
۳.‌ پولادی، کمال،‌تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۳، ۳ ج.
۴. حیدری، عزیزالله، تجسم امید و نجات، تحقیق و تصحیح: شاهرودی، قم، مسجد مقدس جمکران، ۱۳۸۰، ۲۹۳ صفحه.
۵. فاطمیان، علی، نشانه‌های بی‌پایان، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱، ۶۰۴ صفحه.
۶. کارگر، رحیم، آینده جهان، تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، ۱۳۸۳، ۳۹۲ صفحه.
۷. موسوی گیلانی، سید رضی، دکترین مهدویت، تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عج الله تعالی فرجه الشریف ، ۱۳۸۵، ۱۶۰ صفحه.
۸. واحد پژوهش و تحقیق مؤسسه فرهنگی موعود، پیش‌گویی‌ها و آخرالزمان، تهران، موعود عصر، ۱۳۸۲.
۳.‌ مکان‌های مرتبط به حضرت مهدی(ع)
الف) محورها
یک ـ آشنایی و جایگاه مسجد سهله، ‌مسجد کوفه، سرداب مقدس (سامرا)، مسجد‌حلّه، مقام صاحب‌الزمان در وادی‌السلام نجف اشرف، مقام صاحب‌الزمان در کربلا، بیت‌المقدس، مسجدالحرام و مسجد جمکران؛
دو ـ میزان تأثیرگذاری و نقش اماکن در زنده‌ کردن یاد و نام حضرت حجت عج الله تعالی فرجه الشریف ؛
سه ـ آداب و مناسک هر یک از مکان‌ها؛
چهار ـ خرافه‌زدایی، پیرایش مکان‌ها و پرهیز از عوام‌فریبی‌ها؛
پنج ـ آسیب‌شناسی و مکان‌تراشی در مقوله مهدویت.
ب) منابع مطالعاتی
۱. تاریخچه مسجد جمکران، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، ۱۳۸۵، ۶۴ صفحه.
۲. تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، قم، میراث ماندگار، ۱۳۸۴، ۸۰۰ صفحه.
۴.‌ زنان و حکومت امام زمان(ع)
الف) محورها
یک ـ جایگاه زن در فرهنگ اسلامی؛
دو‌ـ سیمای زن مهدوی در غیبت صغرا(نرجس‌خاتون،‌ ام‌کلثوم، حکیمه خاتون)؛
سه ـ نقش زن در زمینه‌سازی برای ظهور (تربیت نسل مؤمن و منتظر)؛
چهار ـ ویژگی‌ و تعداد زنان حاضر در قیام مهدوی؛
پنج ـ زنان رجعت‌کننده.
ب) منابع مطالعاتی
۱.‌جمعی از محققان، نینوا و انتظار تأملینو، تهران، بنیاد فرهنگی مهدی موعود، ۱۳۸۳، ۲۷۲ صفحه.
۲.‌ جوادی آملی، عبدالله، زن در آینه جلال و جمال، قم، نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۲.
۳. حکیمی، محمد، عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام،قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴، ۳۱۱ صفحه.
۴. زارعان، منیره، روح بهار،قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۰، ۱۵۴صفحه.
۵. سلیمان، کامل، روزگارهایی، علی‌اکبر مهدی‌پور، تهران، آفاق، ۱۳۷۶، ۲ ج.
۶. طبسی، محمدجواد، زنان در حکومت امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف ،تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عج الله تعالی فرجه الشریف ، ۱۳۷۹، ۲۴۰ صفحه.
۷. طبسی، نجم‌الدین، چشم‌اندازی از حکومت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف ، تهران، سازمان تبلیغات‌اسلامی، ۱۳۷۷،‌ ۲۴۰ صفحه.
۵. جایگاه مهدویت در جهانی شدن و جهانی سازی
الف) محورها
یک ـ تعریف، تاریخچه جهانی شدن و مقایسه آن با حکومت جهانی؛
دو ـ ویژگی‌ها، چالش‌ها و کاستی‌های جهانی‌سازی و برتری حکومت جهانی؛
سه ـ اشترا‌ک‌ها وافتراق‌ها در مبانی، هدف‌ها و روش‌ها؛
چهار ـ مهدویت و جهانی شدن
ـ جهانی شدن و مهدویت؛
ـ سازگاری‌ها و ناسازگاری‌ها،
ـ بررسی وجوه ناسازگار جهانی شدن با مهدویت اسلامی،
ـ ظرفیت‌های مهدویت اسلامی در عصر جهانی شدن؛
پنج ـ جهانی شدن و چشم‌انداز فرج
ـ تأملی در ظرفیت‌های جهانی شدن در فهم آموزه فرج؛
شش ـ جهانی شدن به‌منزله ظرف اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌ها؛
هفت ـ جهانی شدن، بازتاب مدرنیته؛
هشت ـ جهانی شدن و قرائت‌های پسامدرن؛
نه ـ جهانی شدن و ابعاد جهان‌شمول ادیان
ـ مفهوم دینی ـ اسلامی فرج،‌
ـ فلسفه تاریخ و جایگاه فرج،
ـ جهانی شدن و فهم‌پذیری آموزه فرج،
ـ ویژگی‌های کلان عصر جهانی شدن،
ـ جهانی شدن و چشم‌انداز فرج؛
ده ـ جهانی شدن، بحران معنا و منجی‌گرایی؛
ـ بعد سخت‌افزاری جهانی‌شدن،
ـ بعد نرم‌افزاری جهانی شدن،
ـ سیطره مدرنیته غربی و ادعاهای معناپردازی آن،
ـ پسامدرنیسم و بحران معنا در غرب،
ـ جهانی‌شدن و زمینه‌های منجی‌گرایی،
ـ جهانی شدن و بحران معنا،
ـ منجی‌گرایی و نقش معنابخشی ادیان.
ب) منابع مطالعاتی
بهروز لک، غلام‌رضا، سیاست و مهدویت، قم، حکمت رویش، ۱۳۸۴، ۲۰۴ صفحه.
فلسفی، محمدتقی، حکومت جهانی امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف ، تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، ۱۳۸۰، ۹۵ صفحه.
کارگر، رحیم، آینده جهان، تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، ۱۳۸۳، ۳۹۲ صفحه.
موسوی گیلانی، سیدرضی، دکترین مهدویت، تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، ۱۳۸۵، ۱۶۰ صفحه.
نقیب السادات، سیدرضا، جهانی‌سازی، تهران، کتاب صبح، ۱۳۸۲، ۱۲۷ صفحه.
۶. مهدویت‌ستیزی
الف) محورها
یک ـ اهدافِ ‌ستیز (نابود کردن روح امید، سست کردن بنیه اعتقادی مسلمانان، نابودی روحیه مقاومت و فراموشی ارزش‌ها)؛
دوـ راه‌های ستیز (انکار، تخریب ‌ـ چهره خشن از حضرت نشان دادن‌ـ، تحریف،‌ جایگزینی (بابیت)؛
سه ـ بهائیت، مدعیان مهدویت و...، ایجاد فرقه‌ها و...؛
چهارـ عواملِ ستیز (جهل به جایگاه و صفات امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف ، منفعت‌طلبی، تعصب و روح استکباری)؛
پنج ـ راه‌های مقابله با ستیز (تبیین حقیقت مهدویت، تبعیت در مقابل انکار، تبیین زیبایی‌ها در مقابل تخریب و تحریف).
ب) منابع مطالعاتی
جعفری، محمدصابر، مهدیستیزان، تهران، مرکز تخصصی مهدویت، ۱۳۸۶.
شیفیعی سروستانی، ابراهیم، معرفت امام زمان و تکلیف منتظران، مؤسسه فرهنگی موعود و مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۷، ۲ ج.
عمیدی، ثامرهاشم حبیب، در انتظار ققنوس (کاوشی در قلمرو موعودشناسی و مهدی‌باوری)، ترجمه و تحقیق: مهدی علی‌زاده، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹، ۳۵۱ صفحه.
واحد پژوهش تحقیق مؤسسه فرهنگی موعود، پیشگویی‌ها و آخرالزمان، تهران، موعود عصر، ۱۳۸۲.
۷. آسیب‌شناسی مهدویت
الف) محورها
یک ـ ضرورت آسیب‌شناسی و زمینه‌های پیدایش آسیب؛
دو ـ توجه به برداشت‌های انحرافی (انتظار منفی، گسترش ظلم و فساد، قتل و خون‌ریزی و قیام‌های پیش از ظهور)؛
سه ـ توقیت، تعجیل و ملاقات‌گرایی؛
چهار ـ فرقه‌های انحرافی، غرب و مستشرقان؛
پنج ـ راه‌های مبارزه و درمان هر یک از آسیب‌ها؛
شش ـ سیر تاریخی پیدایش فرقه‌ها و نقش استعمار.
ب) منابع مطالعاتی
اعتضاد السلطنة، علیقلی، فتنه باب، تهران، ۳۱۳ صفحه.
افراسیابی، بهرام، تاریخ جامع بهائیت، تهران، سخن، ۱۳۶۸.
جعفری، محمدصابر، اندیشه مهدویت و آسیب‌ها، تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، ۱۳۸۶، ۸۹ صفحه.
حسینی طباطبایی، مصطفی، ماجرای باب و بهاء، تهران، روزنه، ۱۳۷۹، ۲۴۰ صفحه.
زاهد زاهدانی، سید سعید، بهائیت در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ۳۲۴ صفحه.
قضایی، یوسف، تحقیق در تاریخ و عقاید شیخی‌گری، بابی‌گری و بهایی‌گری، تهران، آشیانه کتاب، ۱۳۸۴، ۲۹۲ صفحه.
محمدی اشتهاردی، محمد، بابی‌گری و بهایی‌گری، قم، گلستان ادب، ۱۳۸۳، ۲۰۷ صفحه.
مدرسی چهاردهی، سید محمدتقی، شیخی‌گری و بابی‌گری از نظر فلسفه، تاریخ و اجتماع، تهران، ۲۱۲ صفحه.
نجفی، سید محمدباقر، بهائیان، تهران، مشعر، ۱۳۸۳، ۸۲۴ صفحه.
۸.‌ شبهه‌شناسی مهدویت
الف) محورها
یک ـ گونه‌شناسی شبهه (درون شیعه، اهل سنّت، از بیرون اسلام)؛
دو ـ اصول مبارزه با شبهه‌ها و راهکار علمی؛
سه ـ کتاب‌های پاسخ به شبهه‌ها؛
چهار ـ مهم‌ترین شبهه‌ها (فرق مهدی(ع) با عیسی(ع)، غیبت؛ ساختة نواب خاص، تولد و طول عمر، چگونگی امامت در کودکی، مکان (جزیره خضرا)، دین حضرت(ع)، حکومت جهانی حضرت، دلیل ذکر نشدن نام حضرت در قرآن، چرایی دو غیبت و...).
ب) منابع مطالعاتی
امینی، ابراهیم، دادگستر جهان، قم، شفق، ۱۳۶۷، ۳۴۴ صفحه.
رجالی تهرانی، علیرضا، صد پرسش و پاسخ، قم، نبوغ، ۱۳۷۵، ۲۸۳ صفحه.
رضوانی، علی‌اصغر، امام‌شناسی در قرآن و پاسخ به شبهات، قم، مسجد مقدس جمکران، ۱۳۸۶.
رضوانی، علی‌اصغر، موعودشناسی و پاسخ به شبهات، قم، مسجد مقدس صاحب الزمان، ۱۳۸۴، ۷۱۹ صفحه.
طبسی، نجم‌الدین، بامداد بشریت (مجموعه‌ای از پرسش‌ها و پاسخ‌ها پیرامون امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف )، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، ۱۳۸۶، ۱۶۰ صفحه.
نظری، غلام‌رضا، جزیره خضرا، تحریف در تاریخ شیعه، قم، طلیعه نور، ۱۳۷۸، ۳۵۲صفحه.
۹.‌ محورهای مهم در برنامه‌های کارشناسی
۱.‌ آخرالزمان (مفهوم، ویژگی‌ها، جایگاه آن در معارف اسلامی، وظایف مسلمانان در این دوران، ریشه‌ها، پیامدها، مظاهر و ‌مصداق‌ها)؛
۲.‌ آخرین دولت (بررسی شکست‌ تجربه‌های مختلف بشر در طول تاریخ برای رسیدن به صلح، عدالت، امنیت و رفاه و ضرورت تأسیس دولت مهدوی به‌عنوان آخرین دولت، برای تحقق این آرزوها)؛
۳.‌ آسیب‌شناسی باور مهدوی و فرهنگ انتظار (در طول تاریخ و در عصر حاضر از ناحیه عوام و روشن‌فکران)؛
۴.‌ آمادگی برای ظهور (مفهوم، ‌ضرورت و چگونگی)؛
۵.‌ امید به آینده و نقش آن در زندگی انسان‌ها (از دیدگاه علوم تربیتی، روان‌شناسی و آموزه‌های دین اسلام)؛
۶. انتظار (مفهوم، ویژگی‌ها، فضیلت‌ها، آثار فردی و اجتماعی، آسیب‌ها)؛
۷. انتظار و دیدگاه‌ها (نقد و بررسی دیدگاه‌های مختلف با توجه به دیدگاه امام خمینی رحمه الله ؛
۸.‌ انس و ارتباط معنوی با امام زمان(ع) (مفهوم،‌ ضرورت، فواید و آثار، چگونگی، راهکارها و آسیب‌ها)؛
۹. انقلاب اسلامی و انتظار (نقش فرهنگ انتظار در انقلاب اسلامی و تأثیر انقلاب اسلامی در تحول مفهوم انتظار)؛
۱۰. بیم‌ها و امیدها در عصر حاضر (بررسی مظاهر مختلف ستم، ‌فساد و تباهی در جهان از یک‌سو و جلوه‌های مختلف گرایش به دین، موعودگرایی، معنویت‌خواهی و... از سوی دیگر)؛
۱۱. تجدید عهد و پیمان با امام زمان(ع) (مفهوم، ضرورت، فواید، آثار و چگونگی)؛
۱۲. تربیت نسل منتظر (ضرورت، چگونگی، راهکارها و آسیب‌ها)؛
۱۳. تکالیف و وظایف منتظران (ضرورت توجه به آنها، مصداق‌های فردی و اجتماعی، مرجع‌ شناسایی)؛
۱۴. توسل به امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف (مفهوم، ضرورت، فواید، آثار، چگونگی، راهکارها و آسیب‌ها)؛
۱۵. توقیعات امام زمان(ع) (مفهوم، تاریخچه صدور، موارد و موضوع‌ها)؛
۱۶. تولد امام زمان (زمان و مکان، شاهدان تولد، دلایل پنهانی بودن تولد، پاسخ به شبهه‌ها)؛
۱۷. جریان‌شناسی منجی‌گرایی در ایران (بررسی جریان‌های درست و انحرافی که بر محور مهدویت در تاریخ ایران شکل گرفته‌اند)؛
۱۸.‌ جشن‌ها و مراسم نیمه شعبان (فلسفه و کارکرد، آسیب‌شناسی، پیشنهادها)؛
۱۹. جوانان و امام زمان (وظایف در عصر غیبت، جایگاه آنان در عصر ظهور به‌عنوان یاران حضرت با توجه به تأکید روایات بر جوان بودن بیشتر یاران حضرت مهدی(ع) از یک‌سو و جوان بودن جامعه ایران از سوی دیگر)؛
۲۰. جهان در آستانه ظهور (بررسی بحران‌‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، زیست‌محیطی و... حاکم بر جهان با توجه به روایات مربوط به آخرالزمان)؛
۲۱. جهان در عصر ظهور (وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی جهان پس از ظهور)؛
۲۲. حجت خدا (مفهوم، ضرورت وجود، جایگاه و نقش حجت در هستی)؛
۲۳. حکومت امام مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف (گستره، ‌ویژگی‌ها، حاکمان، تفاوت آن با دیگر حکومت‌ها)؛
۲۴. دعا برای سلامتی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف (مفهوم، ضرورت، نمونه‌ها و اوقات)؛
۲۵. دولت کریمه (مفهوم، ویژگی‌ها و مصداق)؛
۲۶. دیدار امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف (مفهوم، گونه‌ها، شرایط، دیدارکنندگان، هشدارها)؛
۲۷. رجعت (مفهوم، دلایل و مستندات، رجعت‌کنندگان، ‌ارتباط آن با ظهور امام مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف )؛
۲۸.‌ رسانه‌های جهانی و مهدویت؛
۲۹.‌ زمینه‌سازی برای ظهور (مفهوم، ضرورت، نقش مردم، نقش حکومت، دیدگاه امام خمینی رحمه الله )؛
۳۰. زنان در آخرالزمان (ویژگی‌های مثبت و منفی آنان، هشدارها)؛
۳۱.‌ زنان در عصر ظهور (نقش آنان در ظهور و پس از آن، ارتقای جایگاه و شخصیت آنان پس از ظهور)؛
۳۲. زیارت امام زمان(ع) (ضرورت، مصداق‌ها و نمونه‌ها و اوقات)؛
۳۳. ستم و بی‌عدالتی در جهان (مظاهر مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ناکارآمدی ساختارهای موجود برای پایان دادن به آنها)؛
۳۴. سینما و آخرالزمان (بررسی و تحلیل فیلم‌های آخرالزمانی در سینماهای‌هالیوود، هدف‌ها و انگیزه‌ها از ساخت آنها)؛
۳۵. شخصیت‌شناسی هر یک از نواب (ویژگی‌های اخلاقی هر یک از نواب، چگونگی ارتباط نائبان با حضرت)؛
۳۶. شیوه‌های ارتباطی امام با نواب خاص؛
۳۷. شبهه‌ها و مهدویت؛
۳۸. شب نیمه شعبان (فضیلت، آداب و اعمال)؛
۳۹. ظهور امام زمان(ع) (مفهوم، ضرورت، ویژگی‌ها، آثار و پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و...)؛
۴۰. عاشورا، انتظار،‌ استکبار جهانی؛
۴۱. عدالت مهدوی (مفهوم، ‌ضرورت، ابعاد و ارکان، نسبت آن با عصر حاضر)؛
۴۲. غرب و آخرالزمان (دلایل، زمینه‌ها و انگیزه‌های گرایش غرب به این موضوع، تأثیر آن در استراتژی سیاسی و نظامی آن)؛
۴۳. غرب و مقابله با باور مهدوی شیعیان (تاریخچه، عرصه‌های مقابله اعم از فرهنگی، سیاسی، نظامی و....)؛
۴۴. غیبت (تاریخ، اقسام، نقش و جایگاه نائبان چهارگانه امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف )؛
۴۵. غیبت (مفهوم، حکمت و فلسفه، نقش مردم در تحقق و خاتمه آن، ‌آثار و پیامدها)؛
۴۶. فرجام جهان در قرآن (دیدگاه قرآن درباره فرجام جهان، تصویر فرجام جهان در قرآن و...)؛
۴۷. مدعیان مهدویت (شناسایی آنان در طول تاریخ و در ایران و جهان، زمینه‌ها و انگیزه‌ها)؛
۴۸. مساجد، مقام‌ها و مکان‌های مرتبط با امام مهدی(ع) (مسجد کوفه، مسجد سهله، مسجد جمکران، مسجد امام حسن مجتبی(ع) در قم، سرداب مقدس سامرا، مقام صاحب‌الزمان در کربلا، مقام حضرت مهدی(ع) در قبرستان وادی‌السلام نجف و...)؛
۴۹. مسیحیت صهیونیستی و آخرالزمان (تاریخچه، هدف‌ها، نمودهای سیاسی، فرهنگی و نظامی)؛
۵۰. مستضعفان و مهدویت؛
۵۱. معرفت امام زمان(ع) (ضرورت، مفهوم، ‌انواع، وجوه، آثار و...)؛
۵۲. منابع و مصادر اولیه فرهنگ و معارف مهدوی (معرفی کتاب، نویسنده و جایگاه اثر در مجموعه معارف مهدوی، ‌نقد و بررسی)؛
۵۳. منجی‌گرایی در ادیان و مکاتب (پیشینه تاریخی، دلایل و انگیزه‌ها و نمونه‌ها)؛
۵۴. منکران منجی‌گرایی (نقد و بررسی دیدگاه کسانی که اعتقاد به منجی را صرفاً امری اسطوره‌ای و غیرواقعی می‌پندارند)؛
۵۵. موعود اهل ایمان (اسلام، مسیحیت، یهود، زرتشت و...)؛
۵۶. موعود در قرآن (بررسی آیاتی که به امام مهدی(ع) تأویل و تفسیر شده است)؛
۵۷. نائبان چهارگانه امام عصر (جایگاه نیابت و وکالت در سازمان امامت،‌ فلسفه انتخاب، ‌نقش‌ها و مسئولیت‌ها، تاریخ زندگی)؛
۵۸. نرجس‌‌خاتون مادر امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف ؛
۵۹. نشانه‌های ظهور (مفهوم، فلسفه تعیین، دسته‌بندی‌ها، مصداق‌ها، هشدارها)؛
۶۰. نظریه‌های موجود درباره جهان آینده و آینده جهان (بررسی نظریه‌های هگل، مارکس،گنون،‌ مک لوهان، ‌تافلر، فوکویاما،‌هانتیگتون و... و نقد آنها از دیدگاه اسلامی)؛
۶۱. نقش امام زمان در زندگی انسان‌ها (مفهوم، مصداق‌های مختلف آن همچون هدایت، تربیت، فریادرسی، مشکل‌گشایی، رساندن روزی مادی و معنوی به انسان‌ها و...)؛
۶۲. نقش فرهنگ انتظار در جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی ایران؛
۶۳. ندبه و مهدویت؛
۶۴. نیاز به منجی (بررسی ریشه‌های منجی‌گرایی از دیدگاه دین‌شناختی، روان‌شناختی، جامعه‌شناسی و...)؛
۶۵. ویژگی‌های امام مهدی(ع) (نام‌ها، لقب‌ها، ویژگی‌های ظاهری، ‌ویژگی‌های اخلاقی)؛
۶۶. ولایت امام عصر(ع) (مفهوم، مظاهر، چگونگی اعمال آن در عصر غیبت، راه‌های بهره‌مندی شیعیان از آن)؛
۶۷. یاران امام زمان(ع) (تعداد، ‌ویژگی‌های جسمی و روحی، شیوه گزینش و انتخاب، طبقات)
ابراهیم شفیعی سروستانی، معرفت امام زمان و تکلیف منتظران، صص ۷۵۳ ـ ۷۶۰.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.