مخفی بودن رای رهبری در انتخابات ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ - ۴۰۰ بازدید

رعایت بی طرفی رهبری در انتخابات و تاکید بر مخفی بودن رای خویش، از پشتوانه دینی، قانونی و مصالح اجتماعی برخوردار است و می تواند سبب دلگرمی مردم برای حضور گسترده باشد و به مردم هم آرامش می بخشد و به این یقین می رسند که یک انتخابات سالم و بیطرفانه ای خواهیم داشت. لذا ایشان می فرماید: «بنده در این انتخابات یک رأی بیشتر ندارم، آن رأی را هم به نظرم میرسد که کسی به طور مشخص نمیداند، حالا ممکن است کسانی حدس بزنند. من به کسی نمیگویم، نگفته ام و نخواهم گفت به چه کسی رأی بدهید، به چه کسی رأی ندهید؛ رأی من مربوط به خود من است. این مال ملت است.

رعایت بی طرفی رهبری در انتخابات و تاکید بر مخفی بودن رای خویش، از پشتوانه دینی، قانونی و مصالح اجتماعی برخوردار است و می تواند سبب دلگرمی مردم برای حضور گسترده باشد و به مردم هم آرامش می بخشد و به این یقین می رسند که یک انتخابات سالم و بیطرفانه ای خواهیم داشت. لذا ایشان می فرماید: «بنده در این انتخابات یک رأی بیشتر ندارم، آن رأی را هم به نظرم میرسد که کسی به طور مشخص نمیداند، حالا ممکن است کسانی حدس بزنند. من به کسی نمیگویم، نگفته ام و نخواهم گفت به چه کسی رأی بدهید، به چه کسی رأی ندهید؛ رأی من مربوط به خود من است. این مال ملت است. » (۱۳۸۸/۰۳/۱۴ ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 8/100141986)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.