مدت حکومت حضرت مهدی چند سال است؟ ۱۳۹۰/۵/۱۶ - ۱۱ بازدید


احادیث بسیار متفاوتی درباره طول مدت حکومت حضرت صاحب الامر و الزمان علیه الصلاة و السلام وارد شده است که در مجموع ده ها قول را می توان از آن احادیث استخراج نمود که در زیر ۱۷ قول را مشاهد می فرمایید : ۱. پنج یا هفت یا نه سال، [۱] .
۲. شش یاهفت یا هشت یانه سال، [۲] .
۳. شش یا هفت یا نه سال، [۳] .
۴. هفت سال، [۴] .
۵. هفت سال و دو ماه، [۵] .
۶. هفت یا هشت سال، [۶] .
۷. نه سال، [۷] .
۸. چهارده سال، [۸] .
۹. نوزده سال، [۹] .
۱۰. نوزده سال و چند ماه، [۱۰] .
۱۱. بیست سال، [۱۱] .
۱۲. چهل سال، [۱۲] .
۱۳. هفتاد سال، [۱۳] .

احادیث بسیار متفاوتی درباره طول مدت حکومت حضرت صاحب الامر و الزمان علیه الصلاة و السلام وارد شده است که در مجموع ده ها قول را می توان از آن احادیث استخراج نمود که در زیر ۱۷ قول را مشاهد می فرمایید : ۱. پنج یا هفت یا نه سال، [۱] .
۲. شش یاهفت یا هشت یانه سال، [۲] .
۳. شش یا هفت یا نه سال، [۳] .
۴. هفت سال، [۴] .
۵. هفت سال و دو ماه، [۵] .
۶. هفت یا هشت سال، [۶] .
۷. نه سال، [۷] .
۸. چهارده سال، [۸] .
۹. نوزده سال، [۹] .
۱۰. نوزده سال و چند ماه، [۱۰] .
۱۱. بیست سال، [۱۱] .
۱۲. چهل سال، [۱۲] .
۱۳. هفتاد سال، [۱۳] .
۱۴.یکصد و بیست سال (به قدر عمر حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام)، [۱۴] .
۱۵.سیصد و نه سال (به اندازه توقف اصحاب کهف در غار)، [۱۵] .
۱۶. سیصد و سیزده سال؛ [۱۶] .
۱۷. در روایاتی نیز گفته شده جز خداوند، کسی مدت حکومت حضرت مهدی علیه السلام را نمی داند.


برخی از محققان این تفاوت را اشاره به مراحل و دوران های حکومت آن حضرت می دانند و معتقدند آغاز شکل گرفتن و پیاده شدنش پنج یا هفت سال و دوران تکاملش چهل سال و دوران نهایی اش بیش از سیصد سال است. [۱۷] .
قضاوت نهایی درباره مدت حکومت آن حضرت - به دلیل نبود اخبار و منابع کافی - امکان پذیر نیست؛ اما با این حال می توان چنین نتیجه گرفت: قطع نظر از روایات اسلامی، مسلم است که این همه آوازه ها و مقدمات برای یک دوران کوتاه مدت نیست؛ بلکه قطعاً برای مدتی است طولانی که ارزش این همه تحمل زحمت و کوشش را داشته باشد. [۱۸] .

[۱] کنزالعمال، ج ۱۴، ص ۲۶۲ و ۲۷۳.
[۲] همان، ص ۲۶۲.
[۳] المهدی الموعود المنتظر، ج ۱، ص ۳۳۰.
[۴] ملاحم سید بن طاوس، ص ۷۰ و ۷۸ و ۱۳۸؛ الارشاد، ص ۳۴۲.
[۵] ملاحم، ص ۷۹.
[۶] المهدی الموعود المنتظر، ج ۱، ص ۳۳۵.
[۷] همان، ص ۳۳۹.
[۸] ملاحم، ص ۷۹.
[۹] الغیبة، ص ۳۳۲.
[۱۰] همان، ص ۴۷۳، ح ۱؛ کتاب الغیبة، ص ۲۸۵ الارشاد، ص ۳۴۵.
[۱۱] منتخب الاثر، ص ۲۳۹، ح ۱.
[۱۲] ملاحم، ص ۷۸ و ۷۹.
[۱۳] کتاب الغیبة، ص ۴۷۴، ح ۴۹۷؛ الارشاد، ص ۳۴۵، منتخب الاثر، ص ۱۴۳.
[۱۴] الغیبة، ص ۱۸۹، ح ۴۴.
[۱۵] کتاب الغیبة، ص ۲۸۳؛ الغیبة، ص ۱۸۱.
[۱۶] الغیبة، ص ۴۷۳، ح ۳.
[۱۷] حکومت جهانی مهدی علیه السلام، مکارم شیرازی، ص ۳۱۴.
[۱۸] همان.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.