مدیریت ارتباطات فردی -و معاشرت های دانشجویی ۱۳۹۳/۱۱/۸ - ۱۴۸۶ بازدید

مدیریت ارتباطات فردی و معاشرت های دانشجویی
مدیریت ارتباطات، عبارتی بسیار
رسمی، برای دوست&#۸۲۰۲;یابی و
چگونگی ارتباط با دوستان است. با این حال، بسیار مهم است که شما الگوهای رفتاری خود
را برای بهترین و مفیدترین ارتباط، بدون از دست دادن سرمایه&#۸۲۰۲;های فکری و زمانی خود،
انتخاب کنید. سبک رفتاری شما، تأثیر بسیار مهمی بر روی ارتباطات شغلی شما در اینده
خواهد گذاشت. موفقیت در ارتباطات فردی، موفقیت در ارتباطات کاری را مشخص می&#۸۲۰۲;کند.
تحقیقات نشان داده که همان عناصری که ارتباطات فردی و شخصی را شکل می&#۸۲۰۲;دهند،
زمینه&#۸۲۰۲;ساز مهارت&#۸۲۰۲;های مدیریتی و تعاملات اجتماعی می&#۸۲۰۲;باشند. از طرف دیگر، درک تفاوت
محیط اجتماعی خانوادگی و حتی محیط&#۸۲۰۲;های رسمی با محیط&#۸۲۰۲;های دانشجویی، نیازمند توجه
ویژه&#۸۲۰۲;ای است. جهان کنونی، جهانی پر از تغییرات شتابان است و افراد را با وضعیتی
روبه&#۸۲۰۲;رو ساخته که کمتر شباهتی با گذشته دارند. با این حال، توجه به سیره پیامبری که
اسوه حسنه است، برای تمامی زمان&#۸۲۰۲;هاست و این، یکی از عوامل موفقیت فراگیر آن حضرت در
نشر اسلام بوده است.

به نمونه&#۸۲۰۲;هایی از این سیره
انسان&#۸۲۰۲;ساز بنگرید:

۱. سلام

اولین قدم در شروع ارتباط، سلام
است و در مکتب اسلام، اهمیت بسزایی دارد. رسول خدا صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله به هر کس که
می&#۸۲۰۲;رسید، کوچک یا بزرگ، سلام می&#۸۲۰۲;کرد. بنابراین، تلاش کنید همیشه در سلام کردن،
پیش&#۸۲۰۲;قدم باشید. این عمل، نشانه بزرگواری شماست. هنگام سلام کردن، به چهره مخاطب
نگاه کنید و با لبخند، به استقبال او بروید. لبخند شما به همراه سلام در ذهن باقی
می&#۸۲۰۲;ماند. سر را بدون کلام، به نشانه سلام، تکان ندهید؛ چون نشانه بی&#۸۲۰۲;اهمیتی است.


۲. نظافت و
آراستگی


پیامبر صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله لباس
سفید می&#۸۲۰۲;پوشید و همیشه معطر بود. اولین و تأثیرگذارترین نکته در ارتباط، ظاهر
شماست. آراستگی و پاکیزگی، نشان دهنده اهمیتی است که برای خود قائل هستید و معاشرت
با شما را برای دیگران، خوشایند می&#۸۲۰۲;سازد.

۳. مثبت‌گرایی
و خوشرویی


مثبت‌گرایی، شامل نگرش مثبت به
خویشتن و داشتن احساس خوشایند و مثبت نسبت به دیگران و سرانجام، داشتن احساس مثبت و
خوشایند نسبت به وضعیت عمومی است. فرد مثبت‌گرا، کسی است که به دیگران، به ویژه به
مخاطبان خویش، خوش‌بین است و این خوش‌بینی را به دیگران نیز انتقال می‌دهند. کسانی
که نگرش مثبت دارند، بیشتر مورد اعتماد قرار می&#۸۲۰۲;گیرند و اعتماد به نفس بیشتری دارند
و این، یکی از عوامل مهمی بود که افراد را مشتاق همنشینی و گفت&#۸۲۰۲;وگو با پیامبر
صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله می&#۸۲۰۲;کرد.

۴. انتخاب
افراد مناسب برای معاشرت


احترام متقابل و خوشرویی، در
برخورد با تمام افراد، لازم است؛ ولی هیچ گاه سعی نکنید که با همه دوست باشید.
هنگامی که صحبت از معاشرت&#۸۲۰۲;های دائمی و طولانی مدت است، بهتر است افرادی را برگزینید
که نگرش&#۸۲۰۲;ها و رفتارهایی نزدیک&#۸۲۰۲;تر با ارزش&#۸۲۰۲;های شما دارند؛ زیرا دوستی&#۸۲۰۲;های عمیق که
معمولاً تا سال&#۸۲۰۲;های بسیار ادامه می&#۸۲۰۲;یابند در این دوران شکل می&#۸۲۰۲;گیرند. در تعالیم
اسلامی توصیه شده که همنشین تو، باید به عقل و دین تو بیفزاید. با این حال دقت کنید
که معیارهای درستی برای انتخاب افراد برگزینید؛ مثلاً از کسی به خاطر سطح زندگی و
درآمد، کناره نگیرید؛ زیرا این کار با تعالیم اسلامی منافات دارد.

۵. مدیریت
درون گروهی


در مدیریت ارتباط با دوستان، توجه
کنیدکه موفقیت آن است که بتوانید با شخصیت&#۸۲۰۲;های مختلف، کنار بیایید؛ چنان که جاذبه
پیامبر صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله، افراد را از هر سنخی، کنار هم گرد می&#۸۲۰۲;آورد. در جمع&#۸۲۰۲;های
دوستانه، به هر کسی اجازه دهید دیدگاه خود را بیان کند. یافتن راه حلی که تعلقات
همه اعضا را در بر بگیرد، از مهم&#۸۲۰۲;ترین مهارت&#۸۲۰۲;هاست. دقت داشته باشید که پذیرفتن این
تفاوت&#۸۲۰۲;ها، کوتاه آمدن از دیدگاه خود نیست و کسب چنین مهارتی، در توسعه ارتباطات
حرفه&#۸۲۰۲;ای بعدی و مدیریت آنها، بسیار حیاتی است. پیشنهاد یک راه حل، بررسی واکنش&#۸۲۰۲;ها و
نظرات در قبال آن، رسیدن به یک توافق و سرانجام، تصمیم گیری جمعی به نحوی که هر کسی
بتواند با آن کنار بیاید و همه خود را در رسیدن به آن دخیل بدانند، اساس یک کار
گروهی حرفه&#۸۲۰۲;ای است که پایه&#۸۲۰۲;های آن در جمعهای اجتماعی دوستانه، به ویژه در دوران
دانشجویی، پایه&#۸۲۰۲;ریزی می&#۸۲۰۲;شود.

۶. نه گفتن

اگر حس می&#۸۲۰۲;کنید که کاری نادرست
است، تأثیر گروه دوستان باعث نشود که آن را بپذیرید و گرچه تأثیر دوستان و فشارهای
اجتماعی بسیار قابل توجه در اکثر موارد، باعث اجبار در پذیرش می&#۸۲۰۲;شود، اما نه گفتن
به جای خود، یک مهارت اجتماعی است که در محیط&#۸۲۰۲;های دانشجویی، بسیار اهمیت دارد و این
امر، نشان دهنده عزت نفس و اعتماد به نفس شماست.

۷. صداقت و
وضوح در ارتباطات


صداقت، امانت و صراحت، یکی از
ویژگی&#۸۲۰۲;های برجسته پیامبر اکرم  صلی&#۸۲۰۲;الله&#۸۲۰۲;علیه&#۸۲۰۲;وآله بود. بنابراین، سعی کنید در هر
ارتباطی، اعم از ارتباطات حضوری و غیرحضوری مانند استفاده از ایمیل، پیام کوتاه
و...، صداقت و وضوح در پیام را رعایت کنید. بسیاری از دلخوری&#۸۲۰۲;ها و مشکلات ارتباطی،
به خاطر عدم روشنی پیام و یا عدم صداقت در گفته&#۸۲۰۲;هاست. دانشجویان که فرهیختگان و
اندیشمندان جامعه هستند، نسبت به این امر، حساسیت بیشتری دارند و عدم صداقت در
ارتباط، به راحتی می&#۸۲۰۲;تواند باعث سردی روابط و گسیختن شبکه اجتماعی شود؛ شبکه&#۸۲۰۲;ای که
در آینده می&#۸۲۰۲;تواند پشتیبانی برای زندگی حرفه&#۸۲۰۲;ای آنان باشد. بنابراین، در انتخاب
واژه&#۸۲۰۲;ها دقت کنید؛ چون انتخاب نادرست واژه&#۸۲۰۲;ها، یکی از دلائل سوء برداشت&#۸۲۰۲;ها و آشفته
کردن مسئله مورد نظر در گفت&#۸۲۰۲;وگوهاست.

۸. همیشه
بدانید که چه می&#۸۲۰۲;خواهید


افراد بسیار موفق از اهداف خویش
به خوبی آگاهند و ردپای آن اهداف حتی در روابط اجتماعی آنان آشکار است. دوستی با
کسی، نباید بی هدف و تنها به صرف اتفاق باشد؛ حتی اگر هدف از شرکت در فعالیت گروهی،
پر کردن اوقات فراغت و یا لذت بردن از همنشینی با همسالان است، باز هم باید بدانیم
که این ارتباط بسیار اثر گذار است.

۹. کمک به
تحقق هدف دوستان


آگاه بودن از اهداف دیگر دوستان
نیز بسیار مهم و مؤثر است. باید بدانید دوستانتان برای رسیدن به چه اهدافی تلاش
می&#۸۲۰۲;کنند و برای کمک به آنها در راه دست&#۸۲۰۲;یابی به اهدافشان، تلاش کنید. این کار، راهی
برای نزدیک شدن دل&#۸۲۰۲;ها و افزایش تأثیر مثبت بر روی دیگران است و انعکاس آن می&#۸۲۰۲;تواند
دست&#۸۲۰۲;یابی شما را به هدفتان، تسهیل کند.

۱۰. استفاده
از فضای مجازی


توسعه ابزارها برای ایجاد راه&#۸۲۰۲;های
ارتباطی جدید، فضاهای اجتماعی متفاوتی را ایجاد می&#۸۲۰۲;کند. ابزارهای جدید، که قوانین و
شرایط متفاوتی نسبت به ارتباطات رودررو دارند. بعضی از افراد گمان می&#۸۲۰۲;کنند که در
این گونه فضاها، آزادند هر چه می&#۸۲۰۲;خواهند، بگویند و یا هر تصویر و محتوایی را به
اشتراک بگذارند؛ اما دقت داشته باشید که در چنین فضاهایی هم در مقابل آن چه
می&#۸۲۰۲;گویید و ارسال می&#۸۲۰۲;کنید، مسئول هستید. در این فضاها، باید از به اشتراک گذاری
تصاویر و اطلاعات شخصی، خودداری کنید؛ زیرا به علت در معرض دید نامحرم بودن، این
کار، حرام است و افزون بر این، این احتمال وجود دارد که از اطلاعات شما در آینده،
برای نقض حریم شخصی شما سوءاستفاده شود.منابع


۱. کریم خان&#۸۲۰۲;محمدی، تحلیلی بر
سیره ارتباطات میان فردی پیامبر اکرم، فصلنامه تاریخ اسلام،سال دهم، بهار ۱۳۸۸،
شماره مسلسل ۳۷۷

۲. http://www.iranmojri.com

http://www.skillsyouneed.com/interpersonal-skills.html

۴.http://positivelymagazine.com/۲۰۱۱/۱۱/success-in-personal-relationships-determines-success-in-career-relationships/
 

نویسنده : الهه سروش

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.