مراتب عصمت ۱۳۹۲/۱/۲۸

همه پیامبران معصومند ولى عصمت داراى مراتب مختلفى است و برخى از انبیاء به ویژه پیامبر اسلام(ص) در رتبه عصمت بالاترى قرار دارند. لیکن سه مرحله از عصمت در میان همه انبیا وجود داشته است و هیچ پیغمبرى فاقد این سه مرحله نبوده است. آن سه مرحله عبارت است از: ۱- عصمت در تلقى وحى، ۲- عصمت در تبلیغ و بیان وحى، ۳- عصمت در عمل به پیام وحى. به عبارت دیگر: ۱- هیچ پیامبرى در دریافت وحى گرفتار خطا و اشتباه نمى شود. ۲- در ابلاغ وحى نیز نه از خود چیزى بر آن مى افزاید و نه آن را فراموش و اشتباه مى کند. ۳- در عمل و اجراء نیز عمداً و سهواً برخلاف آنچه وحى رسالى و تشریعى شده است عمل نمى کند.
همه پیامبران معصومند ولى عصمت داراى مراتب مختلفى است و برخى از انبیاء به ویژه پیامبر اسلام(ص) در رتبه عصمت بالاترى قرار دارند. لیکن سه مرحله از عصمت در میان همه انبیا وجود داشته است و هیچ پیغمبرى فاقد این سه مرحله نبوده است. آن سه مرحله عبارت است از: ۱- عصمت در تلقى وحى، ۲- عصمت در تبلیغ و بیان وحى، ۳- عصمت در عمل به پیام وحى. به عبارت دیگر: ۱- هیچ پیامبرى در دریافت وحى گرفتار خطا و اشتباه نمى شود. ۲- در ابلاغ وحى نیز نه از خود چیزى بر آن مى افزاید و نه آن را فراموش و اشتباه مى کند. ۳- در عمل و اجراء نیز عمداً و سهواً برخلاف آنچه وحى رسالى و تشریعى شده است عمل نمى کند. این مرتبه را عصمت حداقلى (Minimal) گویند که بدون آن نبوت شکل نمى گیرد، لیکن مراتب بالاترى از عصمت نیز وجود دارد از جمله عصمت از اشتباه در همه امور زندگانی. این مرتبه نیز بنا به اعتقاد شیعه در همه انبیائ وجود داشته و لازمه نبوت است. بالاترین مرتبه عصمت «عصمت حداکثرى (Maximal)» آن است که حتى ترک اولى نیز صورت نپذیرد .چنین عصمتی لازم ضروری نبوت و وصف همه انبیا نیست اما در مورد پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) بر اساس برخی از ادله می توان چنین عصمتی را پذیرفت.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.