مردد شدن یا قصد انجام مبطل روزه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۸۸ بازدید

سلام اگر کسی تصمیم بگیرد در ماه رمضان که روزه گرفته است بخواهد که روزه اش را در وسط روز به خاطر گرسنگی افطار کند ولی بعد از تصمیم خود برگردد و بخواهد که به روزه گرفتن ادامه دهد آیا روزه اش صحیح است؟

اگردر روزه واجب معین بین روز مردد شودکه روزه را ادامه بدهدیانه ،ویا تصمیم بگیرد یکی از مبطلات روزه را انجام دهدولی آن را انجام ندهد،بنابر احتیاط واجب باید روزه را تمام کند وبعد قضای آن را بگیرد.منبع :رساله نماز وروزه مقام معظم رهبری،مسئله 814

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.