مسیحیان هلنی ۱۳۸۹/۸/۲۷ - ۲۹۱۳ بازدید

مسیحیان هلنی چه کسانی اند؟ منابعی در این باره معرفی فرمایید.
پاسخ: مسیحیان هلنی یا مسیحیان یونانی مآب نامی است که در مقابل نام مسیحیان یهودی به مسیحیان غیر یهودی اطلاق می شود که تلاش می کردند برای تبیین و قابل فهم کردن اعتقادات مسیحی خود از فلسفه و تفکر یونانی استفاده کنند.
آنان ویژگی های یهودی میراث مسیحی را کم اهمیت جلوه می دادند و به مسیحیت صبغهء یونانی می دادند.
برای آشنایی اجمالی رجوع کنید به مسیحیت در جهان امروز ، اندرد والز ترجمه دکتر احمد رضا مفتاح و حمید بخشنده ، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب صفحه ۲۴
مسیحیان هلنی چه کسانی اند؟ منابعی در این باره معرفی فرمایید.
پاسخ: مسیحیان هلنی یا مسیحیان یونانی مآب نامی است که در مقابل نام مسیحیان یهودی به مسیحیان غیر یهودی اطلاق می شود که تلاش می کردند برای تبیین و قابل فهم کردن اعتقادات مسیحی خود از فلسفه و تفکر یونانی استفاده کنند.
آنان ویژگی های یهودی میراث مسیحی را کم اهمیت جلوه می دادند و به مسیحیت صبغهء یونانی می دادند.
برای آشنایی اجمالی رجوع کنید به مسیحیت در جهان امروز ، اندرد والز ترجمه دکتر احمد رضا مفتاح و حمید بخشنده ، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب صفحه ۲۴
درآمدی به مسیحیت ،مری جو ویور ، حسن قنبری ، مرکز مطالعات ادیان و مذاهب صفحه ۱۰۴
و برای آشنایی بیشتر به مدخل Hellenestic دایرة المعارف دین و اخلاق میرچا الیاده رجوع کنید.
پاسخگو: دکتر مفتاح

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.