مصالحه مهریه ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ - ۱۵۱۷ بازدید

مصالحه مهریه

آیات عظام امام، خامنه ای، فاضل و نوری: اگر شوهر این مصالحه را بپذیرد، احتیاط واجب آن است که با زن دیگری ازدواج نکند. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۶۰ ؛ نوری، توضیح المسائل، م ۲۴۵۶ و دفتر: خامنه ای.
آیات عظام بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم و وحید: اگر شوهر این مصالحه را بپذیرد، واجب است با زن دیگری ازدواج نکند. توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۶۰ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۵۲۴ ؛ مکارم، استفتاآت، ج ۲، س ۹۱۰ و دفتر: بهجت. (احکام زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی، کد: ۳۷/۵۰۰۰۳۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.