مصونیت قرآن ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ - ۱۶ بازدید

قرآن رسمی مسلمانان مصون از تحریف ودست نخورده باقی مانده است ودر طول زمان سینه به سینه حفظ گردیده وکم وزیاد نشده است.
هزاران نفر حافظ قرآن در هر نسلی وجود داشته که علاوه بر قرآن مکتوب که متواتر بدست مردم رسیده،در سینه ها هم محفوظ مانده است.
بنا بر این اگر نسخه خاصی را گروهی پیش خود تغییر دهند ،سبب تحریف در نسخه رسمی مسلمانان نمی شود.
آیات ولایت هم از چنان شهرتی بر خور دار هستند که هزاران صفحه مطلب پیرامون آن در کتابها نوشته شده،وحذف آن در نسخه ای بر فرض صحت داشته باشد،نمی تواندخللی در قرآن ایجاد نماید.
قرآن رسمی مسلمانان مصون از تحریف ودست نخورده باقی مانده است ودر طول زمان سینه به سینه حفظ گردیده وکم وزیاد نشده است.
هزاران نفر حافظ قرآن در هر نسلی وجود داشته که علاوه بر قرآن مکتوب که متواتر بدست مردم رسیده،در سینه ها هم محفوظ مانده است.
بنا بر این اگر نسخه خاصی را گروهی پیش خود تغییر دهند ،سبب تحریف در نسخه رسمی مسلمانان نمی شود.
آیات ولایت هم از چنان شهرتی بر خور دار هستند که هزاران صفحه مطلب پیرامون آن در کتابها نوشته شده،وحذف آن در نسخه ای بر فرض صحت داشته باشد،نمی تواندخللی در قرآن ایجاد نماید.
بر فرض صحت این عمل،اینها چیزی را از قرآن حذف کرده اند،چیز جدیدی نیاورده اندتا بگوئیم توانسته اند سوره ای مثل قرآن بیاورند وتحدی قرآن را نقض کرده اند.
تحریف یهود وصهیونیستها،کار جدیدی نیست ،پدران اینها هم کارشان هم این بوده است،لکن قرآن کریم به حفظ الهی واهتمام مسلمانان به این کتاب مقدس آسمانی ،محفوظ است زیراکه«انّا نحن نزّلنا الذکر وانا له لحافظون».

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.