مطالعه رو به قبله ۱۳۸۶/۰۷/۱۵ - ۶۰۸۷ بازدید

رو به قبله خوابیدن و درس خواندن چه فضیلتی دارد؟

رو به قبله بودن در هر صورت خوب است، ولی خوابیدن به طرف قبله به خاطر اینکه روایت خاص داریم، شرعا مستحب است. به صورت کلی در برخی روایات روبه قبله بودن، ممدوح شمرده شده، در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده ا ست که حضرت می فرماید: «پیامبر اکثر اوقات رو به قبله می نشست و در روایت دیگری آمده است بهترین جای نشستن جایی است که رو به قبله باشد.(وسایل 12/109)در مورد خصوص درس خواندن رو به قبله روایتی نیافتیم، در مورد خوابیدن رو به قبله در روایتی از امیرمؤمنان آمده است مؤمن بر سمت راست و رو به قبله می خوابد، قابل ذکر است خوابیدن بر پشت نیز به گونه ای که صورت به سمت آسمان باشد نیز در همین روایات خواب انبیاء دانسته شده(وسایل6/504) و خوابیدن رو به قبله به دو شکل محقق می شود به شکل محتضر یعنی کف پاها به سمت قبله قرار می گیرد و هم به گونه ای که میت در قبر قرار می گیرد یعنی صورت به سمت قبله به گونه ای که سر در سمت راست قبله است و پاها در سمت چپ باشد.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.