معانی قتال العرب ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۹۰۰ بازدید

ولی بعضی میگویند که العرب به معنای اراذل عرب ها بوده و در اصل صفت،صفت خوبی بوده.اما مورد سوء استفاده قرار گرفته

متوجه نشدیم منبع و آدرس گفتار شما از کجاست؟ اگر حرف شما مستند است لطفا برای ماهم ارسال کنید. معنای عرب و العرب و قتال العرب مشخص است . قتال العرب یعنی کسی که در کشتن اعراب مبالغه و تندروی دارد ( پدر اعراب و بزرگان عرب را درآورد ! بزرگان عرب را بر خاک افکند و...! )
معنی لغوی قتال العرب یعنی کشنده بسیار از عرب‌ها !
نسبت دادن کشتار زیاد به حضرت علی(ع)یا به تعبیر دیگر قتال العرب به امیرالمومنین از عنادهای دشمنان امیرالمومنین به خصوص بنی امیه و هواداران آنان می باشد که در مقاله به آن اشاره شده است .
ظاهرا تا آنجا که ما جستجو کردیم کسی قتال العرب و ( العرب) را به معنای ارازل العرب و اراذل العرب ( عرب های رزل و رذل و پست ) معنا نکرده است .
توضیح بیشتر :
لغت‌نامه دهخدا در این باره می گوید :
قِتَال [عمومی] قِتَال : مص، جنگ، ستیز؛ «سَاحَةُ القِتَال» : میدان جنگ.
قتال [عمومی] قتال : نزاع طلبی , جنگجویی
قتال. [ ق َت ْ تا ] (ع ص ) بسیار کشنده. بسیار قتل کننده. (منتهی الارب ) (آنندراج ) :
عرب . [ ع َ رَ ] (اِخ ) دسته ای از مردم خلاف عجم ، و مراداز عجم هر کسی است که غیر عرب باشد از فرس و ترک و فرنگ و جز آنها و لفظ عرب مؤنث است بر تأویل طائفه : یقال عرب العاربة و العرب العرباء. ج ، اَعرُب ، عُروب . و گفته شده است عرب شهرنشینانند، و گفته شده است عام است و شامل سکّان شهرها و بادیه ها هر دو شود. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). مردم تازی شهرباش یا عام است و مؤنث آید. (منتهی الارب )
العرب ، الف و لام معرفه یا اشاره یا.. به قوم عرب است .
- قوم عرب ؛ مراد از عرب اکنون سکنه ٔ جزیرةالعرب و عراق و شام و سودان و مغرب است لکن قبل از اسلام مراد از عرب مردمی بوده اند که در جزیرةالعرب ساکن بوده اند زیرا مردم عراق و شام از ملتهای سریانی و کلدانی و نبطی و یهود و یونان و مردم مصر قبطی بوده اند و مردم مغرب ازبربران بوده اند و بالجمله مراد از قوم عرب قبل از اسلام ، مردم بادیه نشین در جزیرةالعرب است که در جهت شمال جزیرةالعرب و شرق وادی نیل سکونت داشته اند. و لفظعرب مساوی بوده است با بدو یا بادیه و جزیره ٔ عرب بنام عربة نامیده میشد. لکن پس از آنکه حجاز و یمن مسکن آنها شد دیگر لفظ عرب مساوی با بادیه نبود و کلمه ٔ حضری و بدوی بکار رفت . مردم شهرنشین را که اصولاً موطن آنها حجاز و یمن بوده است عرب حضری نامیده اند و صحرانشین را بدوی .
در تاریخ عرب قبل از اسلام ، عرب بدو قسم منقسم میشود یکی عرب بائده و دیگری عرب باقیه . مراد از عرب بائده قبائل قدیم اند که قبل از اسلام از میان رفته اند و عرب باقیه نیز بر دو قسم اند یکی عرب قحطانیه و دیگری عرب عدنانیه . عرب قحطانیه عبارتنداز حیرة و اهل یمن و فروع آنها، و عرب عدنانیه در حجاز و نواحی آن سکونت داشته اند. بنابراین اصل عرب به سه طبقه منقسم میشوند: عرب بائده یا عرب شمال ، عرب قحطانیه یا دولتهای جنوبی و عدنانیه یا عرب شمال در طور سینا. اعراب شمال شامل عاد و ثمود و عمالقه و طسم و جدیس و امیم شده اند که آنها را عرب عاریه نامیده اند و از ابناء سامند. عرب قحطان یا جنوب شامل حکومتهای یمن بوده است و یونانیان آنان را عرب سعید نامیده اند از جهت وفور نعمت و زندگانی مرفهی که داشته اند.بسیاری از شهرهای قدیم یمن اکنون ویران شده است که احیاناً آثاری از آنها باقی نمانده است . در این منطقه حکومتهای مهمی در طول اعصار بوجود آمده بوده است . طبقه ٔ سوم که عرب عدنانیه باشد یا عرب شمال مسکن و منزل آنها شمال بلاد یمن بوده است در سرزمین تهامه و حجاز و نجد و جز آنها که انساب آنها به ابراهیم بن اسماعیل میرسد. رجوع به عربستان و رجوع به تاریخ العرب قبل الاسلام جرجی زیدان و ترجمه ٔ محاسن اصفهان ص 30، 59، 70 و تاریخ گزیده ص 11، 18 شود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلام آیا علی بن ابی طالب دوست داشته خلافت منطقه شام فلسطین و لبنان را عهده دار باشد تا سرزمینهای خاوری؟
پرسمان
سلام علیکم، امام موظف بودند همه قلمرو جهان اسلام را مدیریت کنند .
امام علی ع در سال ۳۵ هجری توسط مردم به امارت و خلافت رسید و مردم به عنوان خلیفه و امام و والی با او بیعت کردند .
امام علی ع حاکم و خلیفه و والی و امیر مومنان ومردم بر تمام جامعه اسلامی ( از حجاز و یمن و ایران و شامامات و... ) است
او موظف است پس از بیعت مردم با او از تمام جامعه اسلامی و سرحدات آن محافظت نماید و والی و نماینده حکومت را به آن سرزمین ها اعزام و مردم را در اصلاح امور و عمارت بلاد یاری نماید ( نامه ۵۳ حضرت به مالک اشتر )
و لذا دوست داشتن نیست بلکه وظیفه امام و والی بر رعیت است که بر آنان سر پرستی نماید .
اما معاویه فرماندار خلفای قبلی ( عمر و عثمان) در شامات ( مصر، شمال آفریقای کنونی ، فلسطین و لبنان و اردن و.. کنونی )
که با خلفای قبلی بیعت کرده و زیر مجموعه خلافت اسلامی بود از بیعت و همراهی با امام علی ع سرباز زد و نه تنها همراهی نکرد که جنگ با خلیفه مسلمین ( امام علی ع ) را آغاز و ماجرای جنگ صفین و سپاه شام و عراق اتفاق افتاد .

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.