معانی قرآن ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ - ۱۲ بازدید

کلمه «قرآن» مصدر فعل «قرأ» است به معنای خواندن مثل: «إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ * فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ».V}(قیامت، آیات ۱۷-۱۸){V مثل «فرقان» و «رجحان» که مصدر می باشند.قرآن مصدر است بمعنی اسم مفعول(مقرو)قرآن کتابی است خواندنی باید آنرا خواندودر معنایش دقت نمود.برخی «قرآن» را به معنای جمع گرفته اند زیرا که اصل قرء بمعنی جمع است قرآن یعنی جامع حقایق وفرموده های الهی.چون جامع همه کتب الهی در گذشته است و ثمره همه علوم را دارا هست.راغب اصفهانی,مفردات,ماده قرء .
کلمه «قرآن» مصدر فعل «قرأ» است به معنای خواندن مثل: «إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ * فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ».(قیامت، آیات ۱۷-۱۸) مثل «فرقان» و «رجحان» که مصدر می باشند.قرآن مصدر است بمعنی اسم مفعول(مقرو)قرآن کتابی است خواندنی باید آنرا خواندودر معنایش دقت نمود.
برخی «قرآن» را به معنای جمع گرفته اند زیرا که اصل قرء بمعنی جمع است قرآن یعنی جامع حقایق وفرموده های الهی.چون جامع همه کتب الهی در گذشته است و ثمره همه علوم را دارا هست.راغب اصفهانی,مفردات,ماده قرء . قاموس قرآن، سید علی اکبر قریشی، ماده «قرأ»] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۱۵۰۸۰)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.