معرفت شناسی مبنا گروی پایان نامه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۴۶ بازدید

سلام چرا امروزه در معرفت شناسی مبناگروی مورد قبول نیست و نقد میشه ایا به نظریه های بهتر رسیده شده؟ممکنه فقط اسمشون رو بگین

برای بررسی دقیق و تفصیلی مطلب بنگرید به پایان نامه
مبنا گروی در معرفت شناسی معاصر و فلسفه اسلامی
نوشته : مرادی گورندانی، حسن به استاد راهنمایی دکتر محسن جوادی
این رساله در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول معانی مختلف معرفت در معرفت شناسی معاصر و فلسفه اسلامی ارائه شده است. تعریف سه جزئی از معرفت قضییه ای در معرفت شناسی معاصر و عناصر سه گانه آن، یعنی باور، صدق و توجیه و ارائه اشکالات وارد شده بر این تعریف، قسمت بعدی این فصل را تشکیل می دهند. در فصل دوم ابتدا معانی لغوی و اصطلاحی توجیه بیان شده و بعد دسته بندیهای کلی از نظریات توجیه ارائه شده است. این دسته بندیها عبارتند از توجیه خطاناپذیر، و خطاپذیر، توجیه درونگرا و برونگرا، توجیه هنجاری و غیر هنجاری، توجیه استثنایی و غیر استثنایی. در فصل سوم به مبناگروی که موضوع اصلی بحث است پرداخته شده است. این فصل از سه بخش تنظیم می شود: بخش اول تقریر عامی از مبناگروی است که میان اغلب نظریات مبناگرا مشترک است. در بخش دوم دسته بندی از نظریات مبنا گرا ارائه می شود عقل گرا، تجربه گرا، تندرو ‎۰ بخش سوم به تقریر خاص فلاسفه مسلمان اختصاص یافته است. فصل چهار رساله به مبناگروی در حوزه معرفت شناسی دینی اختصاص دارد. در پایان به جمع بندی دیدگاههای مختلف پرداخته شده و موارد اشتراک معرفت شناسی معاصر و فلسفه اسلامی آورده شده است.
تارنمای :
https://hawzah.net/fa/Seminar/View/۷۹۴۴۶/%D۹%۸۵%D۸%A۸%D۹%۸۶%D۸%A۷-%DA%AF%D۸%B۱%D۹%۸۸%DB%۸C-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۸%B۱%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۸%B۴%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%B۳%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۸%A۷%D۸%B۵%D۸%B۱-%D۹%۸۸-%D۹%۸۱%D۹%۸۴%D۸%B۳%D۹%۸۱%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%B۳%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.