معرفی کتاب درباره اسلام ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ - ۲۶۴ بازدید

بخشی از بهترین منابع اسلام شناختی آثار استاد مطهری است.


بخشی از بهترین منابع اسلام شناختی آثار استاد مطهری است. ما سعى نموده ایم ضمن دسته بندى آثار شهید مطهرى از آسان به مشکل آنها را تقدیم نماییم.
الف) بخش سیره معصومین و بزرگان ( شامل کتابهاى: ۱- داستان راستان، ۲- سیرى در سیره نبوى(ص)، ۳- سیرى در سیره ائمّه اطهار علیهم السلام، ۴- جاذبه و دافعه على علیه السلام، ۵- حماسه حسینى، ۶- سیرى در نهج البلاغه،۷- پیامبر امّى)
ب) بخش گفتارها ( شامل کتابهاى ۸- ده گفتار، ۹- پانزده گفتار، ۱۰- بیست گفتار، ۱۱- حکمت ها و اندرزها)
پ) بخش انسان شناسى ( شامل کتابهاى ۱۲- ولاءها و ولایت ها، ۱۳- امدادهاى غیبى در زندگى بشر، ۱۴- تکامل اجتماعى انسان، ۱۵- نبرد حقّ و باطل، ۱۶- فطرت)
ت) بخش اخلاقى تربیتى ( شامل کتابهاى ۱۷- آزادى معنوى، ۱۸- تعلیم و تربیت در اسلام، ۱۹- انسان کامل، ۲۰- عرفان حافظ، ۲۱- فلسفه اخلاق)
ث) بخش زنان (شامل کتابهاى ۲۲- نظام حقوق زن در اسلام، ۲۳- مسأله حجاب، ۲۴- پاسخهاى استاد، ۲۵- اخلاق جنسی)
ج) بخش سیاسى اجتماعى (شامل کتابهاى ۲۶- اسلام و نیازهاى زمان، ۲۷- احیاى تفکر اسلامى، ۲۸- جهاد، ۲۹- قیام و انقلاب مهدى علیه السلام، ۳۰- پیرامون جمهورى اسلامى، ۳۱- پیرامون انقلاب اسلامی)
چ) بخش تاریخ (شامل ۳۲ کتابهاى - نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخیر، ۳۳- خدمات متقابل اسلام و ایران، ۳۴- فلسفه تاریخ)
ح) بخش جهان بینى (۳۵- شامل ۶ جلد مقدمه اى بر جهان بینى اسلامى که مقام معظم رهبرى (دام ظله) در مورد آنها فرموده اند: اعتقاد من این است که طلاّب باید کتابهاى جهان بینى شهید مطهرى را مباحثه کنند)
خ) بخش اصول عقاید (شامل کتابهاى ۳۶- توحید، ۳۷- عدل الهى، ۳۸- نبوت، ۳۹- ختم نبوت، ۴۰- خاتمیت، ۴۱- امامت و رهبرى، ۴۲- انسان و سرنوشت، ۴۳- معاد، ۴۴- علل گرایش به مادیگری)
د) بخش تفسیر (۴۵- شامل دوره ۱۴ جلدى آشنایى با قرآن)
ذ) بخش اقتصاد (شامل کتابهاى ۴۶- مسأله ربا و بانک، ۴۷- مسأله بیمه، ۴۸- نظرى به نظام اقتصادى اسلام)
ر) بخش آشنایى با علوم اسلامى (شامل کلیات ۴۹- منطق و فلسفه، ۵۰- فقه و اصول فقه، ۵۱- کلام، عرفان و حکمت عملی)
ز) بخش فلسفه (شامل کتابهاى ۵۲- اصول فلسفه و روش رئالیسم، ۵۳- شرح منظومه، ۵۴- مقالات فلسفى، ۵۵- درسهاى اسفار، ۵۶- مسأله شناخت، ۵۷- نقدى بر مارکسیسم)
جدول ترتیبى مطالعه کتب استاد شهید مرتضى مطهرى
داستانِ راستان - حماسه حسینى (۳ جلد) - گفتارهاى معنوى - ده گفتار - پانزده گفتار، بیست گفتار - سیره نبوى - سیره ائمه اطهار - جاذبه و دافعه على (ع) - ولاءها و ولایت ها - خاتمیت - ختم نبوت - پیامبر امى - اسلام و مقتضیات زمان (جلد ۲ و ۱) - امدادهاى غیبى در زندگى بشر - توکل و رضا - گریز از ایمان و گریز از عمل - تکامل اجتماعى انسان - انسان کامل ( جلد ۲ و ۱) - انسان شناسى - تعلیم و تربیت در اسلام - عرفان حافظ - حق و باطل - مسأله حجاب - پاسخ هاى استاد - نظام حقوق زن در اسلام - اخلاق جنسى در ایران و غرب - نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر - پیرامون جمهورى اسلامى - پیرامون انقلاب اسلامى - خدمات متقابل اسلام و ایران - سیرى در نهج البلاغه - جهاد - آشنایى با قرآن (جلد ۱) - مسأله شناخت - شناخت در قرآن - فطرت - فلسفه اخلاق - انسان و سرنوشت - عدل الهى - علل گرایش به مادیگرى - آشنایى با علوم اسلامى (جلد ۷ - ۱) - توحید - نبوت - معاد - آشنایى با جهان بینى اسلامى (جلد ۷ - ۱) - قیام و انقلاب مهدى - تاریخ عقاید اقتصادى - نظام اقتصادى اسلام - ربا، بانک، بیمه - نقدى بر مارکسیسم - فلسفه تاریخ ، (جلد ۴ - ۱) - مقالات فلسفى ( جلد ۳ - ۱) - تعارضات منطقى - اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد ۵ - ۱) - مختصر شرح منظومه (جلد ۲ - ۱) - مبسوط شرح منظومه (جلد ۴ - ۱) - حرکت و زمان (جلد ۴ - ۱) - الهیات شفاء (جلد ۲ - ۱ )]
مجموعه آثار شهید مطهری استفاده ببرید که بسیار پسندیده و زیباست. زیرا کتب آن شهید بدون استثناء مفید و ارزشمند است و در گسترش و تعمیق معارف دینی تان کمک خواهد کرد. علاوه بر آن از «سلسله دروس اندیشه های بنیادین اسلامی» که توسط مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی انتشار یافته است و از غنای خوبی برخوردار است می توانید بهره مند شوید این مجموعه مرکب از کتبی است به نام های «معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست». در ذیل منابع برخی موضوع ها جهت بهره گیری آروده می شود که با توجه به سطح تحصیلی و علمی دانشجویان و هم چنین اهدافی که تعقیب می نمائید، از میان این کتاب ها برخی را انتخاب نمایید:

کتاب هایی در مبحث امامت، نبوت و قیامت:


- آموزش عقاید، محمد تقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، درس بیست و یکم به بعد
- معارف قرآن ( ۵ و ۴) راه و راهنماشناسی، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
- امامت در پرتو کتاب و سنت، مهدی سماوی، به نشر، مشهد
- پیرامون وحی و رهبری، آیت الله جوادی آملی، الزهرا، قم
- نبوت و امامت، علی الله وردیخانی، شرکت مشهد
- وحی یا شعور مرموز، علامه طباطبایی
- قرآن و آخرین پیامبر، آیت الله مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه
- معاد از دیدگاه قرآن، حدیث، فلسفه، حسین ربانی نقایی، قیام قم
- معادشناسی، علامه تهرانی
- معاد در نگاه وحی و فلسفه، محمد باقر شریعتی سبزواری

چند کتاب برای خدا شناسی:


- راه خداشناسی، استاد جعفر سبحانی
- راه شناخت خدا، محمدی ری شهری
- آفریدگار جهان، آیت الله مکارم شیرازى
- خدا را چگونه بشناسیم، آیت الله مکارم شیرازى
- اصول عقاید، استاد محسن قرائتی
- پیام قرآن، ج ۲، آیت الله مکارم شیرازی
- منشور جاوید، ج ۲، استاد جعفر سبحانی
- خدا در قرآن، شهید بهشتی
- توحید، شهید دستغیب شیرازی
- نشان از بى نشان ها، مرحوم حسنعلى اصفهانى، ص ۱۶۶ ۱۵۳
- تبیین براهین اثبات خدا، آیت الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء قم.

مسایل سیاسی اسلام:


۱- فقه سیاسى اسلام ابوالفضل شکورى
۲- نظرات سیاسى در نهج البلاغه محمد حسین مشایخ فریدونى
۳- فلسفه سیاسى اسلام ابوالفضل عزتى
۴- سیاسیت در اسلام ابوالفضل عزتى
۵- تربیت سیاسى در اسلام سید محمد رادمنش
۶- فقه سیاسى، ج ۱ و ۲ عباسعلى عمید زنجانى
۷- نظام سیاسى اسلام ابوالاعلى مودودى
۸- مبانى اندیشه سیاسى در اسلام عباسعلى عمید زنجانى
۹ - سیرى در مبانى اندیشه سیاسى اسلام اسداللّه بیات
۱۰- مبانى مشروعیت نظام سیاسى در اسلام محمد رضا مؤیدى
۱۱- حکومت اسلامى فصلنامه مجلس خبرگان
۱۲- فلسفه سیاست آیت اللّه مصباح یزدى
۱۳- رهبرى در اسلام محمدى رى شهرى
۱۴- دین و دولت على ربانى گلپایگانى
کتاب های اخلاقی زیر مناسب می باشند:
- معراج السعاده، ملا احمد نراقی
- خودسازی برای خودشناسی، مصباح یزدی
- اخلاق در قرآن (۳ جلد) مصباح یزدی
- تهذیب نفس، ابراهیم امینی
- کتاب های استاد محمد شجاعی
- کتاب های شهید آیت الله دستغیب شیرازی
-

عرفان


۱- آداب الصلوة, امام خمینى
۲- چهل حدیث, امام خمینى
۳- المراقبات, میرزا جواد ملکى تبریزى
۴- اسرار الصلوة, میرزا جواد ملکى تبریزى
۵- رساله لقاءالله, میرزا جواد ملکى تبریزى
۶- رساله لب اللباب, علامه طهرانى
۷- رساله سیر و سلوک، بحرالعلوم
۸- سیر و سلوک, یک بانوى ایرانى (مجتهده امین)
۹- اسرار عبادات, آیت اللّه جوادى آملى۱۱- نامه ها و برنامه ها, حسن زاده آملى
۱۲- در آسمان معرفت , حسن زاده آملى

معرفت نفس


۱- سرشت انسان. شیروانى،
۲ - دروس معرفت نفس حسن زاده آملى، حسن،
۳ - مقالات، ، ج ۱و۲ و ۳.شجاعى، محمد،
۴ - المیزان، ج ۶، ص ۱۶۳ - ۱۶۹ طباطبایى، سیدمحمدحسین،
۵- انسان در قرآن/ دکتر عبدالله نصری
۶- انسان کامل در مکاتب / دکتر عبدالله نصری
۷- اخلاق در قرآن / مکارم شیرازی
و نیز تمامی کتابهایی که در زمینه اخلاق نگاشته شده اند در این زمینه مفیدند.

شناخت شیعه و سنی:


- ویژگی ها و دیدگاه های دو مکتب در اسلام، علامه سید مرتضی عسکری، ترجمه ع.م.سردار نیا (ترجمه کتاب ارزشمند معالم المدرستین از علامه عسکری)
- نقش ائمه(ع) در احیای دین، علامه سید مرتضی عسکری
- شیعه در اسلام، علامه طباطبایی
- شیعه چه می گوید، سراج انصاری
- راه یافته (ترجمه کتاب ثم اهتدیت از محمد تیجانی سماوی)، ترجمه عباس جلالی یا سید محمد جواد مهری
- شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی، دارالکتب الاسلامیه
- شیعه پاسخ می دهد، رضا حسینی نسب

شناخت پیامبر(ص):


- فروغ ابدیت، جعفر سبحانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم
- محمد(ص) تصویر جمال خدا، حسین بدرالدین، علم تهران
- سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری
- سیره نبوی، مصطفی دلشاد تهرانی ، انتشارات وزارت ارشاد
- تاریخ پیامبر اسلام(ص)، محمد ابراهیم آیتی، دانشگاه تهران

شناخت امام علی(ع):


- امام علی(ع) از ولادت تا شهادت، سید محمد کاظم قزوینی، دلیل قم
- امام علی(ع) صدای عدالت انسانی، جرج جرداق، ترجمه سید هادی خسروشاهی، خرم قم
- امام علی(ع) نماد حکومت حق، عزیز سید جاسم، ترجمه موسی دانش، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
- شهید تنها، محمد رضا حسینی مطلق، پارسایان قم

حضرت زهرا(س):


- نهج الحیاه (فرهنگ سخنان فاطمه)، محمد دشتی، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)
ُ- زندگانی زهرا(س)، محمد باقر مجلسی، ترجمه محمد روحانی علی آبادی، مهام تهران
- فرهنگ فاطمیه (الفبای شخصیتی حضرت زهرا(س)) مهدی نیلی پور، مرکز فرهنگی شهید مدرس اصفهان
- زهرا، برترین بانوی جهان، ایت الله مکارم شیرازی، هدف قم
- جامی از زلال کوثر، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

شناخت سایر ائمه(ع):


- سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، مؤسسه تحقیقاتی امام صادق(ع) قم
- سیره معصومان، سید محسن امین، ترجمه علی حجتی کرمانی، سروش تهران
- منتهی الامال، شیخ عباس قمی، هجرت قم
- نگاهی به زندگی چهارده معصوم(ع)، محمد محمدی اشتهاردی، ناصر قم
- سیری در سیره ائمه اطهار(ع)، شهید مطهری، صدرا قم
T

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.