معرفی کتب در مورد نام فرشته ها و کار ایشان ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ - ۲۳۴۳ بازدید

به کتاب تفسیر نمونه نوشته آیت الله ناصر شیرازی به این جلدهای می توانید (این آدرس براساس چاپ ۱۳۷۰ می باشد، دارالاکتب الاسلامیه) مراجعه کنید:
۱. ویژگی های ملائکه، ج ۱۸ تفسیر نمونه، ص ۱۷۳ به بعد
ج ۱۸ تفسیر نمونه، ص ۱۶۹-۱۶۶
ج ۲۶، ص ۵۸-۱۹۳
ج ۱۳، ص ۳۸۸
ج ۲۱، ص ۲۹
ج ۱۹، ص ۱۸۳-۳۳۲
ج ۲۶، ص ۱۳۶
ج ۲۵، ص۱۰-۱۶
ج ۸، ص ۲۵۶
ج ۱۴، ص ۵۰
ج ۲۲، ص ۳۰۸،
ج ۱۷، ص ۲۱۹
ج ۷، ص ۱۰۳
فرشتگان در روایت معصومین:
ج ۱۸، ص ۱۶۷، ۱۷۵
اقسام فرشتگان:
ج ۱۹، ص ۱۱
تعداد فرشتگان:
ج ۱۸، ص ۱۷۵
ج ۲۵، ص ۲۴۳
فرشتگان حامل عشق:
ج ۲۴، ص ۴۵۱
فرشتگان آماده مأموریت:
ج ۱۹، ص ۷
فرشتگان دائم السجود:
ج ۲۰، ص ۳۵۱

به کتاب تفسیر نمونه نوشته آیت الله ناصر شیرازی به این جلدهای می توانید (این آدرس براساس چاپ 1370 می باشد، دارالاکتب الاسلامیه) مراجعه کنید:
1. ویژگی های ملائکه، ج 18 تفسیر نمونه، ص 173 به بعد
ج 18 تفسیر نمونه، ص 169-166
ج 26، ص 58-193
ج 13، ص 388
ج 21، ص 29
ج 19، ص 183-332
ج 26، ص 136
ج 25، ص10-16
ج 8، ص 256
ج 14، ص 50
ج 22، ص 308،
ج 17، ص 219
ج 7، ص 103
فرشتگان در روایت معصومین:
ج 18، ص 167، 175
اقسام فرشتگان:
ج 19، ص 11
تعداد فرشتگان:
ج 18، ص 175
ج 25، ص 243
فرشتگان حامل عشق:
ج 24، ص 451
فرشتگان آماده مأموریت:
ج 19، ص 7
فرشتگان دائم السجود:
ج 20، ص 351
ج 11، ص 256
فرشتگان محافظان:
ج 10، ص 141
ج 5، ص 274
ج 22، ص 247
ج 18، ص 176
ج 26، ص 224
ج 4، ص 343
ج 26، ص 225
فرشتگان کرام:
ج 26، ص 134
فرشته وحی:
ج 15، ص 346
چهار فرشته مقرب الهی و میکائیل:
ج 1، ص 364-363 و ص 374
و به المیزان (آدرس فوق براساس متن عربی المیزان است نه فارسی)علامه طباطبائی می توانید به این جلدها مراجعه کنید.
ج 14، ص 281
ج 16، ص 372
ج 3، ص 191
ج 17، ص 7
ج 19، ص 334

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.