معرفی کتب در مورد نام فرشته ها و کار ایشان ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ - ۱۶۸۰ بازدید

به کتاب تفسیر نمونه نوشته آیت الله ناصر شیرازی به این جلدهای می توانید (این آدرس براساس چاپ ۱۳۷۰ می باشد، دارالاکتب الاسلامیه) مراجعه کنید:
۱. ویژگی های ملائکه، ج ۱۸ تفسیر نمونه، ص ۱۷۳ به بعد
ج ۱۸ تفسیر نمونه، ص ۱۶۹-۱۶۶
ج ۲۶، ص ۵۸-۱۹۳
ج ۱۳، ص ۳۸۸
ج ۲۱، ص ۲۹
ج ۱۹، ص ۱۸۳-۳۳۲
ج ۲۶، ص ۱۳۶
ج ۲۵، ص۱۰-۱۶
ج ۸، ص ۲۵۶
ج ۱۴، ص ۵۰
ج ۲۲، ص ۳۰۸،
ج ۱۷، ص ۲۱۹
ج ۷، ص ۱۰۳
فرشتگان در روایت معصومین:
ج ۱۸، ص ۱۶۷، ۱۷۵
اقسام فرشتگان:
ج ۱۹، ص ۱۱
تعداد فرشتگان:
ج ۱۸، ص ۱۷۵
ج ۲۵، ص ۲۴۳
فرشتگان حامل عشق:
ج ۲۴، ص ۴۵۱
فرشتگان آماده مأموریت:
ج ۱۹، ص ۷
فرشتگان دائم السجود:
ج ۲۰، ص ۳۵۱

به کتاب تفسیر نمونه نوشته آیت الله ناصر شیرازی به این جلدهای می توانید (این آدرس براساس چاپ ۱۳۷۰ می باشد، دارالاکتب الاسلامیه) مراجعه کنید:
۱. ویژگی های ملائکه، ج ۱۸ تفسیر نمونه، ص ۱۷۳ به بعد
ج ۱۸ تفسیر نمونه، ص ۱۶۹-۱۶۶
ج ۲۶، ص ۵۸-۱۹۳
ج ۱۳، ص ۳۸۸
ج ۲۱، ص ۲۹
ج ۱۹، ص ۱۸۳-۳۳۲
ج ۲۶، ص ۱۳۶
ج ۲۵، ص۱۰-۱۶
ج ۸، ص ۲۵۶
ج ۱۴، ص ۵۰
ج ۲۲، ص ۳۰۸،
ج ۱۷، ص ۲۱۹
ج ۷، ص ۱۰۳
فرشتگان در روایت معصومین:
ج ۱۸، ص ۱۶۷، ۱۷۵
اقسام فرشتگان:
ج ۱۹، ص ۱۱
تعداد فرشتگان:
ج ۱۸، ص ۱۷۵
ج ۲۵، ص ۲۴۳
فرشتگان حامل عشق:
ج ۲۴، ص ۴۵۱
فرشتگان آماده مأموریت:
ج ۱۹، ص ۷
فرشتگان دائم السجود:
ج ۲۰، ص ۳۵۱
ج ۱۱، ص ۲۵۶
فرشتگان محافظان:
ج ۱۰، ص ۱۴۱
ج ۵، ص ۲۷۴
ج ۲۲، ص ۲۴۷
ج ۱۸، ص ۱۷۶
ج ۲۶، ص ۲۲۴
ج ۴، ص ۳۴۳
ج ۲۶، ص ۲۲۵
فرشتگان کرام:
ج ۲۶، ص ۱۳۴
فرشته وحی:
ج ۱۵، ص ۳۴۶
چهار فرشته مقرب الهی و میکائیل:
ج ۱، ص ۳۶۴-۳۶۳ و ص ۳۷۴
و به المیزان (آدرس فوق براساس متن عربی المیزان است نه فارسی)علامه طباطبائی می توانید به این جلدها مراجعه کنید.
ج ۱۴، ص ۲۸۱
ج ۱۶، ص ۳۷۲
ج ۳، ص ۱۹۱
ج ۱۷، ص ۷
ج ۱۹، ص ۳۳۴

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.