معناشناسی ولوج و ایلاج ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۴۵۲ بازدید

با سلام واحترام .۱. با توجه به دانش معنا شناسی، واژه ایلاج در قران از چه مولفه های معنایی برخوردار است و ارای مفسران در تبیین این واژه، چگونه ارزیابی می‌شود؟ ۲. اهم مفسران متقدم و متاخر در تفسیر واژه ایلاج چه ارایی و چه تفاوت‌هایی دارند؟ ۳. بر اساس رویکرد تاریخی، مفهوم واژه ایلاج چیست؟ ۴. مفاهیم همنشین، جانشین و مولفه های معنایی ایلاج در نظام معنایی قران چیست و بر این اساس، ارای مفسران چگونه ارزیابی می‌شود؟

معنای واژه ایلاج طبق تحقیقی که علامه مصطفوی در کتاب «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» در ذیل ماده «ولج» انجام داده، عبارت است از:ورود در محیط چیزی به صورت متصل به آن چیز. خود ورود به معنای فرود آمدن در محیط چیزی است که در مقابل صدور قرار می‌گیرد و دخول به معنای ورود به محیطی است که داخل شونده را در بر می‌گیرد و به آن احاطه دارد و معنای مقابل دخول، خروج است.تعبیر به ایلاج در آیه شریفه: «ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ»(حج/۶۱) اشاره به این دارد که هر یک از شب و روز به صورت متصل وارد در دیگری می‌شود؛‌ [یعنی شب به صورت متصل به روز وارد در روز می‌شود و روز نیز بدون اینکه از شب فاصله داشته باشد به صورت چسبیده به شب وارد آن می‌شود.] و مراد این نیست که هر کدام از شب و روز داخل در محیطی می‌شوند که آنها را در برمی‌گیرد، بلکه فقط نظر به مطلق ورود و اتصال است و تحقق مفهوم ورود فقط به سبب ضعف و انکسار تدریجی در هر یک از شب و روز است تا آنجا که به تقویت و پیدایش دیگری منجر می‌شود.(التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۱۳. ص۱۹۸)توضیح و تفصیل بیشتر نیاز به تحقیق و پژوهش نسبتا گسترده در حد یک مقاله علمی پژوهشی را دارد که همت و تلاش پرسشگر محترم را می‌طلبد.
 

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.