معنای صراط ۱۳۹۲/۴/۸ - ۱۳ بازدید

صراط: بر اساس آیات و روایات، صراط - که در عالم حشر قرار داشته و همه از آن عبور خواهند کرد از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. این صراط در مسیر انسان ها در سیر و حرکتشان به سوی خداوند قرار گرفته است. از این واژه استفاده می شود که حرکت، راهی است به سوی خداوند. این صراط، ظهور باطن صراطی است که انسان ها در زندگی دنیوی داشته و در آنها قرار گرفته بودند؛ زیرا در حقیقت انسان ها در زندگی دنیوی خود، صراطی به سوی خدا داشته اند و یا راهی به سوی غیر خداوند پیموده اند باطن صراطی که ما در این جا داشته و برای خود ساخته ایم، برای هر انسانی در قیامت بروز خواهد کرد و این باطن، در همان اوّل حشر ظاهر می گردد.
صراط: بر اساس آیات و روایات، صراط - که در عالم حشر قرار داشته و همه از آن عبور خواهند کرد از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. این صراط در مسیر انسان ها در سیر و حرکتشان به سوی خداوند قرار گرفته است. از این واژه استفاده می شود که حرکت، راهی است به سوی خداوند. این صراط، ظهور باطن صراطی است که انسان ها در زندگی دنیوی داشته و در آنها قرار گرفته بودند؛ زیرا در حقیقت انسان ها در زندگی دنیوی خود، صراطی به سوی خدا داشته اند و یا راهی به سوی غیر خداوند پیموده اند باطن صراطی که ما در این جا داشته و برای خود ساخته ایم، برای هر انسانی در قیامت بروز خواهد کرد و این باطن، در همان اوّل حشر ظاهر می گردد. صراط در متن همه مواقف حشر (صحیفه عمل، قرائت نامه عمل، میزان و حساب) خواهد بود و در واقع تمامی این مواقف، از اجزای صراطاند، (ر.ک: موافقت حشر، محمدشجاعی، دانش، مبحث «صراط»).

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.