معنای کرامت ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ - ۱۳۰۰ بازدید

کرامات به چه چیزهایی گفته می شود؟

در پاسخ به مطالب ذیل توجه کنید : 1- کرامت کار خارق عادتى است که از پیامبر یا امام یا یکى از اولیاى الهى و انسان هاى پاک و باتقوا سرمى زند و دلیل برداشتن مقام الهى است. اگر این عمل خارق عادت منحصر به فرد (بدون معارض) و همراه با ادعاى نبوت باشد دلیل بر پیامبرى شخص است و اگر همراه با ادعاى امامت باشد، دلیل بر امامت است و اگر با هیچ کدام از این ادعاها همراه نبود، نشانه لطفى است که خداوند به این بندگان شایسته اش کرده و البته خداوند این لطف را به کسانى مى کند که از آن سوء استفاده نکنند. 2- عمل عجیب و خارق عادتى که آصف برخیا وزیر حضرت سلیمان(ع)انجام داد و در یک چشم به هم زدن، تخت عظیم سلطنتى بلقیس را در جلو حضرت سلیمان(ع) حاضر کرد ، نمونه اى از کرامت مردان خداست (داستان آن در سوره نمل آمده است). و خبر دادن از اسرار و امور پنهان و درون و ضمایر مردم و رفتن بر روى آب و نمونه هایى از کرامت مى باشند .3- البته اولیاى الهى و عارفان بالله به طور کلى جز در مواردى که مورد رضاى خداوند است و براى اظهار قدرت الهى و اتمام حجت کردن ضرورت دارد، از اظهار کرامات دورى مى کنند و به کرامت خود توجهى نمى نمایند چون در نزد آنها نظام آفرینش و عجایب آن خود بالاترین کرامت است و اظهار کرامت در برابر این کرامت الهى را نوع بى ادبى به حساب مى آورند و در مورد اظهار کرامات از مکر و فریب نفس مى ترسند چون توجه به هر چیزى غیرخدا را نوعى شرک تلقى مى کنند.پس اگر کرامتی از خود صادر نمایند به اذن خدا خواهد بود نه به خواست شخصی خودشان.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.