معنای کرسی ۱۳۸۶/۱۲/۰۱ - ۱۵۹۴ بازدید

منظور از «کرسی» در آیه آیت الکرسی چیست؟

کرسى: بنابر آنچه که از روایات استفاده مى شود، کرسى، ظاهر علم خداوند بوده و عرش باطن آن است. امام صادق(ع) در روایتى مى فرماید: «... عرش در همان حال که با کرسى مرتبط است، از آن جدا مى باشد؛ زیرا آنها دو در، از بزرگ ترین درهاى غیب هستند و هر دو نهان اند، آن دو در غیب قرین و نزدیک یک دیگراند.؛ زیرا کرسى باب آشکار غیب است که آغاز آفرینش از آن بوده و همه اشیا از آن پدید مى آیند؛ و عرش باب نهان است که علم چگونگى، بودن، اندازه، حد، مکان، مشیّت، صفت اراده و دانش الفاظ و حرکات و ترک، و علم بازگشت و آغاز، همه در آن یافت مى شود. پس آنها در علم، دو باب نزدیک به یکدیگرند؛ زیرا ملک عرش غیر از ملک کرسى است و دانش آن، نهان تر از علم کرسى است...»، (ر.ک: توحید، صدوق، باب 50، صص 321 - 323، ج اوّل)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
بسیار عالی
میهمان
ممنون

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.