معنای مکر خداوند ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

«مکر» به معناى تدبیر و چاره اندیشى در کارهاى خوب یا بد مى باشد. و به همین جهت در قرآن نیز همراه با وصف «السَّیئى» بکار رفته است. T}مکر الهى:{T آیات متعددى که «مکر» را به خدا نسبت مى دهند، منظورشان تدبیر کلّى خداست.
«مکر» به معناى تدبیر و چاره اندیشى در کارهاى خوب یا بد مى باشد. و به همین جهت در قرآن نیز همراه با وصف «السَّیئى» بکار رفته است.

مکر الهى:

آیات متعددى که «مکر» را به خدا نسبت مى دهند، منظورشان تدبیر کلّى خداست.
چون او مالک تدبیر است، و هیچ تدبیرى از دایره ى تدبیر او خارج نمى باشد. لذا خداوند تبارک و تعالى فوق هر تدبیر کننده ى است که: «الله خیر الماکرین» و خداوند تبارک و تعالى مى فرمایند: «پیش از آنان نیز کسانى طرح ها و نقشه ها کشیدند; ولى تمام طرح ها و نقشه ها از آن خداست; او از کار هر کس آگاه است; و به زودى کفّار مى دانند سرانجام نیک در سراى دیگر از آن کیست!» این آیه صراحت دارد که تدبیر کلّى مال خداست و تدبیر دیگران در مقابل تدبیر خدا کارى از پیش نمى برد. جواب تفصیلى: معناى مکر: «مکر» در لغت به معناى تدبیر است. اعمّ از آنکه اصل تدبیر خوب باشد یا بد، و یا این تدبیر در کار بد باشد و یا در کار خوب. گرچه بعضى مکر را به فریب دادن معنا کرده اند و چنانچه به خدا نسبت داده شود به معناى پاداش و کیفر نیرنگ و فریب مى باشد.
مى خواستند حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) را بکشند یا زندانى کنند و مراد از «یَمکُرُ اللهُ» همان تدبیر خداوند است که آن حضرت را مأمور به هجرت نمود. و همین که مى بینیم کلمه ى «مکر» همراه با وصف «السَّیِئّى» در قرآن بکار رفته دلیل بر آن است که «مکر» گاهى بد و گاهى خوب است. بنابراین، آیات متعددى که آیه ى شریفه سوره رعد(۷۴) صریحاً دلالت دارد بر اینکه تدبیر کلّى مال خداست و تدبیر دیگران در مقابل تدبیر خدا هیچ است و کارى از پیش نمى تواند ببرد. به نقل از سایت تبیان
گفتنی است کاربرد «مکر» در مورد خداوند با کاربرد آن در مورد آدمیان، کاملاً متفاوت است. مکر در آدمیان، نوعاً از موضع ضعف صورت مى گیرد که آنان با ترفندهایى، قصد غلبه و رسیدن به هدف خود را دارند. ولى در ذات سبحان خداوند، ضعف و قصورى وجود ندارد تا براى رسیدن به اهداف به ترفند متوسل شود. از این رو معناى مکر و کلمات مشابه آن در قرآن (کید، استهزا و...)، همان برنامه و سنن الهى در آفرینش است که مکر کنندگان با آن مواجه خواهند شد؛ ولى از آن جهت که جریان این امور قدرى پیچیده و دور از انظار است، کلمه «مکر» درباره آن به کار رفته است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۲/۱۰۰۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.