معنای تقیه ۱۳۹۲/۴/۲۲ - ۱۱ بازدید

اگر اظهار یک عقیده حقّ یا عمل و سخن حقّی ضرر جانی یا مالی یا آبرویی جدّی برای خود شخص یا دیگری داشته باشد یا موجب ضرر جدّی به دین حقّ یا جامعه شود باید از اظهار آن پرهیز نمود.همچنین اگر لازم شد باید خلاف آن عقیده را اظهار نمود.این کار را تقیّه گویند.البته تقیّه نیز مثل دیگر احکام شرعی حدودی دارد ؛ مثلاً آنجا که تقیّه اصل دین را به خطر می اندازد جایز نیست.کسانی چون اصحاب کهف و مومن آل فرعون از شخصیّتهای قرآنی هستند که مدّتی تقیّه داشته اند. لذا آنها که تقیّه را باطل می دانند در حقیقت قرآن را منکر شده اند.
اگر اظهار یک عقیده حقّ یا عمل و سخن حقّی ضرر جانی یا مالی یا آبرویی جدّی برای خود شخص یا دیگری داشته باشد یا موجب ضرر جدّی به دین حقّ یا جامعه شود باید از اظهار آن پرهیز نمود.همچنین اگر لازم شد باید خلاف آن عقیده را اظهار نمود.این کار را تقیّه گویند.البته تقیّه نیز مثل دیگر احکام شرعی حدودی دارد ؛ مثلاً آنجا که تقیّه اصل دین را به خطر می اندازد جایز نیست.کسانی چون اصحاب کهف و مومن آل فرعون از شخصیّتهای قرآنی هستند که مدّتی تقیّه داشته اند. لذا آنها که تقیّه را باطل می دانند در حقیقت قرآن را منکر شده اند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.