معنویت توحیدی در اندیشه رهبری ۱۳۹۱/۱۰/۱۴

از منظر مقام معظم رهبری معنویت باید بر محور توحید و نگرش توحیدی بنا گردد، در غیر این صورت احساس به ظاهر معنوی که به انسان عارض میشود، حالتی است که به تعالی معنوی انسان هیچ کمکی نمی کند.( ۱۴/ ۰۳/ ۱۳۸۱) توحید مبنای زندگی معنوی است و اعتقاد به وحدانیت خداوند باید به قاعده زندگی تبدیل شود. (۲۹/۹/۶۸) معنا و روح توحید عبارت است از اینکه انسان از غیر خدا عبودیّت نکند و در مقابل غیر خدا، جبهه ى بندگى به زمین نساید. این معناى عبودیّتِ کامل و خالص است.
از منظر مقام معظم رهبری معنویت باید بر محور توحید و نگرش توحیدی بنا گردد، در غیر این صورت احساس به ظاهر معنوی که به انسان عارض میشود، حالتی است که به تعالی معنوی انسان هیچ کمکی نمی کند.( ۱۴/ ۰۳/ ۱۳۸۱) توحید مبنای زندگی معنوی است و اعتقاد به وحدانیت خداوند باید به قاعده زندگی تبدیل شود. (۲۹/۹/۶۸) معنا و روح توحید عبارت است از اینکه انسان از غیر خدا عبودیّت نکند و در مقابل غیر خدا، جبهه ى بندگى به زمین نساید. این معناى عبودیّتِ کامل و خالص است. (۱۰/۱۰/۷۳) چنین نگرشی اگر زیربنای حرکت معنوی انسان قرار گیرد، ضامن تداوم فضایل اخلاقی در افراد گردیده و به تداوم معارف انبیا ـ که همان کلمه توحید است ـ منتهی خواهد شد. (۵/۱۰/۷۴) توحید محوری در دل انسان ها «بینش امید» را متولد می کند و نشاط آور، تلاش آفرین و حرکت بخش است. (۱۷/۱۰/۷۴) و در عرصه عمل با عنصر «توکل» تکمیل شده و سپردن نتیجه کارها به ذات مقدس الهی و دوری از نتیجه گرایی از لوازم آن است. (۹/۶/۸۵)
توحید در بینش معنوی تنها در اذعان به وجود خداوند خلاصه نمی شود، بلکه پذیرش اصولی مانند جایگاه پیامبران الهی و معصومین که همگی با نصب تشریعی الهی حجیت یافته اند در این بینش تعبیه شده است. ( ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۷۵) و (۲/۱/۸۳) بینش توحیدیِ فرد معنوی در پذیرش ربوبیت تکوینی الهی خلاصه نمیشود و مرز آن تا سرسپردن به ربوبیت تشریعی الهی ادامه دارد. ربوبیت تشریعی به معنای این است که انسان معنوی آن گونه که خود بخواهد و بفهمد نمی تواند به ساحت عالم معنا قدم گذارد؛ بلکه طبق نقشۀ راهی که رسولان الهی از طرف خداوند برای انسان ها ترسیم کرده اند حرکت کرده و سلوک معنوی خویش را در چهارچوب دین ترسیم نمایند.
تذکر: تاریخ ذکر شده در پرانتز، بیانگر گفته ها و بیانات مقام معظم رهبری است که از نرم افزار حدیث ولایت گرفته شده است.
نگارنده: شریفی دوست

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.