معیشت پیامبر(ص) ۱۳۹۲/۳/۱۵ - ۱۳ بازدید

رسول خدا صلى اللّه علیه و آله دوران نوجوانى را در منزل عموى خویش ابو طالب علیه السلام گذراند و ضمن کمک به ایشان به کار تجارت و کسب مى پرداخت. ابن جوزى در الوفا باحوال المصطفى ۱/ ۱۴۲ گوید: سائب بن ابى السائب از دوستان قدیم و شریک تجارى پیامبر بود که در دوران نوجوانى با هم به طور شراکت تجارت مى کردند. هنگامى که مکه فتح شد سائب به ملاقات حضرت آمد. پیامبر از دیدار دوست دیرین و شریک تجارى خود بسیار شادمان شد و فرمود: «مرحبا بأخی و شریکی، کان لا یدارى ء و لا یماری»

رسول خدا صلى اللّه علیه و آله دوران نوجوانى را در منزل عموى خویش ابو طالب علیه السلام گذراند و ضمن کمک به ایشان به کار تجارت و کسب مى پرداخت. ابن جوزى در الوفا باحوال المصطفى ۱/ ۱۴۲ گوید: سائب بن ابى السائب از دوستان قدیم و شریک تجارى پیامبر بود که در دوران نوجوانى با هم به طور شراکت تجارت مى کردند. هنگامى که مکه فتح شد سائب به ملاقات حضرت آمد. پیامبر از دیدار دوست دیرین و شریک تجارى خود بسیار شادمان شد و فرمود: «مرحبا بأخی و شریکی، کان لا یدارى ء و لا یماری»
خیر مقدم به برادرم و شریکم که در معامله درستکار و خوشرفتار بود. طبق نقل ابن سعد در طبقات ۱/ ۱۲۵ پیامبر چوپانى نیز مى کرده است. نویسندگان سیرة المصطفى/ ۶۱ و الصحیح من سیرة النبى الاعظم ۲/ ۹۸ در این گزارش تشکیک کرده اند. با این وصف شبانى حضرت قابل انکار نیست. گویا چوپانى ایشان همان گونه که به روایت ابن سعد ۱/ ۱۲۶ خود حضرت فرموده است: «أنا أرعى غنم أهلی» گوسفندان بستگانم را مى چراندم، محدود و براى خاندان خود بوده است.
اما بعد از ازدواج با حضرت خدیجه و پس از بعثت، در دورانى که در مکه بود از اموال همسرش استفاده مى کرد و بیشتر در حال عبادت و تفکر و در اندیشه اصلاح امت بود.
هر چند از روایتى که ابن سعد ۱/ ۱۲۶ نقل مى کند چنین استفاده مى شود که آن حضرت تا زمان بعثت شبانى را رها نکرده است. به گفته سهیلى در الرّوض الانف ۷/ ۱۰۳ هزینه زندگى پیامبر در مدینه از سه راه تأمین مى شد؛ خالصه یعنى سهمى که به عنوان فرمانده سپاه از غنایم براى خود برمى داشت، هدایایى که به آن حضرت اهدا مى شد و یک پنجم از خمس غنایم جنگى. به نقل ابن اسحاق ۲/ ۱۶۵ صدقات و مخارج عمومى حضرت نیز از اموال مخیریق عالم یهودى بود که ثروت کلان و نخلستان هاى زیادى داشت، او مسلمان شد و در جنگ احد به شهادت رسید، قبل از شهادت وصیت کرد اموال او در خدمت پیامبر قرار گیرد تا در هر راهى که مى خواهد و صلاح مى داند به مصرف برساند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.