مغیره بن شعبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۴۰۴ بازدید

استانداری شام
علی (علیه‌السّلام) مغیره را به استانداری شام برگزید. در این هنگام مغیره گفت: مرا نزد معاویه می‌فرستی، در حالی که پسر عموی او کشته شده است. اگر می‌خواهی عهد و فرمان را به نام معاویه بنویس که در این صورت فرمانبری می‌کند و از علی (علیه‌السّلام) اجازه خواست تا کناره گیری کند و در جنگ جمل و صفین شرکت ننماید سپس گفت: اگرچه من همراه تو نمی‌جنگم، کسی را هم علیه تو تحریک نمی‌کنم.[۱۰][۱۱][۱۲] هم چنین وی از زمره کسانی بود که در جریان مطالبه سهم بیشتر از بیت المال با طلحه و زبیر همراهی کرد.[۱۳]
۱۰. ↑ دینوری، ابن قتیبه، الامامه و السیاسه، ج۱، ص۶۹.
۱۱. ↑ بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۴۵۵.
۱۲. ↑ زرکلی، خیر الدین، اعلام، ج۷، ص۲۷۷.
۱۳. ↑ منقری، نصر بن مزاحم، وقعه الصفین، ص۵۴۰.

آنچه از این متن بر می آید این است که مغیره از کارگزاران حضرت علی علیه السلام نبوده است . معاویه در شام حکومت می کرد و مغیره به شام نرفت .
کارگزاران خلفا ، پیامبر و علی علیه السلام از این قرار بودند:
کارگزاران ابوبکر
۱- عمر بن خطاب .۲- خالد بن ولید . ۳- ابوعبیده جراح .۴-یزید بن ابی سفیان . ۵- عمرو بن عاص .۶- شرحبیل بن حسنه .۷- عکرمه بن ابی جهل.۸- معاذ بن جبل . ۹- عتاب بن اسید . ۱۰- علاء بن حضرمی . ۱۱- انس .۱۲- مهاجر بن ابی امیه ۱۳- زیاد بن لبید . ۱۴- یعلی بن امیه . ۱۵- عثمان بن ابی العاص .۱۶- سلیط بن قیس . ۱۷- عثمان بن عفان (۱)
کارگزاران عمر بن خطاب
۱-محرز بن حارثه . ۲- قنفذ بن عمیر . ۳- نافع بن عبد الحارث . ۴- خالد بن عاص مخزومی . ۵- عبد الله بن ابی ربیعه مخزومی . ۶- علاء بن حضرمی . ۷- قدامه بن مخزومی . ۸ - عثمان بن ابی العاص . ۹- ابوهریره.۱۰- عیاش بن ابی ثور . ۱۱- شریح بن عامر . ۱۲- عتبه بن غزوان . ۱۳- مغیره بن شعبه . ۱۴- ابو موسی اشعری . ۱۵- سلمه بن سلامه انصاری . ۱۶- سعد بن ابی وقاص . ۱۷- عمار بن یاسر . ۱۸ - جبیر بن مطعم . ۱۹- سفیان بن عبد الله . ۲۰- ابوعبیده جراح . ۲۱- معاذ بن جبل . ۲۲- یزید بن ابی سفیان . ۲۳- معاویه بن ابی سفیان . ۲۴- عمرو بن عاص .۲۵- عیاض بن غنم . ۲۶- حبیب بن مسلمه . ۲۷- عمیر بن سعد انصاری(۲)
کارگزاران عثمان بن عفان
۱- عبد الله حضرمی . ۲- قاسم بن ربیعه .۳- یعلی بن امیه . ۴- عبد الله ربیعه . ۵- عبد الله بن عامر بن کریز .۶- سعید بن عاص . ۷- عبد الله بن سعد بن ابی سرح . ۸- معاویه بن ابی سفیان . ۹- حبیب بن مسلمه . ۱۰- ابو الاعور بن ابی سفیان . ۱۱- علقمه بن حکیم . ۱۲- عبد الله بن قیس . ۱۳- ابو موسی اشعری . ۱۴- جابر مزنی . ۱۵- قعقاع بن عمرو . ۱۶- اشعث بن قیس . ۱۷- مالک بن حبیب . ۱۸- عقبه بن عمرو . ۱۹- عثمان بن زید . ۲۰- سعید بن قیس .(۳)
کارگزاران حضرت علی علیه السلام
برخی از کارگزاران آن حضرت اینها هستند:
۱- ابو قتاده . ۲- قثم بن عباس .۳- تمیم بن عمرو . ۴- سهل بن حنیف . ۵- تمام بن عباس . ۶- ابو ایوب انصاری . ۷- حارث بن ربیع . ۸- ابوموسی اشعری . ۹- قرظه بن کعب انصاری . ۱۰- عقبه بن عمرو انصاری . ۱۱- هانی بن هوده . ۱۲- حبیب بن منتجب . ۱۳- عبد الله بن عباس . ۱۴- عبید الله بن عباس . ۱۵- عبد الله بن خباب بن ارت . ۱۶- حذیفه بن یمان . ۱۷- سعد بن مسعود ثقفی . ۱۸- کمیل بن زیاد نخعی . .۱۹- مالک اشتر نخعی . ۲۱- سلیمان بن صرد خزاعی . ۲۲- منذر بن جارود . ۲۳- زیاد بن ابیه .۲۴- مخنف بن سلیم . ۲۵- ربیع بن خثیم کوفی . ۲۶- جعده بن هبیره . ۲۷- اشعث بن قیس . ۲۸- قیس بن سعد بن عباده انصاری . ۲۹- جریر بن عبد الله بجلی . ۳۰- محمد بن ابی حذیفه . ۳۱- محمد بن ابی بکر پسر خلیفه اول . ۳۲- عثمان بن حنیف انصاری . ۳۳- ابو الاسود دئلی . (۴)
کارگزاران حضرت محمد صلی الله علیه و آله
برخی از کارگزاران پیامبر این افراد هستند :
۱- باذان بن سامان .۲- خالد بن سعید . ۳- زیاد بن لبید انصاری . ۴- ابو موسی اشعری . ۵- معاذ بن جبل . ۶- ابو سفیان بن حرب . ۷- یزید . ۸= عتاب بن اسید . ۹- علی علیه السلام . ۱۰- عمرو بن عاص . (۵)
در باره ایمان و اعتقاد اینها باید به کتابهای مربوطه مراجعه کنید . در کتاب «کارگزاران علی بن ابی طالب علیه السلام » در باره بسیاری از این افراد بررسیهایی انجام داده است و با مطالعه آن می توان به حالات اینها پی برد.
پاورقی
۱- تاریخ خلفاء؛ جعفریان ؛ ص ۳۹چاپ دوم موسسه نشر الهادی .۲- همان ؛ ص ۷۰ . ۳- تاریخ طبری ؛ ترجمه پاینده ؛ ج ۶ ص ۲۳۲۲.۴- سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیر المومنین علیه السلام ؛ علی اکبر ذاکری ج ۱؛ ج ۲وج۳.این کتاب در باره کارگزاران آن حضرت بررسیهای کاملی ارائه داده است . در صورت لزوم به این کتاب مراجعه کنید . ۵- ناسخ التواریخ ؛ چاپ رحلی ؛ جلد حضرت محمد صلی الله علیه و آله ؛ ص ۵۲۳ .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.