مقاله شفاهی استاد رحیم پور؛ از اختلاط جنسی و عاطفی زنان و مردان تا گشت ارشاد در آمریکا ۱۳۹۲/۵/۱۹

در سیزدهمین مقاله شفاهی استاد رحیم پور به سوالاتی نظیر "نگاه سکولار، نگاه مسیحی و نگاه اسلامی به بحران جنسی در جهان"، "مفهوم شناسی استقلال اقتصادی زن"، "امنیت اجتماعی زن، فروپاشی خانواده و هجوم به حریم جنسی"، "اختلاط جنسی و عاطفی زنان و مردان، نسبت هرج و مرج جنسی با خشونت جنسی" و ... پاسخ داده شده است.
13742671691.jpgدر سیزدهمین مقاله شفاهی استاد رحیم پور به سوالاتی نظیر "نگاه سکولار، نگاه مسیحی و نگاه اسلامی به بحران جنسی در جهان"، "مفهوم شناسی استقلال اقتصادی زن"، "امنیت اجتماعی زن، فروپاشی خانواده و هجوم به حریم جنسی"، "اختلاط جنسی و عاطفی زنان و مردان، نسبت هرج و مرج جنسی با خشونت جنسی" و ... پاسخ داده شده است.
سیزدهمین مقاله شفاهی استاد حسن رحیم‌پور به کوشش موسسه فرهنگی هنری طرحی برای فردا منتشر شد. در این هفته نامه صوتی به حقوق و کرامت زن در فقه اسلامی پرداخته است .
در این نوبت به پاسخ پرسشهایی در مضامین ذیل می پردازیم :
۱- تناسب حقوق و مسئولیتهای زنان .
۲- دختران، زودتر از پسران، صاحب حقوق می شوند .
۳- تحقق ظرفیت خطاب الهی و حضور در محضر عقلانیت دینی، انعقاد شعور انسانی، بلوغ ذهن و زبان و تقدم در تشرف معنوی و فضایل انسانی در دختران، سریعتر از پسران است .
۴- حقوق مدنی و مالی و سیاسی زنان، پیش از مردان، به رسمیت شناخته می شود .
۵- نسبت تکلیف و طاقت .
۶- نگاه سکولار، نگاه مسیحی و نگاه اسلامی به بحران جنسی در جهان .
۷- مفهوم شناسی استقلال اقتصادی زن .
۸- امنیت اجتماعی زن، فروپاشی خانواده و هجوم به حریم جنسی .
۹- اختلاط جنسی و عاطفی زنان و مردان، نسبت هرج و مرج جنسی با خشونت جنسی .
۱۰- نحوه توزیع فرصت های شغلی .
۱۱- گشت ارشاد در آمریکا .
۱۲- دستاوردهای مثبت و منفی فمینیزم برای زن غربی .


لینک دانلود

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.