مقام امام حسین (ع) و امام حسن(ع) ۱۳۹۳/۸/۵

واقعیت این است که معصومان (ع) از جهات اساسی مشترکند مانند علم، عصمت، نور واحند و انجام مسؤلیت به طوری که هر کدام اگر در زمان دیگر بود همان رفتار را انجام می داد.
واقعیت این است که معصومان (ع) از جهات اساسی مشترکند مانند علم، عصمت، نور واحند و انجام مسؤلیت به طوری که هر کدام اگر در زمان دیگر بود همان رفتار را انجام می داد.
اما با توجه به تفاوت موقعیت ها، هر کدام در این دنیا مشکلات بیشتری را تحمل کردند و بروز و ظهور بیشتری داشته اند متناسب با آن، از مقامات ویژه ای نیز بهره مند خواهند شد. چنان که در میان امامان، امام علی(ع) و امام حسین(ع) و امام مهدی(عج) از این جهت موقعیت خاصی داشته اند و بروز و ظهور بیشتری داشته اند. در نتیجه از جهت اعتقاد به مقام امامت میان امامان تفاوتی نیست اما از جهت فرصت فعالیت در دنیا با یکدیگر تفاوت داشته اند و به تناسب آن توسل به آنها سفارش می شود. و حتی چه بسا در برخی مشکلات اثر خاصی داشته باشند. به طور مثال برای رفع گرفتاری های مادی توسل به امام جواد(ع) بسیار مؤثر است و برای رفع گرفتاری ها و غم ها توسل به امام موسی(ع) مؤثرتر می باشد و برای شفاعت و آمرزش گناهان توسل به امام حسین(ع) اثر بیشتری دارد. و تمام اینها به دلیل تفاوت ظهور و بروز آنان در عالم دنیا می باشد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.