مقام شهدا ۱۳۹۲/۴/۲۲

مقام شهید و شهادت بسیار والا و ارجمند است. «شهید» مظهر اسم مبارک خداوند متعال است. این نام در جای جای قرآن آمده است: «إنّ الله علی کلّ شیءٍ شهید» حج/۱۷، «والله علی کلّ شیءٍ شهید» مجادله/۶ بروج/۹و «إنّ الله کان علی کل شیءٍ شهیداً» نساء/۳۳احزاب/۵۵و... آیاتی که این نام بزرگ در آنها آمده در برگیرنده نکات معرفتی و عقیدتی بسیاری است. در احادیث اسلامی نیز والاترین مقام در شأن شهید قرار دارد. این مقام بزرگ نسبت به افراد و ویژگی‎ها و درجات اخلاص، ایمان، پارسایی آنان متفاوت است، و به تعبیر دیگر شهادت عبارت است از یک حقیقت نورانی دارای درجات.
مقام شهید و شهادت بسیار والا و ارجمند است. «شهید» مظهر اسم مبارک خداوند متعال است. این نام در جای جای قرآن آمده است: «إنّ الله علی کلّ شیءٍ شهید» حج/۱۷، «والله علی کلّ شیءٍ شهید» مجادله/۶ بروج/۹و «إنّ الله کان علی کل شیءٍ شهیداً» نساء/۳۳احزاب/۵۵و... آیاتی که این نام بزرگ در آنها آمده در برگیرنده نکات معرفتی و عقیدتی بسیاری است. در احادیث اسلامی نیز والاترین مقام در شأن شهید قرار دارد. این مقام بزرگ نسبت به افراد و ویژگی‎ها و درجات اخلاص، ایمان، پارسایی آنان متفاوت است، و به تعبیر دیگر شهادت عبارت است از یک حقیقت نورانی دارای درجات. از این رو روایت شده: شهیدان همراه امام حسین(ع) مانند شهیدان همراه پیامبران(ع) هستند (بحار ۴۴/۳۰۱.)امام صادق(ع) درباره عموی خود زید بن علیّ بن الحسین (شهید فخّ) فرمود: «مضی والله عمّی شهیداً کشهداء إِستشهدوا مع رسول الله و علیّ و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم»(همان ۴۶/۱۷۵) و امام زین العابدین(ع) فضل و برتری شهیدان اهل بیت را بر سایر شهیدان ده برابر و فضل شهادت شیعیان را بر دیگران هفت برابر دانسته اند: «لشهیدنا فضل علی الشّهداء غیرنا بعشر درجات ولشهید شیعتنا علی شهید غیرنا سبع درجات»(همان ۲۳/۳۱۴) امام رضا(ع) نیز فضل شهادت شیعیان را بر هر شهید دیگر نه برابر دانسته اند: «فشهداؤنا لهم فضل علی الشّهداءِ بعشر درجات و لشهید شیعتنا فضل علی کلّ شهید غیرنا بتسع درجات»(همان ۲۶/۲۴۳) از این ادله و مشابهات آنها استفاده میشود که هر چند مقام شهادت والاترین مقام است اما در میان شهیدان نیز به سبب دیگر فضایل اکتسابی ویا چگونگی شهادت تفاوت درجاتی هست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.