مقصود از بنین در قرآن ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ - ۴۶۶ بازدید

چرا در برخی از ایات قران از کلمه بنین به عنوان فرزندان استفاده شده؟اگر پاسخ سوال اینست که هرچیزی که جنسیت ان مشخص نباشد مذکر میشود، پس چرا هنگامی که خدا امری را برای مسلمان ها فرمان میدهد از واژه ها المومنون و المومنات استفاده می کند ؟
منظور کلی : چرا در قران هنگامی که از یک نعمت سخن به میان می اید کلمه بنین بکار می رود ولی تا حرف فرمان و اطاعت را (خدا) میخواهد بزند از المومنون و المومنات استفاده می کند؟؟؟

در آیات قرآن کریم بنین در چندین مورد بکار رفته که برخی موارد در مقابل «بنات» و «اناث» بکار فته که قطعا مقصود از بنین در این موارد فرزند ذکور و پسر است و در موارد دیگر که در مقابل جنس مخالف بکار نرفته نیز نمی توان به صورت قطعی گفت مقصود از بنین مطلق فرزند است ممکن است مقصود خصوص فرزند پسر باشد از باب مثال در آیه «و امددناکم باموال و بنین» از آنجا که فرزند پسر نیروی کار است و بیشتر می تواند کمک به والدین کند لذا عنایت به فرزند ذکور بوده هر چند در برخی موارد از باب تغلیب و یا القای خصوصیت فرزندان اناث را نیز شامل می شود، اما اینکه نوشته اید « تا حرف فرمان و اطاعت (خدا) میخواهد بزند از المومنون و المومنات استفاده می کند؟» این سخن هم کلیت ندارد در بسیاری آیات خطاب یا ایها الذین آمنوا آمده و یا تعبیر المومنون آمده بدون المومنات که ظاهر آن خطاب به مردان است اما از باب تغلیب جانب مذکر بر مونث و یا القای خصوصیت شامل زنان هم می شود، بنا بر در خصوص اطاعت نیز موارد فراوانی هست که ضمیر مذکر آمده و یا تعبیر المومنون و تنها در برخی موارد به المومنات نیز تصریح شده .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و تشکر مقصود از بنین در قرآن
یادآوری اشتباه تایپی: "القای خصوصیت" با غین صحیح است "إلغای خصوصیت" نه قاف. الغاى خصوصیّت، حذف اوصاف و ویژگیهایى است که در دلیل حکم، همراه موضوع است، امّا نزد عرف یا به قراینى دخالتى در ثبوت حکم براى آن موضوع ندارد و نتیجه آن، شمول حکم نسبت به موضوعاتى است که فاقد آن اوصاف است.

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.