مکان قیامت ۱۳۹۱/۸/۲۰

به نظر می رسد برانگیخته شدن برای حساب در دادگاه الهی بر روی همین زمین باشد و آیاتی از قرآن؛ مانند آیات ۵۱ «سوره زلزال »و آیه ۵۱ سوره یس و آیات زیر بر این مطلب اشعار دارد. البته زمین در آن روز دارای وضع فعلی نیست و از حالت کروی به صورت کشیده درمی آید (واذا الارض مدت والقت ما فیها و تخلت انشقاق ۴-۳). لیکن بهشت و جهنم بر روی این زمین نمی باشد.
به نظر می رسد برانگیخته شدن برای حساب در دادگاه الهی بر روی همین زمین باشد و آیاتی از قرآن؛ مانند آیات ۵۱ «سوره زلزال »و آیه ۵۱ سوره یس و آیات زیر بر این مطلب اشعار دارد. البته زمین در آن روز دارای وضع فعلی نیست و از حالت کروی به صورت کشیده درمی آید (واذا الارض مدت والقت ما فیها و تخلت انشقاق ۴-۳). لیکن بهشت و جهنم بر روی این زمین نمی باشد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.