ملکیت درآمد زن ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ - ۴۶۳ بازدید

آیاشوهرم می تواندبگویددرصورتی اجازه کارکردن میدهم که حقوقت دراختیارمن باشدیانه

درامدی که زن دارد متعلق به خود اوست و شوهر هم اگر در ابتدای ازدواج می دانسته که زن شاغل است و منعی نکرده و یا بعد از ازدواج با استخدام او موافقت کرده نمی تواند مانع از خروج او از منزل شود و در غیر اینصورت می تواند اجازه خروج از منزل ندهد . بهرحال خوب است این گونه امور بین زن و شوهر با توافق و همدلی حل شود و موجب اختلاف نشود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.