منابع تکفیری وهابیت ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ - ۳۸۶ بازدید

چند کتاب مهم که وهابیت بر علیه شیعه نوشته باشد و همچنین چند کتاب مهم که شیعه بر علیه وهابیت نوشه باشد را نام ببرید؟

تألیفات زیادی در این رابطه صورت گرفته است که به تعدادی ازآنها اشاره می شود:
منابع موجود برای پاسخ گویی به شبهات وهابیت
۱. پاسخ به پرسشها از دیدگاه تشیع و تسنن در ۳ مجلّد، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان، محل تهیه: دورشهر مؤسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی.
۲. الفقه المقارن، سازمان مدارس خارج از کشور.
۳. تشیع در تسنن، سید محمد رضا مدرسی یزدی.
۴. سلامة القرآن من التحریف، فتح الله محمدی.
۵. عقاید تطبیقی، حسین رجبی.
۶. وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، آیت الله سبحانی.
۷. پرسشها و پاسخ ها، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
۸. فی رحاب اهل بیت، المجمع العالمی لاهل البیت، لجنة البحوث و الدرسات، قم.
۹. الانتصار، عاملی، ۶ جلد.
۱۰ معالم المدرستین، علامه مرتضی عسکری.
۱۱. پرسشها و پاسخ ها، آیت الله سبحانی.
۱۲. کلام المقارن، علی ربانی گلپایگانی.
۱۳. الرّد علی کتاب اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنی عشریة، دکتر عبدالقادر عبدالصمد.
۱۴. بسوی تفاهم، آشنائی با دیدگاه مذاهب اسلامی، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت.
۱۵. شیعه و زمامداران خودسر، جواد معینه.
۱۶. کشف الارتیاب، سید محسن امینی.
۱۷. آئین وهابیت، آیت الله جعفر سبحانی.
۱۸. الوهابیه دعاوی و ردود، نجم الدین طبسی.
۱۹. نگاهی به پندارهای وهابیت، محمد حسین کاشف الغطا.
۲۰. شبهات، و ردودٌ، سید سامی البدی، در سه جلد.
۲۱. مرزهای توحید و شرک در قرآن، آیت الله سبحانی.
۲۲.جستجوی حقیقت در مناظرات مسجد الحرام، سید محمد حسین پور علوی
بعضی ازکتابهایی که قدیم و جدید برعلیه شیعه و پیروان اهلبیت اطهار (ع) تألیف شده است:
کتابهاى منهاج السنت، مجموعه الرسائل الکبرى الفتادى الکبرى، الجواب الباهر فى زوار المقابر و الرد على الاختایى از ابن تمیمه، کتابهاى التوحید المهدیة النسیّه، خلاصة الکلام، کشف الشبهات عن خالق الارض و السموات و رساله اربع قواعد از محمدبن عبدالوهاب، کتاب تطهیر الاعتقاد محمدبن على شوکانى صنعانى و یا ابن تیمیه حیاته و عصره و ارائه و فقه از محمد ابوزهره حیات شیخ الاسلام ابن تمیمه از محمدالبیطار. الملل و النحل شهرستا نی الصراع بین الا سلام والوثنیه . الفصل الحاصم بین الوهابین ومخالقیهم .المغنی فی الامامه قاضی عبد الجبار معتزلی . الشیخ عبد الله القصمی .اثبات الحق . اهل بیت در عربستان .دروغ بزرگ و ...

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.