منابع شبهات حقوق زن و مرد در اسلام ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ - ۵۶۵ بازدید

لطفا منابع مطالعاتی که شبهات راجع به قوانین اسلام در مورد مرد و زن و پاسخ مناسب را مطرح می کند، معرفی نمایید؟

می توانید علاوه بر مراجعه به سایت موضوعی حقوق زن که از سایت های موضوعی زیر مجموعه سایت پرسمان است، به منابع ذیل به ترتیب اولویت، مراجعه فرمایید:
1- جلد 38 و 39 مجموعه کتاب های پرسمان نهاد با عنوان ؛ «شخصیت و حقوق زن» و «حقوق خانوادگی زن»؛ به تلاش جمعی از محققین نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها.
2- مرتضى مطهرى، حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، 1379.
3- عبداللّه جوادى آملى، زن در آیینه جلال و جمال، قم: اسراء.
4- سید محمدحسین فضل الله، اسلام، زن و جستارى تازه، قم: دفتر تبلیغات اسلامى.
5- فریده مصطفوى، زن از منظر اسلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامى، 1382.
6- مهدى مهریزى، آسیب شناسى حجاب، تهران: دانش و اندیشه معاصر.
7- محمد رضا زیبایى نژاد، اصول شخصیت زن از نگاه اسلام، قم: هاجر.
8-فریبا علاسوند، زن در اسلام، دو جلد، قم: هاجر.
9- محمدى اشتهاردى، پوشش زن در اسلام، قم: نمونه، 1368.
10- مریم معین الاسلام، پوشش و آرایش از دیدگاه پیامبر اعظم، قم: مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما، 1386.
11- محمد تقى مصباح یزدى، حقوق زن در قرآن، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.
12- على صفایى، روابط متکامل زن و مرد، قم: لیله القدر.
13- مهدى مهریزى، زن، قم، نشر حرم، 1377.
14- سید محمد خامنه اى، زن، خانواده و اسلام، بنیاد حکمت اسلامى.
15- سید محمد حسین طباطبایى، زن در اسلام، نشر آثار علامه طباطبایى.
16- فتحیه فتاحى زاده، زن در تاریخ و اندیشه اسلامى، مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما.
17- زهرا گواهى، سیماى زن در آیینه فقه شیعه، سازمان تبلیغات اسلامى، 1349.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.