منابع فلسفی ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۲۰۴۷ بازدید

چطور میتونم به کتاب ها و مقالات رایگان پی دی اف یا ورد همه فلاسفه غربی در فلسفه علم و تحلیلی و قاره ای و ذهن و .....دسترسی پیدا کنم ؟

دائره المعارف های فلسفی مشتمل بر مداخل موضوعی ، فلاسفه و...هستند.Stanford Encyclopedia of PhilosophyInternet Encyclopedia of Philosophy
Routledge Encyclopedia of Philosophy
البته پیشنهاد میشود برای ورود به مباحث فلسفی، ابتدا باید منطق بخوانید. برای این منظور کتاب « منطق صوری » تألیف دکتر محمّد خوانساری را پیشنهاد می کنیم. اگر با دقّت و حوصله این کتاب را مطالعه فرمایید و استعداد فلسفی هم داشته باشید، برای فهم آن نیازی به استاد نخواهید داشت. بعد از آن می توانید از مجموعه آثار شهید مطهری، جلد پنجم را مطالعه فرمایید.
سیر مطالعاتی کتب فلسفی:
کتاب « کلیّات فلسفه» تالیف علی شیروانی
آموزش فلسفه محمد تقی مصباح یزدی
کتاب بدایة الحکمة، با ترجمه و شرح علی شیروانی با شرح چهار جلدی
کتاب نهایة الحکمة با شرح علی شیروانی را مطالعه بفرمایید.
سیر فلسفه در اسلام
منطق – فلسفه
شرح منظومه
تخصصی
1. المنطق (مرحوم مظفر)
2. آموزش عقاید (مصباح یزدی)
3. بدایة الحکمة علامه طباطبایی (ره)
4. عقاید استدلالی (ربانی گلپایگانی) که در دو جلد تدوین شده است؛این دو جلد کتاب را همراه با درس گرفتن بدایة الحکمة،باید در ضمن یک برنامه منظم مطالعه دقیق نمود.
5. یک درس منطق مانند جوهر النضید یا شرح شمسیه همراه با تلخیص محاضرات فی الالهیات آیت الله سبحانی؛ در این مرحله منطق به صورت کاربردی درس گرفته شود.
6. نهایة الحکمة علامه طباطبایی(ره) همراه با کشف المراد.
7. اللوامع الالهیة مرحوم فاضل مقداد (ره)
سیر مطالعاتی علوم عقلی- اسلامی (سیر پیشنهادی استاد عبد الحسین خسرو پناه)
1) المنطق(مرحوم محمّد رضا مظفّر)به ضمیمة مطالعة: حاشیه(ملّا عبد...یزدی)+رهبرخرد(محمود مجتهد خراسانی)
2)شرح باب حادی عشر(فاضل مقداد)+منظومه/ بخش منطق (مرحوم ملّا هادی سبزواری)به ضمیمة مطالعة: مغالطات(سید علی اصغر خندان)+منطق کاربردی(سید علی اصغر خندان)
3)بدایة الحکمة(مرحوم علّامه طباطبائی)+فلسفتنا(شهیدصدر) به ضمیمة مطالعة: آموزش فلسفه مسألة شناخت (شهید مرتضی مطهّری)+ شناخت در فلسفه اسلامی(استاد جعفر سبحانی)
4) منظومه/ بخش حکمت(مرحوم ملّا هادی سبزواری)به ضمیمة مطالعة: شرح مبسوط منظومه (شهید مرتضی مطهّری)+ اصول فلسفه و روش رئالیسم/ جلد 3 و4و 5 (مرحوم علّامه طباطبائی)+نظریة المعرفة(استاد جعفر سبحانی)
5)کشف المراد( علّامه حلّی )+نهایة الحکمة( علّامه طباطبائی) به ضمیمة مطالعة: تعلیقات استاد مصباح و استاد فیاضی بر نهایةالحکمة+ معرفت شناسی در قرآن(استاد جوادی آملی)
6)شرح اشارات(خواجه نصیرالدّین طوسی) به ضمیمة مطالعة: اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد1و2(مرحوم علّامه طباطبائی)+ معرفت شناسی دینی و معاصر(محمدتقی فعالی) +پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر(محمّد حسین زاده)
7)حکمةالإشراق+برهانِ شفاء(مرحوم ابن سینا) + إلاهیاتِ شفاء(مرحوم ابن سینا) به ضمیمة مطالعة: شرح حکمةالإشراق
8)أسفار/جلد1و2و3(مرحوم ملّاصدرا) به ضمیمة مطالعة: مدخل مسائل جدید کلامی(استاد جعفر سبحانی)+فلسفة معرفت(استاد خسرو پناه)
9)أسفار/جلد6 تا 9(مرحوم ملّاصدرا)+تمهیدالقواعد(ابن ترکة) به ضمیمة مطالعة: کلام جدید(استاد خسرو پناه)+ فلسفه های مضاف(استاد خسرو پناه)+ نص النّصوص(جامی)+ آثارعرفانی سید حیدر آملی
10)شرح فصوص الحکم (قیصری) به ضمیمة مطالعة: فکوک(قونوی)+شرح فصوصِ جندی+ شرح فصوص قاسانی
11)مصباح الأنس(ابن فناری)
به ضمیمة مطالعة: مشارق الدّراری(سعید بن سعید فرغانی)
--------------------------
سیر حکمت در اروپا
تاریخ فلسفه کاپلستون بخصوص 9 جلد انگلیسی آن
ـ تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، خلیل جر، حنا فاخوری
ـ تاریخ فلسفه اسلامی، جمعی از مترجمان (مترجم)، سیدحسین نصر (زیرنظر)، الیور لیمن (زیرنظر)، ناشر: حکمت - 1393
ـ درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی، گروه مولفان، ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1395
ـ ما و تاریخ فلسفه اسلامی، رضا داوری اردکانی، علی اکبر رشاد (مقدمه)، ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 1390
ـ تاریخ فلسفه اسلامی، هانری کوربن، ناشر: مینوی خرد - 1395
ـ تاریخ فلسفه اسلامی: از آغار تا امروز، مهدی نجفی افرا (مترجم)، سیدحسین نصر (زیرنظر)، ناشر: جامی - 1394
ـ نگاهی دیگر به تاریخ فلسفه اسلامی، رضا داوری اردکانی، ناشر: دانشگاه تهران - 1388
ـ تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی،علی اصغر حلبی، ناشر: اساطیر - 1386
ـ تاریخ فلسفه اسلامی با توجه به طبقات فلاسفه اسلامی، سیداسحاق حسینی کوهساری، ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل - 1388
ـ تاریخ تحلیلی - انتقادی فلسفه اسلامی (به ضمیمه نقد محتوایی کتاب)، سیدیحیی یثربی، عبدالحسین خسروپناه (ویراستار)، ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 1389
ـ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، غلامحسین ابراهیمی دینانی، ناشر: طرح نو

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.