منبع درباره تحریفات یهود ۱۳۹۲/۸/۲۹ - ۲۳۳ بازدید

لطفا چند کتاب در رابطه با تحریفات یهود معرفی کنید؟

بهترین سند درمسأله تحریف، قرآن است. از این رو، آیاتى که براى اثبات تحریف مورد استفاده گرفته اشاره می شود: ۱- «آیا انتظار دارید شما را باور کنند با این که عده اى از آنان سخنان خدا را مى شنیدند و پس از فهمیدن، آن را تحریف مى کردند، در حالى که علم و اطلاع داشتند؟»، بقره، آیه ۷۵. ۲- «و ان منهم لفریقاً یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب و یقولون هو من عندهم و ما هو من عنداللّه و یقولون على الله الکذب و هم یعملون. آل عمران، آیه ۷۸ ؛ از میان آنها (اهل کتاب) کسانى هستند که به هنگام خواندن کتاب، زبان خود را چنان مى چرخانند [به گونه اى مى خوانند] که گمان کنید از کتاب [خدا] است، در حالى که [آن چه مى خوانند] از کتاب خدا نیست و مى گویند آن از طرف خداست با این که از طرف خدا نیست و به خدا دروغ مى بندند در حالى که مى دانند.به نظر شما اگر کسى کلماتى را خودش بسازد و بگوید آن چه مى خوانم از کتاب خدا است، چنین کسى کتاب خدا را تحریف نکرده است. به عقیده مفسران قرآن، این آیه درباره یهودیان و مسیحیان است که خودشان کلماتى را مى ساختند و مى گفتند آن چه مى خوانیم از کتاب تورات یا انجیل است.  قرآن، درباره کتاب هاى فعلى که در دست یهود و نصاراست مى فرماید: پس، واى بر آنها که نوشته اى با دست خود مى نویسند، سپس مى گویند این از طرف خداست، تا آن را به بهاى کمى بفروشند. پس واى بر آن ها از آن چه با دست خود نوشتند و واى بر آنان از آن چه از این راه به دست مى آورند .- سوره های نساء، آیه ۴-و بقره، آیه ۷۹- ومائده، آیه ۴۱.
در مطالعه آیات قرآنى و روایات متعدد در مسأله تحریف به چند نتیجه می رسیم که:
۱- موارد بسیارى از کتاب مقدس مورد تحریف واقع شده است .این تحریف گاه در قالب تحریف لفظى یعنى حذف عبارات و اضافه نمودن برخى مضامین و گاه در قالب تحریف معنوى یعنى تفسیر غلط آیات کتاب مقدس صورت گرفته است. تعدادى از کتب موجود هم اصلاً مجعول است یعنى نویسندگانى مطالب خود را به عنوان کتاب مقدس و مورد تأیید الهى به مردم ارائه کرده اند.
۲- صرف نظر از آیات و روایات در مورد تحریف، با دقت در مضامین مختلف کتاب مقدس به موارد بسیارى از تناقضات واضح و آشکار مى رسیم.این مسأله تحریف صرفاً ادعاى مسلمانان نیست، بلکه متفکران واندیشمندان مسیحى بر این مسأله اذعان دارند. یکى از علل پیدایش «پروتستانتیزم» همین مسأله تحریف بوده است. در این باره توجه به چند نکته لازم است:
الف) وجود مطالب تناقض آمیز در این متون بهترین گواه تحریف است.
ب) اساساً در میان اندیشمندان غربى متون کتاب مقدس وحى ملفوظ نیستند، بلکه تجربه دینى حواریون است که احتمالاً پس از قرن ها به نگارش در آمده است.
ج) تحقیقات زبان شناختى نشان مى دهد بسیارى از الفاظ به کار رفته در متون مقدس، تا قرن ها پس از زمان حضرت عیسى (ع) رایج نبوده و نشان مى دهد این مطالب ربطى به ایشان نداشته است. ادله دیگرى نیز در این زمینه از سوى غربى ها ذکر شده که به جهت وضوح مطلب از ذکر آنها خوددارى مى شود.
براى آشنایى بیشتر درباره تحریف به کتاب آشنایى با ادیان بزرگ، نوشته حسین توفیقى مراجعه کنید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.