من انقلابی ام؟ ۱۳۹۴/۲/۱۴ - ۱۷ بازدید

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، تعبیری که شما به نقل از مقام معظم رهبری مطرح کرده اید در واقع بخشی از فرمایشات معظم له در دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ بهمن سال ۱۳۹۱ می باشد که در آن چنین می فرمایند : « من دیپلمات نیستم، من انقلابیام، حرف را صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه‌ای را میگوید، معنای دیگری را اراده میکند.
دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، تعبیری که شما به نقل از مقام معظم رهبری مطرح کرده اید در واقع بخشی از فرمایشات معظم له در دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ بهمن سال ۱۳۹۱ می باشد که در آن چنین می فرمایند : « من دیپلمات نیستم، من انقلابیام، حرف را صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه‌ای را میگوید، معنای دیگری را اراده میکند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را میزنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را میزنیم.» ، در این دیدار مقام معظم رهبری ضمن اشاره به پرونده هسته ای کشورمان و عهد شکنی های آمریکایی ها ، عدم صداقت این کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و نداشتن حسن نیت در طرف آمریکایی و حرکت های حیله گرانه آنها را گوشزد نمود و در ادامه به منظور بیان تفاوت دیدگاهی که از جانب رهبر انقلاب اسلامی ایران ارائه می شود و دیدگاه هایی که از جانب آمریکایی ها مطرح می شود اعلام نمود که با توجه به اینکه ایشان دیپلمات نیست بلکه ماهیت انقلابی ایشان بر ماهیت دیپلماتیک ایشان غلبه دارد ، لذا سخنانی هم که بیان می کند عین واقعیت است ، این در حالی است که خاصیت فضای دیپلماتیک به تبع آموزه های ماکیاولیستی این است که معمولا تلاش می شود تا بسیاری از واقعیت ها یا مطرح نشود و یا در لفافه به گونه ای مطرح شود که همواره امکان بهره برداری از آن به نفع خود باشد و به همین دلیل نمی توان به رفتارهای دیپلماتیک چندان اعتمادی نمود ، این در حالی است که خصلت اصلی یک فرد انقلابی مسلمان ، صراحت لهجه از یک سو و صداقت او از سوی دیگر است ، چرا که یک انسان انقلابی ، هرگز اسیر ملاحظه کاری های بیهوده امثال دیپلمات ها نمی شود ، چرا که افق فرد انقلابی مسلمان وسیع تر از افق محدودی است که دیپلمات ها برای خود ترسیم کرده و در نهایت اسیر ملاحظات بی مورد می شوند ، به گونه ای که صراحت لازم برای بیان مواضع و دیدگاه های خود را نداشته و در صورت کوچکترین تهدید و فشاری منفعل تر از فرد انقلابی عمل می کنند . در واقع راز تفاوت فرد انقلابی و دیپلمات به ویژگی های فرد انقلابی و نیز حرکت های انقلابی باز می گردد که ما در پایان این سوال به بخش هایی از این ویژگی ها اشاره می کنیم : ۱. شکننده سلطه‌های سیاسی، اقتصادی و فکری؛ از ویژگی‌های حرکت انقلابی این است که توانسته سلطه و اتوریته تحکّم‌آمیز غربى را بشکند و خود را از سیطره این سلطه در بخش‌های مختلف برهاند. ۲. دوری از انزوا و گوشه نشینی؛ از دیگر شاخصه‌های حرکت انقلابی، در صحنه بودن است. نمى‌شود صورت مسأله را پاک کرد و رفت یک گوشه نشست. بعضى افراد مى‌خواهند صورت مسأله را پاک کنند. حاشیه‌نشین شدن نیروهای انقلابی، به حذف شدن آن‌ها مى‌انجامد. عدم حضور در جریانات اجتماع و سیاست و مسائل چالشى، بتدریج به حاشیه رفتن و فراموش شدن و منزوى شدن مى‌انجامد. لذا انقلابی کسی خواهد بود که همیشه در متن حوادث حضور داشته باشد. ۳. فعال و دارای هویت مستقل در برابر دیگران؛ یک فرد انقلابی، و یک حرکت انقلابی باید هویتی مستقل داشته باشد، تا بتواند نسبت خود را با دیگران به خوبی مشخص کند. و بر اساس این هویت مستقل، همواره در برابر دیگران و مسائلی که به وجود می‌آید، فعال باشد. عدم وجود این هویت مستقل به وابستگی و منفعل بودن در برابر دیگران خواهد انجامید. ۴. مردمی بودن و دغدغه مردم داشتن؛ دیگر شاخصه حرکت انقلابی مردمی بودن آن است و این‌که حرکت بر دوش توده‌های مردمی است. حرکت انقلابی و انقلابیون یک جزیره تک‌افتاده و دور در میان اقیانوس مردم نباید باشند. و بایستی به فرهنگ عمومى، به ایمان عمومى، به باورهاى عمومى و به دلبستگی‌هاى مردمى پایبند و استوار باشد. ۵. اعتلاطلب؛ این شاخصه‌ها شاید به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های حرکت انقلابی است. یعنی همواره اهداف و آرمان‌های یک حرکت انقلابی، اهداف و آرمان‌های متعالی است و به دنبال است جامعه را از وضع موجود خود به وضعی متعالی و پیشرفته از جنبه‌های مختلف برساند. هرگز یک حرکت انقلابی نبایستی به محافظه‌کارى و اکتفا به آنچه امروز از فکر و فرهنگ و معرفت در دست دارد روی آورد. انقلابی باید دائم نردبان تعالى را طى کند و پیش برود. اعتقاد مقام معظم رهبری بر این است که؛ محافظه‌کارى و اکتفاى به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلندپروازى در همه زمینه‌هاى فکر و فرهنگ، قتلگاه انقلاب است. انقلاب اساساً یعنى گام بلند، که پشت سرش باید گام‌هاى بلند دیگرى برداشته شود. ۶. اصلاح گر؛ اصلاح‌طلبى جزو ذات انقلاب است. اصلاً انقلاب، یعنى یک حرکت بزرگ و رو به جلو، که این حرکت هرگز ایستایى ندارد و به طور دائم پیشرونده است. این پیشروندگى یعنى همان اصلاح‌طلبى و به دنبال اصلاح بودن در مسیر تعالی. ۷. پایبندی به اصول و ایده‌های دینی و اسلامی انقلاب و آرمان های معمار کبیر آن امام خمینی(ره)؛ با توجه به این‌که در قسمت‌های قبلی اشاره شد که آرمان‌های انقلاب آرمان‌هایی متعالی است. بنابر این حرکت انقلابی اگر بخواهد دائم و پایدار باشد، بایستی هماره خود را به آن آرمان‌ها و ایده‌ها پایبند بداند. ایده ها و آرمان هایی که رهبر عظیم این انقلاب امام بزرگوار ترسیم کرده و بر مبنای آن نظام اسلامی مستقر گردید. اگر ایده‌هاى یک انقلاب در نسل‌های متوالی بتواند خود را به خاطر اصالت و منطق دورنی‌اش، قانع کند، آن انقلاب عمر ابدى خواهد داشت. ایده‌هاى انقلاب اسلامى، ایده‌هایى هستند که عمر ابدی دارند. عدالتخواهى، آزادى‌خواهى و استقلال‌خواهى هیچ وقت کهنه نمى‌شود؛ مبارزه با دخالت بیگانگان هیچ وقت کهنه نمى‌شود. اینها ایده‌هایى است که همیشه براى حرکت‌های انقلابی جاذبه دارد و پایبندی می‌آورد. ۸. مسئول و خستگی‌ناپذیر؛ یک حرکت انقلابی نبایستی از میدان کار و تلاش و حرکت، عقب بکشد. همواره بایستی خود را در برار مسائل مسئول بداند و به آن‌چه در دورانی انجام داده است، اکتفا نکند. انقلابی در برابر میدان خطر و دردسر و آن‌جایى که حتی ممکن است اتهاماتی را نیز به او منتسب کنند بایستی خود را مسئول دانسته و در این مسیر خسته‌ناپذیر باشد. انقلابى حتّى اگر هیچکاره هم باشد، خودش را مسؤولترین افراد مى‌داند و وارد میدان مى‌شود. ۹. از خودگذشتگی در رسیدن به آرمان ها؛ انقلابی بایستی حاضر باشد در مواقع لازم، حتی آبرویش را هم خرج کند و آن‌جایى که فکر مى‌کند وجودش مى‌تواند کمکى باشد، با همه وجود حضور داشته باشد. ۱۰. پایداری در انقلابی بودن در همه زمینه ها به خصوص علم و فناوری (جنبش نرم افزاری)؛ حرکت انقلابی، حرکتی تک بعدی و صرفاً سیاسی نیست. حرکت انقلابی حرکتی است که خود را در تمامی زمینه‌ها و ابعاد نشان می‌دهد. در فرهنگ،‌ در اقتصاد، در سیاست، و مهمتر از همه در علم و پژوهش. این همان مطلبی است که در بیانات مقام معظم رهبری تحت عنوان جنبش نرم‌افزاری مورد تأکید و توجه است. ۱۱. منطقی عقلانی و پرهیز از افراط و تفریط؛ حرکت انقلابی و به تبع فرد انقلابی باید مراقب باشد؛ نبادا حرکت انقلابى جورى باشد که بتوانند تهمت افراطى‌گرى به او بزنند. از افراط و تفریط بایستى پرهیز کرد. جوان‌هاى انقلابى بدانند؛ همان طور که کناره‌گیرى و سکوت و بى‌تفاوتى ضربه میزند، زیاده‌روى هم ضربه میزند؛ مراقب باشید زیاده‌روى نشود. رفتار منطقى و عقلائى یک چیز لازمى است. در یک جمع بندی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تبیین خصوصیات انقلابی بودن می‌توان گفت؛ انسان انقلابی انسانی است فعّال، مسؤول، متعهّد، امیدوار، بصیر، منطقی، تعالی‌طلب و به طور کلی باید پیچیدگى‌هاى شرائط زمانه را درک کند. و حرکت انقلابی، حرکتی خواهد بود که این ویژگی‌ها را در خود داشته باشد.(برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون و دانشگاهیان)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.