موارد حق فسخ عقد ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ - ۶۱۷ بازدید

چه بیماری هایی موجب فسخ عقد میشه؟ درصورتی که بیان نشه.

مواردی که سبب حق فسخ زن می شود عبارتند از ؛ ۱. جنون ۲. عنن ۳. خصاء ۴. مقطوع النسل بودن.مواردی که سبب حق فسخ مرد می شود عبارتند از؛ ۱. قرن ۲. جذام ۳. برص ۴. افضاء ۵. زمین گیری ۶. نابینایی از هر دو چشم.موارد جنون و عنن در مورد مرد حتی اگر بعد از ازدواج ایجاد شود مجوز حق فسخ توسط زن است.موارد حق فسخ مشروط به عدم اطلاع قبل از عقد است. پنهان کردن زمین گیری یا نابینایی از دو چشم و همچنین جذام و برص در مورد زن امکان پذیر است ولی در مورد مرد عادتا امکان پذیر نیست.اگر چه به ظاهر تعداد مواردی که باعث حق فسخ برای مرد می شود بیشتر از زن است ولی شرایطی که برای حق فسخ مرد نسبت به زن لحاظ شده است کفه ترازو را علیه مرد سنگین تر کرده و حقوق و مصالح هردو را به طور یکسان لحاظ نموده است. برای تبیین این ادعا توجه شما را به ذکر چند نکته جلب می کنم:۱.بنا به تصریح ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد این در حالی است که جنون و عنن در مرد ، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود»(ماده ۱۱۲۵)
۲. کلیه موارد حق فسخ در عیوب زن یا مرد مشروط به عدم اطلاع هر یک از آنها از عیب مورد نظر در زمان عقد است .
۳.وجود بسیاری از عیوب در مرد امری آشکار است که می توان با اندک دقتی از آن اطلاع پیدا نمود در حالی که بسیاری از عیوب فوق در مورد زن از امور پنهانی بوده که امکان اطلاع از آن تا بعد از ازدواج نیست. افضا ، قرن و برص و جذام در غیر صورت و کفین زن از جمله مواردی است که برای مرد اطلاع از آن ممکن نیست.
۴. کلیه موارد فسخ در مورد زن و مرد ، مشروط به عدم اطلاع آن دو از وجود این اشکالات است . مواردی مانند نابینایی کامل از دو چشم و زمین گیری در مرد قابل تشخیص است لکن امکان پنهان کردن آن در مورد زن وجود دارد لذا حق فسخ برای مرد قرار دارد .
۵. بعضی از عیوب مرد عرفا نقص قابل توجهی که بر خلاف مصالح خانواده و یا طبیعت زناشویی و وظایف شوهری باشد حساب نمی شود و بالعکس بعضی عیوب زن نیز چنین است . مثلا نازایی زن حتی اگر مربوط به قبل از ازدواج باشد و شوهر از آن بی خبر باشد نمی تواند مجوز فسخ نکاح قرار گیرد در عوض ابتلا برخی از قسمت های پوشیده بدن شوهر به بیماری برص نیز نمی تواند مجواز فسخ نکاح برای زن تلقی شود.
۶. علاوه بر موارد فوق شرط ضمن عقد یا قبل از عقد مبنی برداشتن صفت یا ویژگی خاص یا عدم داشتن بیماری خاص از مواردی است که برای زن و مرد در هرزمینه ای که اراده کنند حق فسخ نکاح ایجاد می نماید.
ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی دراین باره عنوان می کند:
هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود . خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.
۷. نکته آخر اینکه وجود عیوبی غیر موارد بالا در مرد ، که سبب عسروحرج غیر قابل تحمل برای زن باشد مجوز دیگری برای درخواست طلاق حتی بدون رضایت شوهر است. عیوبی مانند وجود بیماری های مقاربتی خطرناک مثل ایدز و سیفلیس و موارد و عیوب دیگری که زمینه عسروحرج زن می باشد.[۱]
پی نوشت:
[۱] . ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.