موسیقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ - ۲۳۰ بازدید

شرکت در مجالسی که موسیقی و ترانه مبتذل پخش می کنند - در حالی که تذکر دادن فایده ندارد - چگونه است؟

همه مراجع: شرکت در مجالسی که باعث استماع موسیقی حرام و یا تأیید گناه می گردد، جایز نیست؛ مگر آن که بتواند نهی از منکر کند.[ مکارم، استفتاءآت، ج۲، س ۷۱۹ و ج۱، س ۵۳۷؛ صافى، جامع الاحکام، ج۱، س ۱۰۱۱ و ۱۰۱۳ و ج۲ س ۱۴۶۶ و ۱۴۷۷ و ۱۴۷۵؛ تبریزى، استفتاءآت، س ۱۰۴۵ و ۱۰۷۱ و ۱۰۷۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س ۹۴۸ و ۹۴۶ و ۹۵۰ و ج۲، س ۹۴۷؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتاءآت، س۱۱۴۲۷ و ۱۴۲۹ و ۱۱۵۴ و دفتر بهجت، وحید.]

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.