موفقیت در زندگی-برنامه ریزی زندگی ۱۳۸۸/۱/۳۰ - ۲۳۶ بازدید

من یک برنامه ریزی برای کارهای روزانه خود می خواهم که در زندگی موفقیت کسب کنم، می توانید به من کمک نمایید؟
یکی از مهمترین ارکان مشاوره مخصوصاً در زمینه برنامه ریزی که باعث می گردد نتیجه مطلوبی از آن حاصل گردد میزان اطلاعاتی است که شما باید در اختیار مشاور قرار دهید ؛ زیرا به هر حال تفاوت های فردی افراد در وضعیت و شرایط خانوادگی ،محیطی ،شخصیتی ،جنسیتی و ... ایجاب می کند که مشاوره ها با فرد مورد نظر و شرایط وی مطابقت داشته باشد .
توجه داشته باشید که ما برحسب و ظیفه مطالب و رهنمودهایی را برحسب مقدار آشنایی که از طریق متن ارسالیتان با وضعیت شماکسب می کنیم ارائه می دهیم و این شما هستید که باید با تطبیق آنها بر وضعیت خود برنامه ریزی مناسب را انجام دهید و یا اینکه با حضور در یکی از مراکز مشاوره از خدمات مناسب بهره بگیرید.
حتماً از تجربیات قبلى خود در راستای طراحی برنامه استفاده نمایید.
×رمز موفقیت بسیارى از مردان بزرگ تاریخ (نظم و انضباط) در کارهاى روزانه آنهاست. آنان که اوقات عبادت, مطالعه, عیادت, غذاخوردن, خوابیدن, صله رحم و حتى اوقات کارشان مشخص و معین باشد, از تمام لحظات زندگى خود لذت مى برند.
حضرت امام کاظم علیه السلام مى فرماید:
(اجتهدوا فى ان یکون زمانکم اربع ساعات: ساعه لمناجاه الله و ساعه لامرالمعاش و ساعه لمعاشره الاخوان و الثقات الذیأن یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فى الباطن, و ساعه تخلون فیها للذاتکم فى أ غیرمحرم و بهذه الساعه تقدرون على الثلاث ساعات.)(۱)
(تلاش کنید تا شبانه روز خود را به چهار قسمت تقسیم کنید: یک قسمت را براى مناجات و عبادت خدا قرار دهید. قسمت دیگر را براى امرار معاش و کار براى اداره زندگى. قسمت سوم را براى معاشرت با برادران و دوستان مطمئنى که عیبهاى شما را گوشزد کرده و در باطن خود, جز خلوص و صداقت انگیزه دیگرى ندارند. و قسمت چهارم را به لذتها و کامروایى هاى مشروع خود اختصاص دهید که با وجود این بخش (تفریحات و لذتهاى سالم و مشروع) مى توانید سه بخش دیگر را[با روحیه بهتر و شاداب ترى] انجام دهید.)
ازاین روایت, چهار دستور ضرورى و فطرى حیات فردى و اجتماعى انسان به دست مىآید:
۱ـ ضرورت ارتباط معنوى انسان با خدا در قالب عبادت و تفکر.
۲ـ ضرورت اهتمام انسان به امر معاش و تلاش براى توسعه زندگى و حفظ آبرو.
۳ـ ضرورت حفظ روابط اجتماعى و معاشرت با بستگان (صله رحم).
۴ـ ضرورت تفریح و لذت جویى مشروع براى موفقیت و نشاط روحى و جسمى بیشتر.
بدیهى است که انسان منهاى هر یک از اینها, انسانى غیر کامل است, زیرا دورى از خدا (اضطراب روحى و شقاوت) و ترک معاشرت با دیگران (گوشه نشینى و پى نبردن به کمبودهاى اخلاقى خود) و بیکارى یا کم کارى (بىآبرویى و نیازمندى به دیگران) و ترک تفریح و لذت مشروع, کسالت و ضعف روحیه را به دنبال خواهد داشت.
طراحی برنامه ریزی در زمینه های مختلفی ممکن است اتفاق افتد.
برنامه ریزى در زمینه اقتصادى یعنى تنظیم هزینه ها مطابق درآمدها, اجتناب از مصارف غیرضرورى, پرهیز از ولخرجى و ریخت و پاشهایى که جز اسراف نمى توان نامى دیگر بر آن نهاد.
برنامه ریزى در زمینه اخلاقى یعنى ایجاد روشهاى ویژه تربیتى در قالبهاى ثابت و متنوع براى شکل دهى به رفتار و گفتار, ایجاد جاذبه هاى معنوى و تبیین ارزشهاى اسلامى و انسانى.
برنامه ریزى در زمینه اجتماعى یعنى ایجاد نظم در معاشرتها, دیدوبازدیدها, تفریحها و گردشها.
×نکته : تحصیل علوم ، معارف و کسب کمالات و فضایل در یک رتبه قرار دارند.
اولین بحثی که با توجه به متن ارسالیتان می توان بدان اشاره کرد ، موفقیت است.
موفقیت در تمام ابعاد زندگی امری کسب کردنی است که فقط با سعی و تلاش و امکانات به دست می آید .
متخصصان روانشناسی موفقیت،‌ فرمول موفقیت رابا توجه به ۱- تفاوت استعداد و علاقه افراد ۲- حساسیت خانواده و اطرافیان ۳- انتظارات از زندگی آینده ۴- توانایی تحمّل مشکلات،به طور خلاصه در چهار قدم، به این صورت تعریف م‍ی کنند:
قدم اول هدف گذاری است، یعنی دقیقاً مشخص کنید چه می خواهید.
برای رسیدن به موفقیت، لازم است هدفی روشن، شفاف،‌ واقعی و قابل دسترس که بتوان آن را در آینده به دست آورد,داشته باشید . هدفی که با شما ، خواسته هایتان و توان فردی و خانوادگیتان سازگاری داشته و نشاط و آرامش را برای شما به ارمغان آورد.
به عنوان مثال اگر شما خواهان آن باشید که به مدارج عالی تحصیلی برسید ولی از طرف دیگر مجبور باشید برای تأمین هزینه آن ساعتهای متوالی به کار مشغول باشید ،ممکن است از نظر جسمی و روانی کم آورده و دچار استرس گردید.پس قدم نخست را با شناخت بیشتری از خود و وضعیت زندگی و اطرافیانتان بردارید
و با واقع نگری متناسب با توان و ظرفیت خود ،هدفتان را برگزینید .
نکته : شناخت انگیزه برای انتخاب هدف و مسیر دستیابی به آن تأثیر بسزایی در میزان پیشرفت شما خواهد داشت .

قدم دوم انجام عمل است، یعنی در راه رسیدن به اهداف گام بردارید.
یکی از روشهایی که بعد از هدف گذاری می تواند موجب موفقیت شما گردد،پیش بینی و برنامه ریزی است .
برنامه ریزی به معنی قرارگرفتن فرد در مسیر مشخصی است که فرد را به هدفی که از قبل ترسیم کرده می رساند.
اهمیت برنامه ریزی مناسب در جهت رسیدن به هدف بدان جهت است که اگر فردی برنامه نداشته باشد حتی با وجود تلاش زیاد کمتر به نتیجه مطلوب دست می یابد.
نکته۱: اگر ۲۰٪ از زمان خود را صرف برنامه ریزی نمایید ،۸۰٪ باقی مانده را با اطمینان بیشتری برای رسیدن به اهداف خود گام برخواهید داشت.
نکته ۲:فرد هدفمند و موفق کسی است که برای روزها،هفته ها،ماه ها و حتی سال های خود برنامه ریزی می کند .
نظم و برنامه ریزى در زندگى، براى استفاده مناسب از فرصت ها و رسیدن به اهداف است.
فرد هدفمند و موفق به خوبی مراقب است که برنامه های تنظیم شده را به موقع و بدون تأخیر انجام دهد ؛زیرا که خوب می داند تأخیر در اجرای به موقع برنامه ها برابر با عدم موفقیت است.
براى منظم شدن، بایستى اهداف را در دو گروه بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم کرد و سپس برنامه اى زمان بندى شده براى وصول به آن طراحى و عمل نمود. بدون تعیین اهداف، برنامه ریزى غیرممکن و بدون برنامه ریزى، نظم نامیسّر است.
×یکى از امتیازات برنامه ریزى این است که احساس خوب بودن و احساس موجودیت به انسان دست مى دهد.
انسانِ داراى برنامه در صحنه است نه تماشاگر صحنه به عبارتى دیگر او فعال و بازیگر نقش خویش است نه تماشاگر صِرف و منفعل که اصطلاح نازیباى (نعش در برابر نقش) را دارد.

قدم سوم کنترل بازخورد است، یعنی نتایج اقدامات خود را بررسی کنید تا متوجه شوید در راستای اهداف است یا خیر.
ممکن است شما بخواهید با استفاده از مدیریت زمان و طراحی یک برنامه ریزی کامل به صورت همزمان به کار و تحصیل اشتغال داشته باشید .

نکته : مدیریت زمان یعنی توانایی این که چگونه از زمان ،صحیح و خوب استفاده کنیم تا بهتر ،سریعتر و مطمئن تر به مقصود و هدف از پیش تعیین شده خود برسیم.
مهمترین و اساسی ترین عوامل (مدیریت زمان )عبارتند از:هدف و نظم. به تعبیر دیگر مدیریت زمان یعنی رعایت انضباط شخصی . در این شیوه مدیریت پدیده نظم سرلوحه همه امور قرار دارد.
اگر مهارت و هنر (مدیریت زمان )در تمامی امور زندگی سرلوحه انسانها قرار گیرد ،می تواند تضمین کننده موفقیت آنها بوده و ،بدیهی است که بهتر و سریعتر می توانند به اهداف برنامه ریزی شده خود برای کسب موفقیت دست یابند.
در اینجاست که شما باید مثلاًپس از گذشت یک ماه از اجرای برنامه خود بازخوردی از آن گرفته و نتایج اقدامات خود را بررسی نمایید که آیا در راستای اهداف تعیین شده است یا خیر.

قدم چهارم ایجاد نرمش در رفتار است، یعنی اگر متوجه شدید در راستای اهداف حرکت نمی کنید،‌ به راحتی مسیر خود را عوض کنید.
نکات کاربردی
شایسته است براى بهسازی و کیفى بخشی به برنامه خود همیشه آن روى کاغذ (با توجه به شرحی که در ادامه خواهد آمد) بیاورید ،ما حتّى در طبیعت مشق مى کنیم، زمین را خط کشى، دانه پاشى، نهر بندى (جوى و پشته) و سپس (کاشت، داشت، برداشت) محصول این پروسه است در ضمن مراقبت و سمپاشى نشان دهنده دقت و حذف یا تغییر و اصلاح است، زمان بهار زندگى است و برنامه بذر فرصت هاست، لذا هر کسى در بهار به موقع نکارد، در پاییز درو نخواهد کرد.
در نتیجه هر چه وقت خود را بهتر سازماندهى کنیم (برنامه ریزى) بهتر مى توانیم از آن، جهت دستیابى به اهداف شخصى ،تحصیلی ، شغلى و حرفه اى استفاده کنیم.
نکته پایانی
اما در باره برنامه شبانه روزی باید بگوییم که شما می توانید جدولی را که دارای هفت ردیف افقی است ، تهیه کرده و در این ردیف ها ایام هفته را بنویسید. در ستون های عمودی نیز از زمان بیدار شدن تا زمان خواب تقسیم بندی کرده و هر ستونی را به کارها و فعالیتهای روزانه اختصاص دهید مثلا ساعت ۵ ونیم تا ۶ونیم برای نماز و قرآن وخوردن صبحانه ۶ونیم تا ۷ونیم برای .... و همینطور تا هنگام خواب که مثلاً حدود ۱۱ شب است هر یک یا دو ساعت را برای فعالیتی اسم گذاری کنید متنناسب باتوان و نوع کارتان.
برادر گرامی شاید لازم باشد، از آنجا که ممکن است اهدافمان در روزهای مختلف هفته و یا هفته های مختلف یک ماه و یا ماههای مختلف یک سال متفاوت باشد،بهتر است برای بهره گیری شایسته از زمان ،برنامه اهی متفاوت و شناوری داشته باشیم .مثلاًبا نزدیک شدن به ایام امتحان باید تعداد ساعاتی را که لازم است برای مرور فلان کتاب مصروف گردد مشخص ساخته و برای تحقق به آن ممکن است حتی از وقت تفریح خود نیز بزنیم .
بعد از یک هفته از آغاز اجرای برنامه ،کم و کاستی های آن را یادداشت نمایی و به اصلاح برنامه برای هفته آینده بپردازید .به عنوان مثال ممکن است بودجه زمانی ای را که برای صرف نهار و استراحت در نظر گرفته اید نیازمند تغییر باشد .
پاورقی
۱ـ تحف العقول, ص۳۰۲.

منابعى براى مطالعه بیش تر
۱. مدیریت برتر زمان، راجیو ستى، ترجمه نازلى سید گرگانى.
۲. چگونه برنامه ریزى کنیم، کیت کنان، ترجمه قاسم کریمى.
۳. مدیریت زمان، لوتارجى بسى ورت، ترجمه منصور توکلى نیا.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.