مکتب ولایت فقیه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ - ۳۷۹ بازدید

با سلام. ایا عبارت مکتب ولای فقیه عبارت درستی است؟ در یکی از محورهایی همایشی موردی را در مکتب ولایت فقیه (امام خمینی و مقام معظم رهبری) خواسته اند. ایا می توان گفت منظور از مکتب ولایت فقهی این دو نفر هستند؟ چرا که در تبیین واژگان اصلی لازم است بدان اشاره شود. لطفا رد اسرع وقت پاسخ بفرمایید. متشکرم
لطفا در صورت امکان پاسخ را به این ایدی ارسال نمایید
Rana.parsaei@gmail.com

۱. مکتب واژه ای مترادف با ایدئولوژی است و به مجموعه افکار و آراء علمی ، منسجم و نظام مند اطلاق می شود که در ابتدا به تفسیر انسان و جهان می پردازد و سپس بایدها و نبایدهای انسانی را مشخص و معین می سازد که هم نیاز انسان را به جهان بینی مرتفع می کند و هم یک نظام ارزشی برای زیستن و چگونه زیستن ارائه میدهد . مکتب،
مجموعه جهان بینی و ایدلوژی یک انسان است .
استاد شهید مطهری مکتب را چنین تعریف می نمایند: مکتب و ایدئولوژى ضرورت خود را مى نمایاند؛ یعنى نیاز به یک تئورى کلى، یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلى، کمال انسان و تأمین سعادت همگانى است و در آن، خطوط اصلى و روشها، بایدها و نبایدها، خوبها و بدها، هدفها و وسیله ها، نیازها و دردها و درمانها، مسئولیتها و تکلیفها مشخص شده باشد و منبع الهام تکلیفها و مسئولیتها براى همه افراد بوده باشد.( مجموعه آثاراستادشهیدمطهرى، ج ۲ ، ص ۵۳)
ایشان با اشاره به اینکه، نوع برداشت و طرز تفکری که یک مکتب درباره جهان و هستی عرضه می نماید زیر ساز و تکیه گاه فکری آن مکتب به شمار می رود. معتقد است، این زیرساز و تکیه گاه اصطلاحاً جهان بینی نامیده می شود. هدفهایی که یک مکتب عرضه می دارد و به تعقیب آنها دعوت میکند و راه و روشهایی که تعیین می کند و بایدها و نبایدهایی که انشاء میکند و مسئولیتهایی که به وجود می آورد همه به منزلة نتایج لازم و ضروری جهان بینی است که عرضه داشته است.
بنابر این، هر گونه نظام منسجم از باورداشتها در یک حوزه معین مانند جهان بینی ویا نظام منسجم رفتاری در یک حوزه معین را مکتب می گویند. گاه نیز یک مکتب جامع هر دو وجه است . مثلا مکتب فلسفی مشائی نوعی نظام فکری و عقیدتی در عرصه خدا شناسی , جهان شناسی و انسان شناسی است . مکتب اقتصاد سرمایه داری نوعی نظام ارزشی -رفتاری در عرصه مناسبات اقتصادی بشر است, و مکتب اسلام مجموعه منسجم و هماهنگی از جهان بینی توحیدی همراه با نظام ارزشی و رفتاری متناسب با آن است.
تعبیر مکتب ولایت فقیه به معنای نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت است که در قالب نظام امامت و ولایت ارائه شده است و بر مبانی انسان شناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی اسلام ناب و مکتب تشیع استوار است.
۲. مراد از مکتب ولایت فقیه،صرفاً آن دو بزرگوار نیستند ،بلکه مراد نظریه و نظام ولایت فقیه است که ناظر به نظریه و نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت است و اشاره به ایشان به عنوان یکی از محورهای همایش به معنای تبیین ولایت فقیه بر محور دیدگاه و اندیشه آن دو بزرگوار است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.