ناتوانی از مهریه-پرداخت مهریه ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ - ۵۷۰ بازدید

اگر مرد در مورد پرداخت مهریه ادعاى تنگدستى کرد، دادگاه براى او مهلت تعیین مى کند، یا آن را به اقساط مى گیرد. آیا در این صورت حقوق زن تضییع نمى شود؟

اصل اوّلى این است که مهریه به عنوان نشانه محبت و صداقت شوهر نسبت به همسر آینده اش باشد و فلسفه مهر همین است. و در این صورت باید چیزى را به عنوان مهریه قرارداد که در حد توان شوهر باشد و گرنه از همین اول عدم صداقت شروع مى شود.بنابراین مهریه باید به اندازه اى باشد که هنگام درخواست زن، پرداخت آن از سوى شوهر ممکن باشد. اما اگر این قاعده اخلاقى را رعایت نکرد، حقوق که بیان کننده مرزها و آخرین راه چاره است، تعیین تکلیف مى کند. در فرض مورد سؤال اگر مرد ادعاى تنگدستى کرد ولى زن ادعا مى کند که مرد داراى اموالى است در این صورت دادگاه بررسى مى کند تا اعسار و عدم اعسار مرد احراز گردد و اگر براى دادگاه احراز شود بدهکار قادر به پرداخت بدهى است، از تقسیط خوددارى مى کند، ولى در صورتى که فرد قادر به پرداخت یکجا نباشد، آیا چاره اى جز تقسیط وجود دارد؟ این مسئله اى است که نسبت به همه دیون در همه جاى دنیا رواج دارد و گریزى از آن نیست.ر.ک: قانون مدنى، ماده ۱۰۸۳.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.