نام های سوره های قرآن ۱۳۹۰/۱۱/۲۴

[کامل از کد۲۵۷۴۹]بسیارى از سوره ها علاوه بر نام هاى متداول و معروف به نام هاى دیگرى نیز نامیده مى شوند که برخى از آنها که به نام هاى دیگر نیز معروفند را ذیلاً مى آوریم:

۱. الفاتحه حمد، سبع المثانى
۲. بقره و آل عمران زهروان
۳. توبه برائت
۴. اسراء بنى اسرائیل
۵. السجده الم سجده
۶. فاطر ملائکه
۷. غافر مؤمن
۸. فصلت حم سجده
۹. شورى حم عسق
۱۰. النباء عم
۱۱. انسان دهر، هل اتی
۱۲. تکویر کورت
۱۳. الشرح انشراح و الم نشرح
۱۴. قریش ایلاف
۱۵. الکافرون جحد
۱۶. اخلاص توحید، نسبت، قل هواللَّه
۱۷. فلق و ناس معوذتین
[کامل از کد۲۵۷۴۹]
بسیارى از سوره ها علاوه بر نام هاى متداول و معروف به نام هاى دیگرى نیز نامیده مى شوند که برخى از آنها که به نام هاى دیگر نیز معروفند را ذیلاً مى آوریم:

۱. الفاتحه حمد، سبع المثانى
۲. بقره و آل عمران زهروان
۳. توبه برائت
۴. اسراء بنى اسرائیل
۵. السجده الم سجده
۶. فاطر ملائکه
۷. غافر مؤمن
۸. فصلت حم سجده
۹. شورى حم عسق
۱۰. النباء عم
۱۱. انسان دهر، هل اتی
۱۲. تکویر کورت
۱۳. الشرح انشراح و الم نشرح
۱۴. قریش ایلاف
۱۵. الکافرون جحد
۱۶. اخلاص توحید، نسبت، قل هواللَّه
۱۷. فلق و ناس معوذتین
[پایان کد انتخابی] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۰۴۸۴۰)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.