نحوه برخورد با ساختارشکنان در زمینه حجاب ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ - ۸۵۸ بازدید

وظیفه ما در برابر ساختار شکنان(در جریان اخیر کشف حجاب) چیست؟

در مواجهه با این گونه افراد باید ضمن پرهیز از هر گونه واکنش تند ، سعی در روشنگری و تبیین فلسفه و ضرورت آن و تشریح پیامدهای ناگوار و شوم بد حجابی برای جامعه به ویژه خود بانوان داشته باشیم تا از تأثیر گذاری این افراد بر سایر افراد بکاهیم و برخورد با ساختار شکنان در این زمینه را به واحدهای امنیت اخلاقی و اعضای ستاد های امر به معروف و نهی از منکر و ناصحین بسپاریم . ما معتقدیم مناسب ترین و کار آمد ترین شیوه برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه , توجه همزمان به راهکارهای ترویج کارآمد و روز آمد فرهنگ حجاب و عفاف و برخورد با زمینه ها و عوامل شکل گیری پدیده شوم بدحجابی و بی حجابی به عنوان راههای پیشگیرانه و برخورد با چنین افرادی به عنوان راهکار درمانی است .مهمترین راهکارها و شیوه های ترویج و اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف عبارتند از:1.فرهنگ سازی ؛ اگر در زمینه حجاب و عفاف فرهنگ سازی مناسب در سطح جامعه صورت بگیرد به یقین شاهد اشاعه این فرهنگ خواهیم بود . این فرهنگ سازی باید در نهادهای خانواده و پدران و مادران , نهادهای آموزشی , رسانه ها و... به عنوان نهادها و ابزار جامعه پذیر و تأثیر گذار صورت بگیرد .روشن است برای تأثیر گذاری و کارآمدی هر چه بیشتر این فرهنگ سازی , باید از ظرفیت های مختلف و قالب های گوناگون همچون هنر به صورت روز آمد , استفاده نمود . در این راستا نقش رسانه ملی به عنوان رسانه تأثیر گذار بر مردم بسیار دارای اهمیت است . تبیین و آشنا نمودن افراد جامعه با فواید و آثار مثبت حفظ و رعایت حجاب و عفاف و در مقابل ترسیم آثار زیانبار فردی و اجتماعی بی توجهی به حجاب و عفاف و رعایت نکردن آن به یقین در ترویج فرهنگ حجاب بسیار تأثیر گذار خواهد بود اگر زنان و دختران مسلمان دریابند که در سایه رعایت حجاب , گوهر شخصیت و ارزش انسانی خویش را حفظ نموده و امنیت و آرامش را برای خود و خانواده و جامعه به ارمغان می آورند و با رعایت نکردن حجاب و عفاف در جامعه , شخصیت , ارزش والای انسانی , امنیت و آرامش فردی , خانوادگی و اجتماعی خود را به حراج گذارده و خود را در خدمت تأمین هوسهای مردان قرار خواهند داد . بی تردید اگر بانوان اسلامی , حجاب را به عنوان حافظ گوهر وجودی خویش بدانند , هرگز نسبت به آن کوتاهی ننموده و با جان و دل پذیرای آن خواهند بود .2. تقویت ایمان و باورهای دینی ؛ از عمده ترین عوامل ترویج فرهنگ حجاب و عفاف , تقویت روحیه ایمان و باورهای دینی در میان افراد جامعه به ویژه نسل جوان است . ایمان و باورهای دینی درون مایه ای است که افراد را به سمت ارزش ها سوق داده و آنان را در برابر آسیب ها و آلودگی ها حفظ می نماید .
3. ارایه الگوهای مناسب و جذاب پوشش ؛ هر چند ارایه الگوهای مناسب حجاب و عفاف , می تواند به عنوان بخشی از فرهنگ سازی محسوب می گردد , اما به دلیل تأثیر بسیار اساسی آن , به صورت یک مورد جداگانه به آن اشاره می کنیم . یکی از راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف , ارایه الگوهای مناسب و جذاب حجاب و پوشش برای بانوان به ویژه نسل جوان است . در شرایطی که دشمنان اسلام و فرهنگ اسلامی , تلاش می کنند فرهنگ برهنگی را در جوامع اسلامی ترویج نمایند , فعالان و تأثیر گذاران در عرصه فرهنگ باید در مقابله با آنان , الگوهای جذاب و مناسبی از پوشش را ارایه دهند .روشن است بسنده نمودن به منع بانوان از پوشش های نامناسب نمی تواند به تنهایی تأثیر گذار باشد , بلکه لازم است ضمن مقابله با الگوهای نامناسب , الگوهای مناسب و جذاب پوشش را به عنوان جایگزین آنها ارایه نمود تا افراد به این سمت گرایش پیدا نمایند .این سه راهکار عمده می تواند به ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در سطح جامعه بینجامد در این زمینه به نظر می رسد تشکیل ستادی همانند ستاد سراسری اقامه نماز , به منظور اقامه فرهنگ حجاب و عفاف در کشور که ترویج این فرهنگ را بر عهده داشته باشد و در سطح گستره و با بکار گیری روش های گوناگون در این جهت تلاش نماید , بسیار راهگشا و مؤثر خواهد بود.به همان میزان که رعایت حجاب و عفاف به عنوان عاملی برای برای سلامت فرد و جامعه محسوب می گردد , بی توجهی و رعایت نکردن آن , آثار زیانباری را برای فرد و اجتماع بدنبال خواهد داشت و پدیده شوم بد حجابی و بی حجابی از آسیب های جامعه دینی می باشد که در صورت بی توجهی و برخورد نکردن با آن , سلامت جامعه به طور جدی به خطر خواهد افتاد از این رو در کنار ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه باید به مقابله با ضد فرهنگ هایی همچون بد حجابی , بی حجابی و رعایت ننمودن حریم عفاف پرداخت و لازم است به دو راهکار عمده در این زمینه توجه شود
1. راهکارهای پیشگیرانه؛ در این بخش باید زمینه ها و عوامل این مفاسد را شناسایی نمود و در جهت برطرف نمودن آن ها تلاش نمود .پدیده شوم بدحجابی و بی حجابی همچون هر پدیده اجتماعی دیگر متأثر و برآمده از زمینه های مختلفی است . از زمینه های معرفتی آن می توان به ضعف ایمان و باورهای دینی و پیروی از هوسهای نفسانی اشاره نمود , از زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن , مشکلات اقتصادی و اجتماعی همچون مشکل اشتغال , تأمین مسکن , هزینه های زیاد ازدواج , فقر و... می باشد و از زمینه های فرهنگی , آشنا نبودن با فرهنگ اسلامی , تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان با بهره گیری از ابزارهایی همچون رسانه ها , ماهواره , اینترنت و... هستند که مجموعه این عوامل , زمینه ساز شکل گیری پدیده بد حجابی و بی حجابی در جامعه است . در برخورد با بد حجابی و بی حجابی و رعایت نکردن حریم عفاف , باید در اقدامی پیشگیرانه , در جهت از بین بردن این زمینه ها تلاش نمود . روشن است همانگونه که در درمان بیمارهای جسمی , پیشگیری نقش مهمی در جلوگیری از بروز بیماری های جسمی دارد , در بیماریها و ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی نیز نباید تنها به درمان و برخورد با این مفاسد بسنده نمود بلکه باید ریشه ها و عوامل زمینه ساز چنین ناهنجاریهایی را برطرف نمود
2. راهکارهای درمانی ؛ در کنار راهکارهای پیشگیرانه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از پدیده شوم بد حجابی و بی حجابی نیز لازم است و باید با افرادی که حریم ارزش ها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را رعایت نمی کنند برخورد لازم صورت بگیرد . و در این راستا نباید تنها مسئولیت را متوجه دولت و مسئولان فرهنگی و انتظامی کشور دانست بلکه تمامی افراد جامعه مسئولیت امر به مروف و نهی از منکر را بر عهده دارند و نمی توانند نسبت به این وظیفه و مسئولیت دینی و اجتماعی کوتاهی نمایند . که در این راستا به منظور تأثیر گذاری بیشتر, می توان راهکاری اندیشید که نهاد و تشکیلاتی مردمی در کنار نهادهای دولتی و سازمانی , وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به صورت منسجم بر عهده بگیرد.بی تردید با بکاربستن راهکارهای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و توجه به راهکارهای پیشگیرانه و درمانی ناهنجاری های ناشی از بد حجابی و بی حجابی , می توان تلاش های دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی در این زمینه را خنثی نمود و فضای شایسته نظام اسلامی را ایجاد نمود.البته باید اذعان نمود با وجود همه تلاش هایی که از سوی نهادهای فرهنگی و دینی در زمینه اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف و برخورد با ناهنجاریهای در این زمینه صورت گرفته , متأسفانه به دلایل مختلف از جمله فقدان برنامه جامع و کامل در این زمینه و اولویت نداشتن مسائل فرهنگی و بی توجهی و عدم دغدغه فرهنگی لازم از سوی مسئولان فرهنگی در برخی برهه ها و کم توجهی مردم به مسؤلیت های اجتماعی خویش و... شاهد توفیق چندانی در این زمینه نیستیم و فضای کنونی به هیچ وجه زیبنده جامعه اسلامی نمی باشد که امیدواریم با همت و تلاش پیگیر مسئولان فرهنگی کشور و مسئولیت پذیری بیشتر مردم , شاهد فراهم شدن فضایی مناسب جامعه اسلامی باشیم که با توجه به ظرفیت های فرهنگ دینی و ملی و پشتوانه های مناسب در این خصوص , دستیابی به این هدف , دور از دسترس نیست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.